Att utbilda eller vidareutbilda Journalister läser budgetpropositionen som precis blivit offentlig i Rosenbad i Stockholm. Foto: Claudio Bresciani / TT
Ledare

Att utbilda eller vidareutbilda

Ledare Facken kan vara nöjda med höstbudgetens fokus på att värna den svenska modellen.
20 sep 2017 | 11:33
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Taket i sjukförsäkringen höjs vilket minskar efterfrågan på privata försäkringar. Avdragsrätt införs på fackavgiften, vilket uppmuntrar till medlemskap och hög organisationsgrad. Fokus ligger på utbildning, inte sänkta löner.

Kommer då regeringens politik fungera för att minska arbetslösheten och tillsätta de hundratusen lediga jobb som är lediga? Kunskapslyftet som totalt 2021 ska omfatta 93 000 platser med studiestöd inom yrkesvux, folkhögskola, yrkeshögskola, universitet och högskola är välkommet. Det är rimligt att utbilda nu för att kunna möta nästa lågkonjunktur.

Fokus ligger på utbildning, inte sänkta löner.

TCO och till exempel Unionen önskar som komplement till detta fler korta utbildningar för redan yrkesverksamma, utbildningar som idag missgynnas på universitet och högskolor. Och det är rimligt att utbildningssystemet klarar av att både utbilda de som kommer nya till högre utbildning och de som vill bygga på redan existerande högskolekunskaper med hög kvalitet. Möjligen är det så att en del analysarbete finns kvar att göra här både för regeringen och fackföreningsrörelsen. Vem får egentligen de nya jobb som kommer till när produktiviteten höjs? Nyutbildade eller vidareutbildade? Kan vidareutbildningar ge helt nya idéer och jobb? Hur ser flödena av människor ut till nya positioner i en rörlig arbetsmarknad och vad är bäst investerade pengar i utbildning?

Vem får egentligen de nya jobb som kommer till när produktiviteten höjs?

Nästa stora fråga är om det finns lärare, poliser och vårdpersonal som kan befolka de satsningar som regeringen gör. Att göra de här bristyrkena mer attraktiva blir avgörande. Naturligtvis är regeringens satsning på arbetsmiljön i vården välkommen som en uppmuntran till kommuner och landsting att ta nästa steg i dessa yrken och verksamheter.

De relativt stora satsningarna på polis, skola och vård är bra. Återstår att ta tag i materiell infrastruktur, som tågtrafik (med det snöpliga haveriet för snabbtågen nyligen) och bostadsbyggande för normalinkomsttagare. I det perspektivet är TCO:s käpphäst en blocköverskridande skatteuppgörelse välkommen. Den kan återinföra fastighetsskatten och sätta fokus på en bostadspolitik som pressar fram byggande för behov istället för efterfrågan. Det skulle markant underlätta etableringen på arbetsmarknaden för nyanlända som skulle kunna flytta dit jobben finns.

20 sep 2017 | 11:33
Om skribenten
Chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev