Fler får jobb i film- och tv-branschen Arbetsförmedlingen ser en växande efterfrågan på kulturarbetare nästa år, särskilt inom filmbranschen. På bild: inspelning av rymdfilmen "Alone in space" i en studio i Sävast utanför Boden. Foto: Simon Eliasson

Fler får jobb i film- och tv-branschen

Jobbtillväxt Arbetsmarknaden inom kulturbranscherna växer, enligt en ny prognos från Arbetsförmedlingen Kultur och Media. Sysselsättningen väntas öka med 400 personer nästa år, mycket tack vare högkonjunktur och en växande filmbransch.
19 sep 2018 | 17:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Högkonjunkturen och den starka arbetsmarknaden i Sverige gör avtryck också inom kultur och media, där antalet sysselsatta väntas öka med 400 personer nästa år, enligt Arbetsförmedlingens prognos som bygger på intervjuer med arbetsgivare.

Just på tv- och film-sidan har vi mer aktivitet än någonsin.

Det motsvarar i så fall en ökning av sysselsättningen med 0,7 procent. Dock rör det sig fortfarande ofta om uppdragsbaserade jobb snarare än fasta anställningar.

Stefan Popovic, chef på Arbetsförmedlingen Kultur och Media, menar att den primära förklaringen till den positiva trenden är just konjunkturen. Men man ser också en filmbransch på frammarsch.

– Inom filmbranschen finns en ökad efterfrågan på personal, både skådespelare och kompetenser runt omkring. Vi ser också förändringar inom scen och ton där man slår ihop kompetenser vilket innebär att exempelvis scenarbetare får bredda sin kompetens till fler tekniska områden, säger Stefan Popovic till Arbetsvärlden.

Arbetsgivare inom filmbranschen och bild och form tror på fortsatt ökad efterfrågan nästa år, medan man är mer försiktigt positiv inom scen och ton.

Stefan Popovic lyfter också fram designers av olika slag som yrken där efterfrågan blir större.

– Det är framför allt designkompetens inom kläd- och möbeldesign, säger Stefan Popovic.

Hur brukar lågkonjunkturer slå mot kultur- och mediebranscherna?

– Det vi ser från sysselsättningsmönstren under tidigare konjunkturcykler är att det kan vara en viss eftersläpning inom kultur och media, säger Stefan Popovic.

Teaterförbundet vill ge filmbranschen rabatt

Teaterförbundets ordförande Simon Norrthon känner igen bilden av en växande filmbransch. Färska siffror visar att förbundet det senaste året fått ett tillskott av aktiva medlemmar inom Filmavdelningen, från 529 till 600 aktiva medlemmar, och bland Filmregissörerna, från 201 till 236 aktiva medlemmar.

Totalt organiserar Teaterförbundet cirka 8 400 medlemmar med omkring 120 yrkestitlar i 16 olika yrkesavdelningar.

Simon Norrthon, ordförande Teaterförbundet. Foto: Maryam Bariri

– Just på tv- och film-sidan har vi mer aktivitet än någonsin. Det görs tv-drama i dag som aldrig förr och där ser vi ett lyft i rekryteringen. Samtidigt spelas många av våra produktioner in utomlands, exempelvis i Baltikum. Då kan man bygga upp ett Stockholm i Riga, säger Simon Norrthon till Arbetsvärlden.

Teaterförbundet driver frågan om att införa incitament, exempelvis skattelättnader, för att locka filmproduktioner till Sverige. Den stora globala tillväxten inom film- och tv, som bland annat drivs på av olika streamingtjänster, gör frågan ännu mer aktuell än tidigare.

Det är ett tåg som Sverige inte får missa, enligt Teaterförbundet.

Rabatterad ringmur? Teaterförbundet menar att det behövs incitament för att locka tv- och filmproduktioner till Sverige.
Foto: Anders Wiklund

Till skillnad från nästan alla andra länder har Sverige inte några incitament för att placera filmproduktioner här

År 2016 spekulerades det om att just bristen på produktionsrabatt i Sverige var anledningen till att HBO valde bort Gotland som skådeplats för scener i den populära tv-serien Game of Thrones.

– Till skillnad från nästan alla andra länder har Sverige inte några incitament för att placera filmproduktioner här. Om vi ska ha en levande filmindustri så måste vi underhålla den. Skådespelare och regi reser ofta till produktionsplatsen, men andra tjänster i produktionen rekryteras ofta lokalt, säger Simon Norrthon, och poängterar att det i sin tur gör det ännu svårare att lägga produktioner i Sverige eftersom kringtjänsterna blir svårare att få tag på.

Arbetsförmedlingen rapporterar också en brist på personal inom just tekniska yrken som kvalificerade scentekniker, liksom ljus- och ljudtekniker. Samtidigt är konkurrensen fortsatt hård bland dansare, musiker, konstnärer och skådespelare.

19 sep 2018 | 17:00

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar