Irritationen växer över ett pressat Arbetsförmedlingen Om några veckor kommer nya besked om Arbetsförmedlingens uppdrag, men myndigheten fortsätter planera för kraftiga nedskärningar till arbetsmarknadsministerns stora irritation. Foto: Johan Nilsson / TT

Irritationen växer över ett pressat Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen Regeringen och Centerpartiet kritiserar Arbetsförmedlingen för att man går vidare med sina planer på stora nedskärningar. Men myndigheten försvarar sig med att man fortfarande saknar förtydliganden från regeringen och att den strama budgeten tvingar till kraftiga nedskärningar.
29 mar 2019 | 16:03
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Irritationen växer mellan å ena sidan Arbetsförmedlingen, som säger sig vara tvingad att skära ner på grund av stram budget, och å andra sidan arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och Centerpartiets Martin Ådahl som båda under det senaste dygnet med anledning av myndigheternas planer på att lägga ner 132 kontor irriterat har uttryckt att Arbetsförmedlingen går händelserna i förväg och skär ner för snabbt.

Vill inte kommentera

Arbetsvärlden har sökt arbetsmarknadsministern vid flera tillfällen för en kommentar till avslöjandet att Arbetsförmedlingen dessutom planerar kraftiga nedskärningar av stödet till funktionshindrade, detta trots att januariavtalet fredar den verksamheten från reformeringen.

Till slut meddelar hon via sin pressekreterare att det inte finns något nytt att säga i dagsläget, annat än det som står i januariavtalet, men:

Inom några veckor kommer regeringen ge AF ett uppdrag om AF:s framtida organisering, då kommer en del pusselbitar att falla på plats. Återkom gärna då – – – 

Ylva Johansson kommenterade däremot i Sveriges radio beskedet att Arbetsförmedlingen planerar att stänga 132 kontor över hela landet.

Jag har föreslagit att han ska invänta det regeringsbeslutet innan han gör en egen tolkning och tar förhastade beslut. Men han har valt att ändå göra det.

Hennes irritation var märkbar när hon sade att regeringen förbereder ett uppdrag till Arbetsförmedlingen om att ta en helhetsbild när det gäller kontorsstrukturen, och säkerställa att man inte släcker ner verksamhet i förtid innan det finns fungerande  alternativ.

– Jag har haft en dialog med generaldirektören och berättat att det inom kort kommer ett regeringsuppdrag som är en tolkning av januariavtalet, sade hon i Studio ett.

– Jag har föreslagit att han ska invänta det regeringsbeslutet innan han gör en egen tolkning och tar förhastade beslut. Men han har valt att ändå göra det. Och jag tycker att det är olyckligt, fortsatte hon.

Samtidigt går allt fler ut och protesterar mot nedskärningarna, bland annat TCO:s och LO:s ordföranden Eva Nordmark och Karl-Petter Torvaldsson som i en gemensam debattartikel i SvD varnar för att en hastig nedläggning inom Arbetsförmedlingen kan skada samhället.

”Konsekvenserna av budgeten”

Maria Kindahl, chef för Rehabilitering till arbete. Foto: Lina Siksjö.

Arbetsförmedlingens chef för Rehabilitering till arbete, Maria Kindahl, säger till Arbetsvärlden att myndigheten har bett om besked från regeringen om hur man ska tolka januariavtalets formuleringar, bland annat om stödet till personer med funktionsnedsättningar. Men ännu inte fått svar.

– De neddragningar vi nu riskerar att göra bygger på konsekvenserna av den förändrade budgeten, och de påverkar hela AF. Förmedlare och specialister jobbar ju tillsammans med den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Så när vi behöver göra stora neddragningar, då påverkar de hela Arbetsförmedlingen, förklarar hon planerna att skära i Rehabilitering till arbete.

Men hur tolkar ni skrivningen i januariavtalet om att stödet till inskrivna med funktionsnedsättningar skulle undantas från Arbetsförmedlingens omstöpning?

– Vi har naturligtvis januariavtalet högt på agendan och för en dialog med uppdragsgivaren, regeringen. Och där behöver vi ha ett förtydligande om uppdraget från uppdragsgivaren om hur detta är tänkt att se ut.

det är i samarbetet mellan olika funktioner på Arbetsförmedlingen som rehabilitering till arbetet utförs.

På frågan om det här beslutet egentligen innebär att nedskärningarna i praktiken drabbar stödet till funktionshindrade lika mycket som förmedlingsarbetet i övrigt, understryker Maria Kindahl att det är i samarbetet mellan olika funktioner på Arbetsförmedlingen som rehabilitering till arbetet utförs.

– Det är ju naturligtvis specialistkompetenserna som avgör rätt behov och insatser. Men arbetsförmedlarna är ju också en viktig länk för att hitta rätt insatser. Så teamarbetet är ju väldigt viktigt, så att man har flera professioner.

Hur ser du på möjligheten att ge det stödet framöver, efter sådana här stora neddragningar?

– Vi har ju naturligtvis jobbat för att det också fortsättningsvis ska ha bra förutsättningar. Men när man får betydligt mindre resurser kan man inte ha samma arbetssätt. Vi behöver titta på hur man kan jobba med mindre resurser.

Vi väntar på ett förtydligat uppdrag hur vi ska tolka begreppet funktionsnedsatta – att de ska undantas.

Det låter inte som om ni har detta på plats, trots att ni vill skära ner redan i år?

–  Det här är en konsekvens av att vi har mindre resurser. Vi har ju redan börjat titta på att utveckla våra arbetssätt och våra digitala kanaler och det måste vi prioritera ännu mer nu.

– Vi väntar på ett förtydligat uppdrag hur vi ska tolka begreppet funktionsnedsatta – att de ska undantas. För funktionsnedsatta kan ju ha behov av fördjupat stöd, men där finns olika behov.

När får ni ett förtydligande?

– Det törs jag inte svara på.

Är det inte rimligt att vänta på besked från regeringen innan ni börjar besluta om de här nedskärningarna? Detta kan ju tolkas som en protesthandling från Arbetsförmedlingen mot politiken?

– Neddragningarna är inte avhängda av januariavtalet, utan en konsekvens av budgeten. Utifrån de budgetförutsättningarna vi har fått behöver vi planera och göra det redan i år. Vi kan inte vänta.

Har Arbetsförmedlingens ledning tagit hänsyn till den här gruppen i besluten om kontorsnedläggningarna?

– Naturligtvis finns alla olika frågor med i besluten om kontorsnedläggningarna.

Tufft för dem med funktionsnedsättning

På fredagen kom SCB och Arbetsförmedlingen med en färsk undersökning av arbetsmarknadsläget för personer med funktionsnedsättningar. Den visar bland annat att Av de 750 000 personer som uppger att de ha en funktionsnedsättning, bedömer två tredjedelar att de har nedsatt arbetsförmåga.

I den senare gruppen har 80 procent behov av anpassningar eller stöd för att utföra sitt arbete, 65 procent har behov av mer än en typ av anpassning. Det vanligaste behovet av anpassning är anpassat arbetstempo. Bland de som inte är sysselsatta uppger 63,5 procent av personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga att de skulle kunna utföra ett arbete om de fick en eller flera anpassningar eller stöd.

De senaste fem åren har sysselsättningsgraden ökat betydligt mer i befolkningen än funktionsnedsatta, som ligger kvar på ungefär samma sysselsättningsgrad hela tiden: drygt 60 procent mot befolkningens 81 procent. Arbetslösheten är samtidigt nästan dubbelt så hög i gruppen: 11 procent mot 5,9 i befolkningen som helhet 2018.

Källa: Arbetsförmedlingen/SCB.

+ Expandera
29 mar 2019 | 16:03
Om skribenten
Tf chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev