Lärarförbundet lämnar TCO för Saco Johanna Jaara Åstrand ordförande Lärarförbundet. Foto: Izabelle Nordfjell

Lärarförbundet lämnar TCO för Saco

På fredagseftermiddagen röstade Lärarförbundets extrakongress ja till att förbundet lämnar TCO och går med i Saco.
3 sep 2021 | 14:47
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Lärarförbundet tar nu ytterligare ett viktigt steg inför att skapa en ny lärarorganisation tillsammans med Lärarnas Riksförbund och Skolledarna. Förbundets kongress, som är det högsta beslutande organet, röstade ja till att lämna TCO och att i stället ansluta sig till Saco.

– Det här sker efter en gedigen process, vi har utrett frågan i ett år. Nu låg bara förbundsstyrelsen förslag på bordet, så det var ett enkelt beslut att ta, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet.

Vi är fullt medvetna om att det här förändrar spelplanen på den svenska arbetsmarknaden.

I november kommer Sacos kongress att rösta om ifall Lärarförbundet kan gå in i organisationen.

Ett medlemskap i Saco är en viktig pusselbit till att ett nytt fackförbund för lärare ska kunna bildas. I Lärarförbundets, Lärarnas Riksförbunds och Skolledarnas gemensamma avsiktsförklaring står att en av de grundläggande förutsättningarna för en ny organisering är att den hör hemma i Saco.

Varför är det så viktigt att en ny organisation ligger i Saco?

– Vi är redan i dag den största fackliga akademikerorganisationen, så det här är ett naturligt steg. Det har också blivit tydligt i det utvecklingsarbete som vi fört i många år, där vi har sett över vilka sammanhang som gör störst och bäst nytta för våra medlemmar.

Största förbund i Saco

Att förbundet lämnar TCO kommer att rucka balansen mellan centralorganisationerna.

Lärarförbundet står idag för 234 000 av TCO:s sammanlagt 1,4 miljoner medlemmar.

Saco kommer i sin tur att växa rejält när förbundet ansluter organisationen, från dagens 710 000 medlemmar till 944 000. Lärarförbundet blir nu det största förbundet i Saco.

– Vi är fullt medvetna om att det här förändrar spelplanen på den svenska arbetsmarknaden. Men det finns många anledningar att bredda den fackliga arenan för akademiker och tjänstemän. Det kommer att skapa balans på arbetsmarknaden.

Johanna Jaara Åstrand säger att den diskussion som tog mest plats på kongressen var att deltagarna ville försäkra sig om att Lärarförbundet behåller den värdegrund som de delar med andra TCO-förbund. Och att förbundet ska fortsätta det starka internationella engagemanget som de haft inom TCO. Hon säger också att samarbetena med de andra TCO-förbunden kommer att fortsätta.

Nyhetsbrev

– De behöver inte vara avhängiga vilken centralorganisation vi tillhör. Och de andra förbunden är fullt medvetna om att det här inte handlar om ett missnöje med TCO.

Ny omröstning i oktober

I oktober kommer nästa steg mot en ny federation för lärare. Både Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund kommer då att rösta om förbundsstyrelsernas förslag. Blir det ett ja kommer sedan en slutlig omröstning i maj 2022.

Vad händer om ni går över till Saco, men kongresserna sen röstar nej till en ny organisation?

– Jag fokuserar på de möjligheter som finns framåt och inte eventuella misslyckanden. Förutsättningarna för en ny federation är större med oss i Saco.

Det första officiella steget att lämna TCO togs redan i december förra året. Förbundsstyrelsen lämnade då in en ansökan om att gå ur och TCO:s stadgar säger att ett frivilligt utträde går igenom vid utgången av nästa kalenderår. Lärarförbundet kommer helt enkelt att lämna TCO nu vid årsskiftet.

3 sep 2021 | 14:47

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev