Industriavtalet 2023: ”Det går som det brukar” Veli-Pekka Säikälä, IF Metall, Martin Wästfelt, Unionen och Tomas Undin, Teknikarbetsgivarna. Foto: Daniel Roos, TT, Teknikarbetsgivarna.

Industriavtalet 2023: ”Det går som det brukar”

Avtal 2023 Förhandlingarna om nya avtal mellan fack och arbetsgivare inom industrin löper på som vanligt och utan särskild dramatik. − åtminstone enligt de förhandlare som Arbetsvärlden pratat med.
Göran Jacobsson
22 feb 2023 | 05:59
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
1

− Det går som det brukar, säger Martin Wästfelt.

Han beskriver situationen som sonderande och avvaktande. Förhandlingarna präglas enligt Martin Wästfelt av den allmänna osäkerheten som finns i samhället. Dessutom pekar han på att facken inte lyfter fram någon ny typ av krav.

Förhandlingar i konstruktiv anda

Tomas Undin, förhandlingschef hos arbetsgivarna i Teknikföretagen säger också att det är som vanligt. Förhandlingarna förs i en konstruktiv anda, enligt hans mening.

IF Metalls Veli-Pekka Säikkälä säger att det lunkar på som vanligt och att det inte finns något särskilt att berätta om. Både Tomas Undin och Veli-Pekka Säikkälä säger att inget är klart förrän allt är klart.

Fackens krav

  • löneökningar med 4,4 procent
  • ökning med 1600 kronor per månad av lägsta löner/minimilöner - i avtal som har sådana bestämmelser
  • en individgaranti på 820 kronor per månad - i avtal som har sådana bestämmelser
  • att en del av löneutrymmet på 4,4 procent användas till arbetstidsförkortning/deltidspension/flexpension
+ Expandera

Från första mars tar Opo − de opartiska ordförandena − över taktpinnen i industrins avtalsförhandlingar. Opo styr i stor utsträckning över förhandlingarnas uppläggning under den sista månaden.

Avtalen inom industrin löper ut 31 mars och förhoppningen är att nya avtal ska vara klara innan dess. Förhandlingarna inom industrin rör strax under 50 avtal.

Teknikföretagens svar

  • löneökningar med 2 procent
  • ett engångsbelopp på 3 000 kronor

Sifferlösa avtal

Även på avtalsområden med sifferlösa avtal kan märket ha stor betydelse. Jeanette Hedberg, förhandlingschef hos SKR – Sveriges kommuner och Regioner – förklarar att SKR har en direkt hänvisning som säger att det är industrins avtal som ska vara normerande för de siffersatta avtalet. Med de sifferlösa är det lite annorlunda.

Jeanette Hedberg, förhandlingschef SKR.

− Sifferlösa avtal hanteras av kommuner och regioner lokalt. De har en följsamhet mot märket, säger hon.

De opartiska medlarna

Opo - de opartiska ordförandena - är industrins egna medlare. Fack och arbetsgivare har gemensamt utsett dem. De är 7 personer och de har sin bakgrund hos fack och arbetsgivarorganisationer. På varje avtalsområde deltar två Opo - en från den fackliga sidan och en med arbetsgivarbakgrund.

+ Expandera

Jeanette Hedberg förklarar att kommuner och regioner kan prioritera mellan olika yrkesgrupper och för en del, som till exempel sjuksköterskorna  och socialsekreterare, påverkas löneutvecklingen av marknadskrafterna. När det gäller siffersatta avtal som SKR har med Kommunal och Läkarförbundet så fastställs det ekonomiska utrymmet centralt med industrins överenskommelse som rättesnöre.

Göran Jacobsson
22 feb 2023 | 05:59

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev