680 000 personer får bättre ekonomi när a-kassan höjs

A-kassa Drygt 300 000 individer får en förändrad inkomst nu när a-kassan höjs. Räknas hela familjer in kommer 680 000 personer i Sverige att få höjd ekonomisk standard den 7 september, visar en simulering som SCB har gjort.
27 aug 2015

Den 7 september höjs den högsta a-kasseersättningen från 680 kronor om dagen till 910 kronor de första 100 dagarna, därefter till 760 kronor om dagen. Dessutom höjs den lägsta ersättningen något, liksom den högsta dagpenningen för sjukskrivna arbetslösa med a-kassa.

5 400 kronor mer om året

Statistiska centralbyrån har gjort en simulering av vilka effekter de här höjningarna kommer att få. Den visar att 310 000 personer som har arbetslöshetsersättning kommer att påverkas. I genomsnitt innebär a-kassehöjningen en inkomstökning på 2,7 procent, motsvarande 5 400 kronor om året.  Flest män påverkas, det är också männen som i genomsnitt får den största inkomstökningen, 3 procent i genomsnitt bland de som berörs jämfört med 2,5 procent för kvinnorna.

Det är höjningen av taket i a-kassan som ger den största förbättringen för de som berörs av den – och här finns fler män än kvinnor. När det gäller höjningen av grundbeloppet, från 320 till 365 kronor om dagen, påverkas fler kvinnor och främst unga personer.

Standardhöjning för familjer

SCB har också tittat på hur många personer totalt som påverkas av a-kassehöjningen om man räknar in hela familjer. Då ger höjningen i genomsnitt en standardhöjning för hela familjen med 1,4 procent, och det berör totalt 680 000 personer.

Men det finns grupper som kommer att få sänkt inkomst. I första hand beror det på bostadsbidrag som sänks när arbetslöshetsersättningen höjs.

Genom höjningarna beräknas utgifterna i de offentliga finanserna öka med 1,8 miljarder efter att sådant som ökade inkomstskatter och minskade bidrag har tagits med i beräkningarna.

27 aug 2015
Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Nyheter
De viktigaste nyheterna två gånger i veckan