Minister öppnar för helt ny arbetsskadeförsäkring Den könssegregerade arbetsmarknaden pekas ut som en orsak till att kvinnor har svårt att få arbetsskador godkända. Foto: Janerik Henriksson/SCANPIX

Minister öppnar för helt ny arbetsskadeförsäkring

Utredning Arbetsskadeförsäkringen ska bli mer jämställd, föreslår en ny utredning. Men förslagen täpper bara till de mest uppenbara hålen i dagens försäkring - socialförsäkringsministern utesluter inte att göra om försäkringen helt och hållet.
5 apr 2017

Försäkringen, som ska träda in när någon blir sjuk eller skadad på jobbet, brottas med ett stort problem: den ger männen en betydligt större möjlighet att få sina anmälda arbetsskador godkända. Störst är skillnaden för livränta vid arbetssjukdom, det vill säga ersättning vid bestående nedsättning av arbetsförmågan. I det fallet beviljas männen ersättning dubbelt så ofta som kvinnorna.

I en ny utredning som nu har lämnats över till regeringen konstaterar man att en huvudorsak till problemet är den könsuppdelade arbetsmarknaden. Medan kvinnor oftare har olika former av psykiska diagnoser är många av männens arbetsskador rygg- och vibrationsskador. Kunskapen om arbetsmiljöfrågor på mansdominerade arbetsplatser är bättre, bland annat för att forskningen enligt utredningen ”i mindre utsträckning har intresserat sig för kvinnors arbetsmiljöer och riskfaktorer i kvinnodominerade yrken”.

Ny typ av ersättning

– Vi har en radikal ökning av psykisk ohälsa i arbetslivet. Samtidigt är mycket av arbetsmiljöforskningen baserad på traditionellt manliga arbetsplatser, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll till Arbetsvärlden.

Utredningen föreslår bland annat att det ska införas en helt ny typ av ersättning, en rehabiliteringspenning vid arbetsskada, som ska kunna betalas ut i max tolv månader. Till skillnad från livräntan ställs här inga krav på att förmågan att skaffa sig inkomst genom arbete är nedsatt minst ett år framåt. Det ska göra det enklare för kvinnor att få del av ersättningen.

Man föreslår också ny forskning om arbetsskador och särskilt forskning om hur arbetsmiljön påverkar hälsan i kvinnodominerade yrken.

Dessutom föreslås ett förtydligande av vad som gäller vid psykiska och psykosomatiska skador. Förhållandena som är tätt förbundna med arbetslivet och kan anses vara normala på arbetsplatser ska inte omfattas av arbetsskadeförsäkringens skydd. En viss psykisk belastning i anslutning till arbetslivet är oundviklig, konstaterar utredningen. Förslaget innebär ingen förändring i saklig mening jämfört med nuvarande regelsystem.

 ”Det är dags att snart se över hela arbetsskadeförsäkringen i ljuset av det moderna och föränderliga arbetslivet”

– Alla förslagen är genomförbara i närtid. Men kanske är det dags att snart se över hela arbetsskadeförsäkringen i ljuset av det moderna och föränderliga arbetslivet, säger utredaren Ingrid Petersson, generaldirektör på forskningsrådet Formas.

Annika Strandhäll är inne på samma linje.

– Det här är en pragmatisk utredning som tittar på delar av försäkringen med förslag för att täppa till de uppenbara hålen i arbetsskadeförsäkringen.

– Men i ett arbetsliv som har förändrats kraftigt och kommer att förändras ytterligare är det frågan om det inte är dags att ta ett större grepp för att få en modernare arbetsskadeförsäkring så småningom.

5 apr 2017
Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Nyheter
De viktigaste nyheterna två gånger i veckan