Nobelpristagaren visar att lönesänkarna har fel Foto: Berkeley News/UC Berkeley.
Ledare

Nobelpristagaren visar att lönesänkarna har fel

Ekonomi Att David Card som forskat om arbetsmarknaden tilldelas Riksbankens pris till Alfred Nobels minne är glädjande. David Card experimentella forskning har reviderat en del tidigare antaganden som mer baserades på nationalekonomiska modeller än på verkligheten.
11 okt 2021 | 17:13
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

I spåren av David Cards forskning har det visat sig att höjda minimilöner inte skapar arbetslöshet på det sätt som nationalekonomer tidigare trodde. Genom att jämföra stater där minimilönen höjdes (New Jersey) med en grannstat där lönen låg fast (Eastern Pennsylvania), så visade Card istället att arbetslösheten inte påverkades av löneökningen. En förklaring kan vara att incitamenten att arbeta stärktes med högre lön, eller att priserna kunde höjas eftersom efterfrågan ökade.

Höjd minimilön påverkade inte sysselsättningen. Källa: Johan Jarnestad/Kungliga vetenskapsakademin.

Konsensus skiftade från att högre löner hade stora effekter på arbetslösheten, till att effekterna var mycket små eller inga alls. Arbetsmarknaden är helt enkelt mer komplicerad än de partier som gärna vill sänka lägstalöner hävdar.

När Fidel Castro tillät kubaner att emigrera 1980 landade 125000 kubaner i USA varav många i Miami. Press nedåt på lönerna för outbildade amerikaner, förutspådde den nationalekonomiska forskningen. Men David Cards studie visade varken på sjunkande löner eller på ökad arbetslöshet jämfört med hur det såg ut i fyra jämförbara städer utan motsvarande migrationsvåg. Efterföljande studier visade istället att inrikes födda kunde höja sina löner. Det skedde genom att de flyttades ”uppåt” till mer kvalificerade jobb med krav på engelska.

Ökad invandring verkar, allt annat lika, inte leda till sänkta löner och ökad arbetslöshet för inrikes födda, utan tvärtom hjälpa dem till bättre jobb. Något att tänka på för den som diskuterar migration i Sverige idag.

11 okt 2021 | 17:13
Om skribenten
Chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev