Höjd a-kassa men tjänstemännen behöver ändå inkomstförsäkring

De flesta av TCO- och Sacoförbunden kompletterar medlemmarnas ersättning från a-kassan med en inkomstförsäkring. Det kommer att behövas även nu när a-kassetaket höjs, men det kan bli aktuellt med sänkta premier.
Lennart Frykskog
7 sep 2015 | 09:30
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Patik Nygren, Unionen Medlemsförsäkring

Patik Nygren, Unionen Medlemsförsäkring

Den största delen av Unionens medlemmar tjänar fortfarande över taket i a-kassan, även efter höjningen. Behovet av inkomstförsäkring är fortsatt stort, säger Patrik Nygren, vd för Unionen Medlemsförsäkring AB.

Unionens inkomstförsäkring ingår i medlemskapet och är den i särklass största inom TCO-familjen. Den omfattar uppemot en halv miljon yrkesaktiva tjänstemän i privat sektor. Försäkringen har ett tak för ersättning upp till 60 000 kronor i månaden och gäller i 150 dagar. Villkoren är alltså generösare än vad den allmänna a-kassan erbjuder vad gäller takhöjd och varaktighet.

– Vi har kikat på hur behovet ser ut utifrån det högre taket i a-kassan på 25 000 kronor. Då ser vi att en stor majoritet av medlemmarna, cirka 85 procent, fortfarande har en inkomst över taket, vilket visar ett fortsatt behov av Unionens inkomstförsäkring, säger Patrik Nygren.

Totala ersättningen oförändrad

De enskilda medlemmarnas ersättningar påverkas inte eftersom summan av utbetalningarna är konstant. Statens andel ökar och Unionens andel minskar. En tredjedel av kostnaden omfördelas, enligt tidigare beräkningar.

Inkomstförsäkringen ingår som en del i Unionens medlemskap. Troligen förändras inte avgiften för medlemmarna. Beslut tas av kongressen i oktober och förslaget från förbundsstyrelsen är oförändrad avgift. Till bilden hör att Unionen drivit verksamheten med tillskott från kapitalet på senare år.

Vision sänker avgiften

Ett annat TCO-förbund, Vision, har beslutat att sänka medlemsavgiften från och med den 1 oktober till följd av att utbetalningarna från försäkringen minskar.

”Alla medlemmar med en inkomst över 18 700 kronor får en sänkt avgift.”

– Alla medlemmar med en inkomst över 18 700 kronor får en sänkt avgift. Hur mycket beror på vilket inkomstläge man befinner sig i, säger Britta Ljusberg, ombudsman med ansvar för försäkringsfrågor på Vision.

Medlemsavgiften i förbundet är i dag inkomstrelaterad och därför varierar sänkningen, i ett spann mellan 7 och 25 kronor i månaden. Visions inkomstförsäkring ger tillsammans med a-kasseersättningen upp till 80 procent av inkomsten under 160 dagar.

De allra flesta medlemmar inom TCO och Saco omfattas av inkomstförsäkring. Men det är inte bland dessa som arbetslösheten är störst. Bland TCO:s och Sacos medlemmar utgör de arbetslösa enstaka procent, att döma av de utbetalningar som görs från förbundens a-kassor och registreras i statistiken.

IF Metall höjer avgiften

Inom LO är det bara sju av 15 förbund som har inkomstförsäkring. Ett LO-förbund som saknar denna försäkring är IF Metall. Nu höjer förbundets a-kassa avgiften med tio kronor i månaden för att klara utbetalningarna. Staten står visserligen för merparten av den höjda ersättningen, men drygt 10 procent betalas via medlemsavgiften. Höjningen väger dock lätt jämfört med den förstärkta tryggheten, menar kassaföreståndaren Olle Åkerlund.

– Den genomsnittliga lönen för en metallare är 25 000 kronor i månaden och för dem innebär höjningen en förstärkning av a-kassan med uppemot 5 000.

Hur bra är höjningen av a-kassan? Mats Essemyr, utredare på TCO och expert på a-kassan sedan åtskilliga år:
– Ja, på en skala 0 till 10 är det en sjua. Vi i TCO-familjen kunde dock gärna ha tänkt oss en höjning på 3 000 kronor till. Men det är ändå ett bra första steg.

När taket i den allmänna a-kassan höjs minskar trycket på inkomstförsäkringarna, framför allt inom LO, där inkomster mellan 18 700 (gamla taket) och 25 025 (nya taket) är vanliga.
– För TCO- och Saco-grupperna är inkomstförsäkringarna fortsatt viktiga, säger Mats Essemyr.

Lennart Frykskog

/ Kontakta skribenten

7 sep 2015 | 09:30

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev