Facken inom industrin vill sätta märket på 2,8 procent

Avtal 2016 Ett ettårigt avtal med löneökningar på 2,8 procent – det är vad industrifacken vill se i de kommande avtalen.
Karin Bromander och Ewa Persson
2 nov 2015 | 10:27
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Facken inom industrin presenterade sin gemensamma avtalsplattform i dag måndag. Den omfattar ett ettårigt avtal, med lönekrav på 2,8 procent och en lägsta löneökning på 450 kronor i månaden för de avtalsområden som innehåller en lägsta löneökning. Utgångspunkten är enligt facken Riksbankens inflationsmål.

Facken inom industrin

Facken inom industrin är de fem fackförbund som omfattas av Industriavtalet: GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, Industrifacket Metall, Livsmedelsarbetareförbundet, Sveriges Ingenjörer och Unionen.

Målet är bland annat att samordna fackens agerande gentemot arbetsgivarorganisationerna inom industrin, verka för förhandlingsformer som gör att den internationellt konkurrensutsatta sektorn kan ha en lönenormerande roll och att verka för ett ökat partssamarbete med arbetsgivarna inom industrin i syfte att utveckla och stärka svensk industri.

+ Expandera
Förutom lönekraven pekade facken inom industrin på en rad punkter som ska ingå i 2016 års avtal: ytterligare avsättningar till flexpension, ett partsgemensamt arbete både kring jämställdhet och kring arbetsmiljö med fokus på den nya föreskriften om psykosocial arbetsmiljö samt på rehabiliteringskedjan.

De tycker inte att det är fackförbundens roll att, såsom ett antal ekonomer påpekat på sista tiden, genom antingen höjda eller sänkta reallöner påverka den låga inflationen.

– Vår uppgift är inte att lösa Sveriges ekonomi, det är reallöneökningar för våra medlemmar. Det andra får Sveriges riksbank sköta, sa Hans-Olof Nilsson, ordförande för Livs, på presskonferensen där plattformen presenterades.

IF Metalls ordförande Anders Ferbe sade att man med de här kraven lyfter fram behovet av långsiktigt hållbara reallöneökningar.

Ordföranden för facken inom industrin menade också att man tror att industriavtalet som märke kommer att upprätthållas väl, trots den slopade sammanhållningen inom LO – de krav som ställs nu av industrifacken kommer att följas av andra.

Karin Bromander och Ewa Persson

/ Kontakta skribenten

2 nov 2015 | 10:27

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar