2015: väntan inför nästa industriavtal

Avtal 2015 2014 som avtalsår präglades av hög sysselsättning, få förlorade arbetsdagar på grund av konflikter och en väldigt god reallöneutveckling. Kanske för god, menar Claes Stråth, generaldirektör för Medlingsinstitutet.
2015: väntan inför nästa industriavtal
Claes Stråth. Foto: Ester Sorri
28 jan 2015

− Tydligt för 2014 var att reallöneutvecklingen var väldigt god. Kanske till och med för god, säger Claes Stråth. Om vi tittar bakåt tjugo år i tiden fram till och med 2014 ser vi en reallöneutveckling på 60 procent. Till detta får vi dessutom lägga effekten av politiska beslut såsom jobbskatteavdrag.

Han menar att framför allt den internationellt konkurrensutsatta sektorn får problem med att kompensera de ökade arbetskraftskostnaderna med högre priser. Reallöneökningen beror på den låga inflationen samtidigt som efterfrågan på svenska exportvaror är mycket låg.

2015 års avtal kommer inte påverkas

Precis som under 2014 är det inte många avtal som ska slutas under 2015. Först ut är förmodligen Finansförbundets avtal med BAO som förväntas undertecknas i veckan. Störst är Bemanningsavtalet mellan ett antal LO-förbund och Almega tjänsteföretagen som löper ut den 30 april. Det rör cirka 60 000 arbetstagare.

− Reallöneutvecklingen kommer dock förmodligen inte att påverka årets avtal. Industrin är så pass normerande att märket håller i sig hela perioden, säger Claes Stråth.
Det är dock troligt att det kommer att prägla upptakten inför nästa industriavtal, som ska skrivas i början av 2016.

Få konflikter under 2014

2014 har också varit ett år med få förlorade arbetsdagar på grund av konflikter. Den enda större konflikten var SEKO:s strejk vid spårtrafiken, framför allt vid Öresundstågen, i början av juni. Sammanlagt cirka 2 500 arbetsdagar gick förlorade.

− 2014 bekräftades återigen bilden av Sverige som ett fredligt land vad gäller arbetsmarknaden. Det är fackförbundens uppgift att teckna kollektivavtal, och det är också försvinnande få arbetsgivare som säger nej, säger Claes Stråth.

Ett undantag är dock växlingsföretaget Svea Exchange. Finansförbundet gick i november ut i strejk efter att företaget vägrat skriva kollektivavtal. Konflikten löstes efter några veckor efter att Svea Exchange skrivit under en ensidig utfästelse om kollektivavtalsliknande villkor.

− Svea Exchange tillhör verkligen undantagen, det är en promilles promille av alla företag som vägrar att skriva kollektivavtal. Att det är så få är verkligen ett uttryck för att arbetsgivaren stöder kollektivavtalsmodellen, säger Claes Stråth.

Jämställdhetsdiskussion är att vänta

Någonting som också kommer att prägla 2015 som avtalsår är en ökad diskussion om jämställda löner.

− Vi ser ökade krav från olika håll om relativlöneförändringar, både mellan olika grupper och mellan olika sektorer, mellan privat och offentlig, säger Claes Stråth.

Medlingsinstitutet har också fått ett utökat uppdrag vad gäller jämställdhet under 2015. I det ingår bland annat att initiera en diskussion i syfte att främja arbetsmarknadens parters arbete med att minska löneskillnader mellan kvinnor och män.

− Vi har nyss fått vårt regleringsbrev så vi har bara precis börjat titta på hur vi ska genomföra det här. Det är för tidigt att säga exakt hur det kommer att se ut, säger Claes Stråth.

Avtal 2015

På Medlingsinstitutets hemsida kan du bläddra mellan olika avtal. Här kan du se vilka avtal som slöts 2014 och vilka som löper ut under 2015.

http://www.mi.se/sok-avtal/

28 jan 2015
Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Avtal 2015

På Medlingsinstitutets hemsida kan du bläddra mellan olika avtal. Här kan du se vilka avtal som slöts 2014 och vilka som löper ut under 2015.

http://www.mi.se/sok-avtal/

Nyheter
De viktigaste nyheterna två gånger i veckan