Nytt avtal för dansare och sångare ger chanser till karriärväxling Foto: Fredrik Sandberg / SCANPIX
Dansare på Kungliga Operan.

Nytt avtal för dansare och sångare ger chanser till karriärväxling

Scenkonstarbetare Sceninstitutionerna får ett nytt pensionssystem som regleras i kollektivavtal. Nytänk för omställning och karriärväxling ger Trygghetsrådet nyckelroll tillsammans med Teaterförbundet och arbetsgivarna.
Gert Lundstedt
5 maj 2015 | 16:13
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

I närmare tjugo år har Teaterförbundet stridit för ett nytt pensionsavtal för de som jobbar på de offentligfinansierade sceninstitutionerna, såväl nationalscenerna som landets alla stads- och länsteatrar. Nu försvinner den statliga Pisa-pensionsförordningen, och med den de lägre pensionsåldrarna för yrkesgrupper som dansare och sångare som tidigare kunde gå i pension vid 41 och 52 år. Istället har Teaterförbundet tillsammans med Sveriges Yrkesmusikerförbund (Symf) och arbetsgivarparten Svensk Scenkonst, på regeringens uppdrag förhandlat fram nya villkor i ett kollektivavtal. Dels ett tjänstepensionsavtal för all personal, dels ett omställnings- och karriärväxlingsavtal för de konstnärliga yrkena. I ett gemensamt pressmeddelande beskriver parterna avtalet för omställning och karriärväxling som ”unikt”.

”Kollektivavtal bygger på ett partsgemensamt ansvarstagande, vilket ju är någonting annat än ensidiga arbetsgivarutfästelser.”

Med det gamla systemet blev pensionsavgifterna för framför allt dansare, utifrån deras låga pensionsålder, extremt höga för institutionerna. Det fick till följd att dansarlönerna hållits tillbaka. Med det nya avtalet får dansarna nu kompensation för detta genom ett retroaktivt lönelyft från årsskiftet på tio procent. Andra konstnärliga yrken som skådespelare, med ofta osäkra anställningsförhållanden, kompenseras med höjd pensionsavsättning på två procent.

Den stora nyheten med pensionsöverenskommelsen är det omställnings- och karriärväxlingsstöd som omfattar dansare, sångare och musikalartister. Avtalsparterna har bildat en stiftelse, SOK (Kollektivavtalsstiftelsen Scenkonstens Omställning och Karriärväxling), som ska fungera från årsskiftet. En nära samarbetspartner i det arbetet blir Trygghetsrådet TRS, som sedan tidigare har bred erfarenhet av scenkonstens arbetsmarknad. Omställnings- och karriärväxlingsstödet blir treårigt och ger 90 procent av den tidigare lönen. Finansieringen bygger på att arbetsgivaren sätter av en avgift på 26 procent på lönen för dansare, sångare och musikalartister.

Jaan Kolk, Teaterförbundet. Foto: Inca Wolff

Jaan Kolk, Teaterförbundet. Foto: Inca Wolff

Teaterförbundets förbundsdirektör Jaan Kolk, som varit med i stort sett under alla år och turer för ett nytt pensionsavtal kallar resultatet ”en seger för partsmodellen”:
– Det blir bättre att parterna nu reglerar det i ett kollektivavtal än att staten reglerar det. Vi kan göra lösningar som staten har svårt att göra.
Vad betyder det fackliga inflytandet i stiftelsen?
– Kollektivavtal bygger på ett partsgemensamt ansvarstagande, vilket ju är någonting annat än ensidiga arbetsgivarutfästelser. I modeller med till exempel avgångsvederlag har fackliga organisationer små möjligheter att påverka.
Vilka fördelar innebär stiftelselösningen för arbetstagarna?
– En framgångsrik karriärväxling bygger som här på att det måste finnas både ekonomiska förutsättningar och ett aktivt stöd. Kombinationen är nyckeln till att det ska bli framgångsrikt.

Men Teaterförbundet är ändå kritiskt till hur regeringen hanterat pensionsfrågan. Kostnaden för det nya systemet blir billigare än det gamla – 180 istället för 300 miljoner kronor. Hur de ”frigjorda medlen” på 120 miljoner ska användas är fortfarande oklart. Regeringen har i ett regleringsbrev till Kulturrådet sagt att pengarna ska användas till verksamheter som främjar utveckling, förnyelse och kompetensutveckling inom scenkonstområdet samt ökar dansaryrkets attraktivitet.
– Allra senast i budgetproppen i höst vill vi ha besked om hur regeringen avser att gå vidare med frågan om kompetensutveckling och då särskilt för frilansare.

”Det här var det enda rätta.”

 

Ulrika Holmgaard, Svensk scenkonst. Foto: Anders J Larsson

Ulrika Holmgaard, Svensk scenkonst. Foto: Anders J Larsson

Även arbetsgivarparten Svensk Scenkonst välkomnar pensionsöverenskommelsen.
– Det här var det enda rätta. Vi har sett hur tungrodd och administrativt krånglig den statliga pensionsförordningen var. Det värsta var att det inte fanns någon garanti för att de inbetalda pensionsavsättningarna kom den anställde till godo, säger Svensk Scenkonsts förbundsdirektör Ulrika Holmgaard.
Avtalet för omställning och karriärväxling kallar Svensk Scenkonst unikt.
Vad gör det unikt?
– Att det är ett avtal för frivillig omställning till annat yrke, från yrken där man av fysiska och konstnärliga skäl oftast inte kan arbeta fram till 65 år. Tidigare omställningssystem har skapats för personer som sagts upp på grund av arbetsbrist.

Helene Bergstedt, Trygghetsrådet TRS.

Helene Bergstedt, Trygghetsrådet TRS.

Trygghetsrådet TRS blir alltså en nära samarbetspartner för omställning och karriärväxling. Vd Helene Bergstedt anser att det är ett bra avtal och bedömer att resurserna är tillräckliga.
– Det är ett unikt avtal eftersom det utöver ett aktivt omställningsstöd innehåller ett ekonomiskt stöd upp till tre år och att man därmed kan fokusera på att gå över till ett annat yrke. Så skulle det behöva vara i hela samhället.
– Det är också unikt för att det öppnar upp för möjligheten att ge stöd redan under pågående yrkeskarriär.

Gert Lundstedt

/ Kontakta skribenten

5 maj 2015 | 16:13

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev