Ministern: ”Förhoppningsvis kan vi få en reformerad socialtjänst” Lena Hallengren, barn-, äldre- och jämställdhetsminister, (S) har stora förhoppningar på den pågående socialtjänstutredningen. Foto: Hossein Salmanzadeh / TT

Ministern: ”Förhoppningsvis kan vi få en reformerad socialtjänst”

Brist inom socialtjänsten Barn-, äldre- och jämställdhets­minister Lena Hallengren (S) hoppas att framtida fokus på förebyggande arbete ska rädda kvar personal i kommunernas socialtjänst. Men den pågående socialtjänstutredningen blir klar först 2020.
11 okt 2018 | 06:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Landets socialtjänster har fortsatt svårt att rekrytera personal. Det visar Visions socialchefsrapport för 2018. Enligt den enkät rapporten bygger på anser över hälften av landets socialchefer att det generellt är tufft att rekrytera personal. Bristen på socialsekreterare och biståndshandläggare – framför allt inom barn- och ungdomsvården – kommer att vara stor de närmaste fem åren.

–  Vi hade hoppats på en betydligt bättre situation i årets undersökning, säger Visions ordförande Veronica Magnusson.

Det är ingen naturlag att det ska vara svårt att rekrytera personal

Varför har då kommunerna svårt att hitta socialsekreterare när många söker till utbildningarna och platserna fylls?

Stefan Wiklund. Foto: Eva Dalin

Enligt Stefan Wiklund, ställföreträdande prefekt vid Institutionen för socialt arbete i Stockholm, är utbildningen både attraktiv och eftersökt. Rekryteringsproblemet menar han är komplext. En förklaring är en drastiskt förändrad arbetsmarknad.

– Antalet lärosäten som fått rätt att utbilda socionomer har ökat kraftigt sedan millennieskiftet. Utbildningarna har varit eftersökta och är idag geografiskt spridda över landet. Samtidigt som vi fått en komplicerad marknad med många privata aktörer och bemanningsföretag.

Kommunen är inte längre den enda möjliga arbetsgivaren för nyutexaminerade.

– Vi har studenter som börjar jobba direkt för bemanningsföretag.

Behöver det då inte utbildas fler?

– Det är inte så enkelt. Om vi skulle utbilda fler socionomer är det inte säkert att det skulle komma kommunerna till del. Utan att bemanningsföretagen istället expanderar. Ytterst är det studenterna som väljer.

En bra statistik över hur många inom de sociala yrkena som arbetar för bemanningsföretag finns inte.

– Men ett forskningsprojekt har precis börjat kartlägga hur arbetsmarknaden för stafettsocionomer utvecklats, säger Stefan Wiklund.

Ministern oroas av rapport

Barn-, äldre- och jämställdhets­minister i övergångsregeringen, Lena Hallengren (S), oroas av Visions rapport. Men ser samtidigt en styrka i att socionomutbildningen är generell, och att man som generalist har en stor och bred arbetsmarknad.

– Det är ett oerhört plus. Och betyder också att arbetsgivaren måste vara attraktiv vad gäller både lön och arbetsvillkor.

Vad kan politiken göra för att ändra på det svåra rekryteringsläget?

En reformerad socialtjänst där man i än större utsträckning får arbeta med sin kärnkompetens

Lena Hallengren ställer stora förhoppningar till den socialtjänstutredning som jobbat i ett och halvt år och som ska jobba lika länge till. Utöver själva lagstiftningen tittar utredningen på möjligheten att styra om arbetet till att vara mer förbyggande.

– Förhoppningsvis kan vi få en till stor del reformerad socialtjänst när utredningen är klar, där man i än större utsträckning får arbeta med sin kärnkompetens, skälet till att man sökte sig till yrket.

Viktigt för att söka en tjänst och stanna kvar, menar Hallengren, är att arbetsuppgifterna upplevs som betydelsefulla, att man får göra rätt saker.

Vad kan det konkret vara?

Ministern nämner ett positivt exempel ifrån Halmstad som hon besökte under valrörelsen. Där lyckades kommunen på ett halvår minska personalomsättningen och fick dem att stanna.

– Att kunna styra om arbetet till att vara mer förbyggande är utredarens ambition, och jag delar den ambitionen. Något både Vision och SSR också önskar, vad jag förstått.

Ett arbete som kommunerna till viss del redan kan påbörja, menar ministern.

Visions ordförande Veronica Magnusson instämmer:

– Det är ett stort arbete igång bland våra 30 000 medlemmar på det sociala området, om vad de vill se i den kommande socialtjänstlagen. Vi vill bland annat uppgradera det förebyggande arbetet.

”Det är ingen naturlag att det ska vara svårt att rekrytera personal,” säger Veronica Magnusson, ordförande Vision. Foto: Vision

Mycket av det här är långsiktigt arbete, vad kan snabbt förbättra villkoren?

– Snabbast är att på varje arbetsplats sätta sig ned och konstatera vad som behöver göras, vad som är viktigast för att stanna kvar på arbetsplatsen.

Vilket redan görs på många arbetsplatser genom introduktion, närvarande ledarskap, arbetsbelastningsmätningar…

– Det är ingen naturlag att det ska vara svårt att rekrytera personal. Det pågår många initiativ bland våra förtroendevalda medlemmar. Man får igång introduktionsinsatser, rapporterar in tillbud… Det finns en rad goda exempel runt om i landet, säger Veronica Magnusson.

11 okt 2018 | 06:00

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev