Moms på hel bransch efter fråga till Skatterättsnämnden En ny tolkning av bestämmelser som började gälla 1995 resulterar i att bemanningsföretag som hyr ut vårdpersonal får betala moms. Anledningen till att frågan aktualiserades var att ett företag i branschen ansökte om förhandsbesked från Skatterättsnämnden. Foto: TT

Moms på hel bransch efter fråga till Skatterättsnämnden

Hyrpersonal i vården Bemanningsföretag i vården är momspliktiga, enligt en ny dom i Högsta förvaltningsdomstolen. Från att inte ha betalat moms alls kommer de här företagen framöver behöva betala moms på 25 procent. Bestämmelserna har egentligen funnits sedan 1995 men momsfrågan aktualiseras först nu för att ett företag ställde frågan, enligt Skatteverkets expert.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Landstingens kostnader för hyrpersonal inom vården fortsätter att öka, trots att samtliga landsting och regioner har en gemensam målsättning om att bli oberoende av inhyrd personal senast 1 januari 2019.

Enligt SKL:s sammanställning för första kvartalet 2018 ökade kostnaderna för hyrpersonal på totalen med sex procent jämfört med första kvartalet 2017. Och nu ser det ut som om kostnaderna för inhyrd personal, som 2017 uppgick till 5 210 miljoner kronor, kan komma att öka betydligt mer.

Detta efter att Högsta förvaltningsdomstolen i en dom i somras slagit fast ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden som innebär att bemanningsföretag är momspliktiga även om de hyr ut sjukvårdspersonal, vilket SVT rapporterar om.

Givetvis får den skatteskyldige som redan vill börja tillämpa domstolens tolkning och redovisa moms göra det

Sjukvård är normalt momsbefriad. Men eftersom bemanningsföretagen sysslar med att hyra ut personal, och alltså inte att ge sjukvård, så ska de betala moms. Det innebär att hela branschen blir momsförpliktigad med en momssats på 25 procent. Först ska dock Skatteverket göra en egen analys.

Kerstin Alvesson, skatterättslig expert på Skatteverket. Foto: Johan Jeppsson

– Domen utgör en tolkning av gällande rätt i Sverige utifrån bestämmelser som gällt från 1995. Men Skatteverket har gått ut via hemsidan i sin rättsliga vägledning och säger att vi inte börjar tillämpa detta på eget initiativ innan vi har analyserat domen och tagit fram ett ställningstagande, säger Kerstin Alvesson, skatterättslig expert på Skatteverket, till Arbetsvärlden.

Det är tidigast från datumet för det ställningstagandet som Skatteverket börjar med sin tillämpning. Exakt när ställningstagandet publiceras vet man inte i dagsläget.

– Givetvis får den skatteskyldige som redan vill börja tillämpa domstolens tolkning och redovisa moms göra det, men Skatteverket kommer inte att på eget initiativ tillämpa domen innan vi har gått ut med vårt ställningstagande. Det är också sannolikt att Skatteverket kommer ge företag en omställningstid för den här momsbeskattningen.

Kan det bli tal om retroaktiv skattskyldighet för de här bemanningsföretagen?

– Nej, så jobbar inte Skatteverket längre. Vi gick ut med information i samband med domen där vi sade att vi inte kommer att tillämpa domen på eget initiativ innan vi har analyserat den. När denna analys är klar kommer Skatteverket publicera ett ställningstagande. Det är alltså tidigast från det datumet som företagen kommer behöva betala in moms, säger Kerstin Alvesson.

Hur kommer det sig att den här frågan om momsbeskattning aktualiserades?

– Det var faktiskt för att ett av de här bemanningsföretagen, Medcura AB, ansökte om ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden.

Det låter som en ansökan om förhandsbesked som man kan ångra.

– Ja, detta är väl frågan som inget företag egentligen ville ställa.

Hur stor är momssatsen för bemanningsföretag?

– 25 procent. Det är alltså ingen lägre skattesats det är tal om. Nu är det tydligt att det inte spelar någon roll vad för slags personal bemanningsföretagen hyr ut; de är ändå momspliktiga, säger Kerstin Alvesson.

Arbetsgivarorganisationen för bemanningsföretag, Kompetensföretagen, som är del av Almega, understryker att det är viktigt att branschen nu får en övergångsperiod.

– Det viktigaste för oss nu är att våra medlemsföretag får en lång omställningstid för att kunna anpassa sig till den här nya tolkningen av bestämmelserna. Vi menar att det behövs en omställningsperiod på åtminstone sex månader under vilken företagen är momsbefriade, säger Martina Elfgren Lilja, tf förbundsdirektör på Kompetensföretagen, till Arbetsvärlden.

Vad säger du om att Skatteverket går ut med att man inte kommer kräva in moms retroaktivt?

– Det är i så fall väldigt positivt.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, inväntar Skatteverkets bedömning och vill ännu inte kommentera frågan om momsbeskattning.

Arbetsvärlden har också sökt Medcura AB för en kommentar.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar