Industriförbunden säger ja till avtalsplattform

Avtal 2016 De fem förbund som ingår i Facken inom industrin har i dag fredag sagt ja till den avtalsplattform som presenterades den 2 november. Nu återstår att utarbeta branschspecifika krav.
27 nov 2015 | 14:25
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Samtliga förbund som ingår i Facken inom industrin sade den 27 november ja till den avtalsplattform som presenterades tidigare i november. Därmed kommer kravet på ett ettårigt avtal där märket sätts på 2,8 procent vara det som samarbetsorganisationen vill se i det avtal som ska gälla från den första april nästa år. Där ingår även en lägsta löneökning på 450 kronor. 

Facken inom industrin

Facken inom industrin är de fem fackförbund som omfattas av Industriavtalet: GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, Industrifacket Metall, Livsmedelsarbetareförbundet, Sveriges Ingenjörer och Unionen.

Målet är bland annat att samordna fackens agerande gentemot arbetsgivarorganisationerna inom industrin, verka för förhandlingsformer som gör att den internationellt konkurrensutsatta sektorn kan ha en lönenormerande roll och att verka för ett ökat partssamarbete med arbetsgivarna inom industrin i syfte att utveckla och stärka svensk industri.

+ Expandera

Nu ska förhandlingsdelegationerna i respektive förbund utarbeta branschspecifika krav, som sedan presenteras gemensamt för arbetsgivarna när parterna inom industrin växlar krav den 21 december.

Förutom lönekraven vill Facken inom industrin se satsningar på fortsatt utbyggnad av delpension/flexpension, en ny modell för systematiskt jämställdhetsarbete och åtgärder för en bättre arbetsmiljö.

27 nov 2015 | 14:25

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar