Lars Calmfors: ”Svårt att rulla tillbaka höjningarna” Professor Lars Calmfors menar att vi bör göra a-kassan konjunkturberoende och indexera ersättningen. Foto: Anders Wiklund / TT

Lars Calmfors: ”Svårt att rulla tillbaka höjningarna”

A-kassan När coronakrisen slog till agerade regeringen tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet för att anpassa a-kassan till den ökande arbetslösheten. En klok idé som borde behållas i en konjunkturberoende a-kassa, menar ekonomiprofessor Lars Calmfors. Till skillnad från facken vill han att ersättningen sänks när krisen är över.
17 aug 2020 | 05:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Redan i mars gick januaripartierna tillsammans ut med att man skulle införa tillfälliga regler för a-kassan för att fler skulle ha möjlighet att få ersättning under arbetslösheten när covid-19 sprids.

Kravet på arbetad tid vid bedömning av rätt till ersättning har sedermera sänkts, taket och grundbeloppet i a-kassan har höjts och kravet på medlemstid i a-kassan har förkortats samtidigt som karensdagarna slopats.

Tiden kan nu vara mogen för att införa en konjunkturberoende a-kassa, menar ekonomiprofessor Lars Calmfors, som var ordförande för finanspolitiska rådet när man föreslog just det för tio år sedan.

– Coronakrisen är ett exempel på en situation där incitamenten att söka och ta arbete spelar betydligt mindre roll för arbetslöshetstiderna än normalt. Jobben försvann som en konsekvens av pandemin och de anpassningar som gjorts till den, säger Lars Calmfors.

Vad jag oroar mig för är att coronakrisen kan leda till en snabb strukturomvandling på arbetsmarknaden

Han ser flera fördelar med en a-kassa som följer konjunkturen.

– Generellt finns det mycket starka argument för en konjunkturberoende arbetslöshetsersättning. I dåliga tider är incitamentsproblemen med en generös a-kassa mindre än i goda tider. Det spelar inte längre lika stor roll hur mycket man söker eller vad man har för reservationslön om jobben helt enkelt inte finns. Och vill man stödja efterfrågan med finanspolitiska åtgärder ska man rikta insatserna till dem som lägger mest av en inkomstökning på konsumtion, och det är de med låga inkomster dit de arbetslösa hör, säger Lars Calmfors.

Haft svårt att väcka intresse

Han menar att man kan låta ersättningsperiodens längd, tak, golv och ersättningsprocent variera över konjunkturen.

– Tidigare har man avvisat idéerna om en konjunkturberoende a-kassa ganska snabbt. När vi skissade på hur man skulle kunna göra i finanspolitiska rådet för mer än tio år sedan var det som att det inte passade in i den vedertagna diskussionen. Det har varit märkligt svårt att väcka intresse för den här frågan tidigare.

Hur skulle du vilja se att a-kassan knyts till konjunkturen?

– Finanspolitiska rådets förslag var inte att den skulle knytas till en viss, fast arbetslöshetsnivå utan att man skulle jämföra arbetslösheten med ett glidande medelvärde för de senaste åren. Arbetslöshetstalen kan se olika ut i olika perioder beroende på till exempel förändringar i arbetskraftens sammansättning, exempelvis i andelen ungdomar eller utrikes födda. Sedan kan man diskutera om a-kassan ska justeras automatiskt eller om det ska ske via aktiva beslut.

I den statliga offentliga a-kasseutredningen som överlämnades i juni föreslås inte en konjunkturbaserad a-kassa.

I stället föreslås ett regelverk som gör det möjligt att ”förändra exempelvis kvalifikationsvillkoren och ersättningens storlek och längd, utan att försäkringen förlorar sin karaktär”. Det vill säga justeringar via aktiva beslut snarare än förutbestämda förändringar i ersättningen. Men att låta a-kassan bero på aktiva beslut medför åtminstone ett nytt problem, enligt Lars Calmfors.

LO har krävt att de generösare villkoren i a-kassan ska permanentas, och även TCO argumenterar för att coronakrisen visar på behovet av varaktigt högre ersättningsnivåer i försäkringen.

– Om det ska bygga på aktiva beslut blir det svårare att gå tillbaka till en mindre generös a-kassa i goda tider. Facket driver redan att förändringarna ska bli permanenta. Eftersom vi inte etablerat principen om konjunkturberoende arbetslöshetsförsäkring kommer det att bli svårt att rulla tillbaka höjningarna som gjorts under coronakrisen, men jag vet att Centern och Liberalerna är inställda på det, säger Lars Calmfors.

”Kanske får acceptera en lägre lön”

Förändringar på arbetsmarknaden när vissa typer av jobb försvinner kan också skapa ytterligare problem, enligt Lars Calmfors, om ersättningen från a-kassan är för hög i förhållande till de nya lönenivåerna.

– Vad jag oroar mig för är att coronakrisen kan leda till en snabb strukturomvandling på arbetsmarknaden som gör det problematiskt med höga ersättningsnivåer i förhållande till lönen på ett nytt jobb, säger Lars Calmfors.

Vi bör indexera tak och grundersättning så att de följer löneutvecklingen

– Det kan bli så att många typer av jobb, till exempel i hotell- och restaurangbranschen, besöksnäringen och flygtransporter inte kommer tillbaka. Då behöver arbetslösa från dessa områden gå till andra verksamheter där man kanske får acceptera en lägre lön på ett nytt jobb åtminstone under en upplärningsperiod. Men incitamenten att göra det försvagas om arbetslöshetsersättningen är hög i förhållande till den nya lönen: den effektiva ersättningsgraden blir för hög.

I de tillfälliga reglerna för a-kassan är högsta ersättningsnivån för inkomstbaserad ersättning 1 200 kronor per dag och för grundbeloppet 510 kronor per dag. Reglerna gäller fram till 3 januari 2021.

Vad tycker du om dagens ersättningsnivåer?

– De ska inte permanent ligga på de nivåer som gäller nu under coronakrisen. Men vi bör indexera tak och grundersättning så att de följer löneutvecklingen. Det är konstigt att som nu lägga fast nivåerna i kronor för långa perioder. Det blir omotiverade skillnader i ersättningsgraden, alltså det inkomstskydd som arbetslöshetsförsäkringen ger, säger Lars Calmfors.

17 aug 2020 | 05:00

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev