Löneligan: Så extraknäcker facktopparna Folksam, Alecta, Luleå Tekniska högskola, Försvarsunderrättelsedomstolen och Östra Grevie Folkhögskola hör till några av facktopparnas uppdragsgivare. Foto: Ted Karlsson, Fredrik Persson/TT, Lars Pehrson / SvD / TT

Löneligan: Så extraknäcker facktopparna

Sidouppdrag Med hjälp av arvoden från olika styrelseuppdrag vid sidan av ordförandeskapet kan flera facktoppar höja sina inkomster avsevärt. Men på LO-sidan räknas extra inkomster i många fall av, och en del ordföranden väljer självmant att avsäga sig extra arvoden.
22 aug 2019 | 05:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

När Arbetsvärlden tidigare rangordnade facktopparnas inkomster begränsade vi oss till arvodet för själva ordförandeskapet i respektive förbund. Men facktopparna är eftertraktade i styrelsevärlden och många har flera olika arvoderade styrelseuppdrag vid sidan av ordförandeskapet.

Nu tar vi en närmare titt på de högst avlönade för att se hur, och hur mycket, de drygar ut sina inkomster. Bland de vanligaste och bäst arvoderade sidouppdragen återfinns styrelseuppdrag i Folksam-bolagen, som samlar flera företrädare från fackföreningsrörelsen.

Småpotatis för näringslivet

Topplistan över fackordföranden överskuggas av toppen i arbetsgivarorganisationerna hos Svenskt Näringsliv, som tjänar betydligt bättre. (Skatteverkets fastställda förvärvsinkomst för inkomståret 2018)

 1. Carola Lemne, tidigare vd Svenskt Näringsliv, 8 091 700 kronor
 2. Ola Månsson, vd Installatörsföretagen, 5 580 900 kronor
 3. Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen, 4 677 400 kronor
 4. Anders Weihe, vd TEKO, 3 314 300 kronor
 5. Anna-Karin Hatt, vd Almega, 3 078 100 kronor

Observera att vi inte har tittat på hur stor andel av förvärvsinkomsten på denna lista som kommer från eventuella sidouppdrag.

Vi har inte tagit med Svenskt Näringslivs nuvarande vd Jan-Olof Jacke eftersom han tillträdde hösten 2018.

+ Expandera

Vi har begränsat oss till fackordföranden vars huvudsakliga syssla är ordförandeskapet, och det är värt att nämna att det finns andra facktoppar i mindre förbund som uppnår högre inkomster än personerna på vår topplista genom att de har en annan huvudsaklig anställning och fackuppdrag på deltid.

Alla uppgifter gäller 2018.

Listan följer nedan:

Veronica Magnusson satt i Agenda 2030-delegationen och fick mot sin vilja arvode för det uppdraget. Foto: Vision

15. Veronica Magnusson, ordförande Vision

Veronica Magnusson har som regel avsagt sig arvoden i styrelser hon sitter i utifrån sitt uppdrag som ordförande. Det var dock inte möjligt att avsäga sig arvodet hon fick för att hon sitter i Agenda 2030-delegationen. Arvodet är på 350 kr per mötesdag och delegationen har träffats totalt 11 gånger (3150 kr totalt).

Arvodet från Vision för ordförandeskapet är 100 300 kronor i månaden.

Totalt blev Veronica Magnussons fastställda förvärvsinkomst 1 218 900 kronor år 2018, motsvarande 101 575 kronor i månaden.

101 575 kr/mån

 

Johan Lindholm klättrar i löneligan genom sidouppdrag.

14. Johan Lindholm, ordförande Byggnads

Med sin månadslön från Byggnadsarbetarförbundet på 68 646 kronor ligger Johan Lindholm ganska långt ner på listan över de mest välbetalda facktopparna, men inkomsten lyfts upp genom sidouppdrag. Johan Lindholm är även ordförande i Riksbyggen och ledamot i Folksam Liv som tillsammans ger en inkomst på 26 521 kronor per månad. Dessutom reser han mycket i jobbet, exempelvis arbetsplatsbesök och för konferenser, vilket ger researvode och traktamente.

För inkomstår 2018 blev den fastställda förvärvsinkomsten 1 221 900 kronor, eller 101 825 kronor i månaden.

101 825 kr/mån

 

Ulrika Boëthius har avsagt sig ett årsarvode på 50 000 kronor.
Foto: Alexander Donka

13. Ulrika Boëthius, ordförande Finansförbundet

Ulrika Boëthius sitter som styrelseledamot i 2:a AP-fonden, men har skänkt arvodet på 50 000 kronor/år till förbundet.

Arvodet för ordförandeskapet på Finansförbundet beslutades vid kongressen 2016 och uppgår till 18,5 inkomstbasbelopp, eller motsvarande 96 354 kr/mån.

Den fastställda förvärvsinkomsten för inkomstår 2018 landade på 1 222 000 kronor, motsvarande 101 833 kronor i månaden.

Att den totala förvärvsinkomsten ändå blir så pass mycket högre än arvodet från Finansförbundet beror enligt förbundet på två saker: semesterlönetillägg, lunchförmån samt (skattepliktiga) traktamenten som alla är knutna till uppdraget och är lika för alla på kansliet, samt en ränteförmån från Ulrika Boëthius anställning på Handelsbanken (som hon är tjänstledig ifrån).

101 833 kr/mån

 

Karl-Petter Thorwaldsson har ett lukrativt sidouppdrag i Folksam Sak. Men all ersättning avräknas från LO-lönen. Foto: Lars Pehrson / SvD / TT

12. Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO

Utöver ordförandeskapet i LO sitter Karl-Petter Thorwaldsson också som styrelseordförande i Folksam Sak. Det uppdraget ger arvode på hela 195 000 kronor per år, plus 7 650 kronor för varje styrelsesammanträde som Karl-Petter Thorwaldsson deltar vid. År 2018 var han närvarande vid sju styrelsesammanträden, vilket alltså blir ytterligare 53 550 kronor.

Men för LO:s ordförande räknas styrelsearvoden av från lönen, vilket innebär att Karl-Petter Thorwaldsson stannar kvar på den månadsersättning han har från LO. Fastställd förvärvsinkomst 2018 blev 1 258 100 kronor, vilket per månad blir 104 841 kronor.

104 841 kr/mån

 

Tobias Baudin får arvode från förbundets a-kassa och från Folksam ömsesidig livförsäkring.

11. Tobias Baudin, ordförande Kommunal

Tobias Baudin är styrelseledamot i Folksam ömsesidig livförsäkring med 74 500 kronor i årsarvode och 7 650 kronor per sammanträde. Tobias Baudin närvarade vid nio sammanträden 2018 vilket ger 68 850 kronor. Utöver detta har Tobias Baudin också styrelseuppdrag på förbundets a-kassa som ger 2 875 kronor i månaden i arvode.

Arvodet från Kommunal för ordförandeskapet i förbundsstyrelsen är 82 756 kronor i månaden.

Tobias Baudins fastställda förvärvsinkomst för inkomståret 2018 är 1 276 800 kronor, eller utslaget per månad 106 400 kronor. Att förvärvsinkomsten totalt blir högre än inkomsten från sidouppdrag och ordförandeskapet förklarar förbundets presstjänst med förmåner och ersättningar som inte är specifika för ordföranden, utan som även andra anställda på Kommunal har. Det inkluderar sådant som kostförmån, läkemedelsförmåner, researvode, bilersättningar vid resa med egen bil, semesterlön och så vidare.

106 400 kr/mån

 

Susanna Gideonssons arvoden från sidouppdrag räknas av från lönen. Foto: Handels

10. Susanna Gideonsson, ordförande Handelsanställdas förbund

Susanna Gideonsson har en rad sidouppdrag som inkluderar:

TSL, ledamot
TSL, Revisionsutskott, ledamot
TSL Kapitalutskott, ledamot
LO:s styrelse, ordinarie
LO valberedning, sammankallande
Handels förbundsstyrelse, ordförande
UNI Global Steering Committee, ordf
UN Commerce Global Steering Committee, vice ordf
UNI Europé Steering Committee, ordf
UNI Europé Commerce Steering Committe, vice ordförande

Susanna Gideonssons lön från Handels för ordförandeskapet i förbundsstyrelsen är 84 890 kr/månad. Hon har vidare ersättning för dubbelt boende då hon bor i Umeå och därtill har en lägenhet i Stockholm. Hon får 12 113 kronor i månaden i ersättning för det dubbla boendet och kostnader kopplat till det.

Arvoden räknas av från lönen. Total fastställd årsinkomst för inkomståret 2018 är 1 278 300 kronor, motsvarande 106 526 kronor. Enligt förbundets presstjänst kan den högre totala årsinkomsten förklaras via sådant som traktamente då Susanna Gideonsson reser mycket i arbetet, även internationellt.

106 526 kr/mån

 

Heike Erkers, ordförande i Akademikerförbundet SSR, fick också arvode för att sitta i Saco:s styrelse 2018. Det uppdraget är dock inte längre arvoderat. Foto: Lena Dahlström

9. Heike Erkers, ordförande Akademikerförbundet SSR

Under 2018 fick Heike Erkers 9 000 kronor för sitt uppdrag som ledamot i Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Dessutom fick hon som 2:e vice ordförande i Saco:s styrelse 78 480 kronor i årsarvode.

Från Akademikerförbundet SSR får Heike Erkers 107 156 kronor i månaden för ordförandeskapet i förbundsstyrelsen.

Sammantaget hamnade Heike Erkers fastställda förvärvsinkomst 2018 enligt Skatteverket på 1 335 400 kronor, motsvarande 111 283 kronor i månaden.

111 283 kr/mån

 

Matz Nilsson, ordförande Skolledarna, har flera andra styrelseuppdrag, bland annat i utbildningsförlaget Studentlitteratur. Foto: Martin Lindeborg

8. Matz Nilsson, ordförande Sveriges Skolledarförbund

Som styrelseledamot i Saco:s styrelse fick Matz Nilsson 36 660 kronor i årsarvode plus 1 500 kronor per möte. Matz Nilsson närvarade 2018 vid sju möten, vilket ger 10 500 kronor.

Matz Nilsson är även ordförande i Östra Grevies folkhögskola vilket ger 700 kronor per sammanträde. Under 2018 blev det fyra sammanträden som summerar till 2 800 kronor.

Matz Nilsson sitter också i utbildningsförlaget Studentlitteraturs styrelse, med arvode på 120 000 kronor/år.

Dessutom sitter Matz Nilsson i Rörelsefolkhögskolornas styrelse (han har dock aldrig begärt något arvode från RIO men fick ändå en utbetalning för ett möte i juni 2018 på 1 593 kronor).

Arvodet för ordförandeskapet i Sveriges Skolledarförbund ligger på 110 000 kronor i månaden.

Totalt fastställde Skatteverket Matz Nilssons förvärvsinkomst 2018 till 1 373 000 kronor, motsvarande 114 416 kronor i månaden.

114 416 kronor

 

Johanna Jaara Åstrand är ordförande för Lärarförbundet, men sitter också som vice ordförande i Folksam ömsesidig livförsäkring.

7. Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet

Johanna Jaara Åstrand sitter också som vice styrelseordförande i Folksam ömsesidig livförsäkring vilket ger ett extra årsarvode på 105 000 kronor. Dessutom tillkommer sammanträdesarvode på 7 650 kronor för varje styrelsemöte där hon deltar. Johanna Jaara Åstrand var med på fem styrelsemöten i Folksam ömsesidig livförsäkring under 2018, vilket alltså blir 38 250 kronor.

Arvodet för ordförandeskapet i Lärarförbundet ligger på 107 344 kronor i månaden.

Totalt blev Johanna Jaara Åstrands fastställda förvärvsinkomst förra året 1 394 200 kronor, motsvarande 116 183 kronor i månaden.

116 183 kr/mån

 

Åsa Fahlén sitter också som styrelseledamot i Folksam sak.
Foto: Anders Wiklund / TT

6. Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas riksförbund

Det mest lukrativa av Åsa Fahléns sidouppdrag är som ledamot i Folksam Sak som ger ett årsarvode på 74 500 kronor och ett sammanträdesarvode om 7 650 kronor för varje styrelsemöte där hon deltar. Åsa Fahlén deltog i sju styrelsemöten under 2018, vilket alltså ger 53 550 kronor.

Som styrelseledamot i Saco:s styrelse fick Åsa Fahlén också ett årsarvode på 38 160 kronor plus 1 500 kronor per möte. Åsa Fahlén närvarade år 2018 vid åtta möten vilket ger 12 000 kronor.

Arvodet för ordförandeskapet i Lärarnas riksförbund ligger på 113 820 kronor i månaden.

Skatteverket fastställde Åsa Fahléns förvärvsinkomst 2018 till 1 515 500 kronor, vilket utslaget per månad blir 126 291 kronor i månaden.

126 291 kr/mån

 

Unionens Martin Linder har flera sidouppdrag, varav två är arvoderade.
Foto: Jonas Ekströmer / TT

5. Martin Linder, Unionen

Ordföranden för Sveriges största fackförbund har också arvoderade uppdrag i Alectas styrelse, 125 750 kronor/år, och Alectas finansutskott, 64 500 kronor/år.

Arvodet för ordförandeskapet i Unionen ligger på 109 395 kronor i månaden.

Martin Linders fastställda förvärvsinkomst år 2018 låg på 1 631 900 kronor, motsvarande 135 991 kronor i månaden.

135 991 kr/månad

 

Ledarnas Andreas Miller har visserligen det högsta arvodet för ordförandeskapet i hela den svenska fackrörelsen, men har dock inga arvoderade sidouppdrag.

4. Andreas Miller, ordförande Ledarna

Andreas Miller har inget arvoderat sidouppdrag men håller sig ändå kvar i toppen i löneligan med sina 148 000 kronor i månaden som ordförande i Ledarna. Han påbörjade sitt uppdrag under 2018 och hans fastställda förvärvsinkomst för året är något lägre, 1 504 300 kronor.

148 000 kronor

 

Heidi Stensmyren ligger i topp utan sidouppdrag.
Foto: Janerik Henriksson / TT

3. Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet

Heidi Stensmyren är styrelseledamot i Folksam Sak vilket ger ett extra årsarvode på 74 500 kronor plus 7 650 kronor per sammanträde. Heidi Stensmyren gick på 9 av 9 sammanträden 2018 vilket alltså blir 68 850 kronor.

Som styrelseledamot i Saco:s styrelse fick Heidi Stensmyren också ett årsarvode på 38 160 kronor plus 1 500 kronor per möte. Heidi Stensmyren närvarade 2018 vid åtta möten, vilket ger 12 000 kronor.

Heidi Stensmyren är också ledamot i en SBU-nämnd vilket gav 6 750 kronor 2018.

Arvodet för ordförandeskapet i Läkarförbundet ligger på 132 920 kronor i månaden.

Skatteverket fastställde Heidi Stensmyrens förvärvsinkomst 2018 till 1 781 000 kronor, vilket utslaget per månad blir 148 416 kronor i månaden.

148 416 kr/mån

 

Göran Arrenius har flera välbetalda styrelseuppdrag utöver ordförandeskapet i Saco.
Foto: Caroline Tibell

2. Göran Arrius, ordförande Saco

Som ordförande i Saco sitter Göran Arrius också som ordförande i AEA:s styrelse med ett årsarvode på 18 700 kronor per år samt 1 200 kronor per sammanträde. AEA:s kommunikationschef har angett att det blir cirka sju stycken sammanträden per år: 8 400 kronor extra.

Göran Arrius sitter också i styrelsen för Folksam ömsesidig livförsäkring med årsarvode på 74 500 kronor samt 7 650 kronor/sammanträde (Göran Arrius var närvarande vid 7 av 8 tillfällen 2018). Göran Arrius är också ledamot i risk- och kapitalutskottet med årsarvode på 46 000 kronor, och 3 825 kronor/sammanträde. Han närvarade vid åtta sammanträden vilket ger 30 600 kronor.

Göran Arrius är även ledamot i första AP-fonden med ett arvode på 12 500 kr/kvartal och ett extra utskottsarvode på 13 000 kronor/år.

Dessutom är Göran Arrius ledamot i Försvarsunderrättelsedomstolen som gav honom ett arvode på 9 000 kronor 2018.

Arvodet för ordförandeskapet i Saco ligger på 130 800 kronor i månaden.

Skatteverket har fastställt Göran Arrius förvärvsinkomst 2018 till 1 882 500 kronor, vilket per månad ger 156 875 kronor.

156 875 kr/mån

 

Räknar man inkomster från sidouppdrag är det TCO:s Eva Nordmark som tjänar bäst i Arbetsvärldens topplista. Foto: Caroline Tibell

1. Eva Nordmark, ordförande TCO

Eva Nordmarks sidouppdrag inkluderar:

Vice ordförande i styrelsen för Folksam sak med ett årsarvode på 105 000 kronor. Samtidigt är hon ledamot av ett utskott med ytterligare årsarvode på 46 000 kronor. Utöver årsarvodena tillkommer sammanträdes-/inläsningsarvode på 7 650 kronor för alla styrelsesammanträden (Eva Nordmark närvarade vid 9 av 9 under 2018) samt 3 825 kronor för utskottets sammanträden (Eva Nordmark hade åter igen full närvaro under 2018, 7 av 7 möten).

Bonusetta

Sineva Ribeiro har flera löneförmåner kopplade till sitt dubbla boende.

En alternativ förstaplats går till Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet, men det är till följd av löneförmåner kopplade till jobbpendling och dubbel bosättning snarare än sidouppdrag.

Sineva Ribeiro sitter som ledamot i en SBU-nämnd vilket gav ett tillskott på 9 000 kronor 2018.

Arvodet för ordförandeskapet i Vårdförbundet ligger på 101 300 kronor i månaden. Men eftersom Sineva bor i Göteborg och pendlar till arbetet i Stockholm har hon flera löneförmåner som höjer förvärvsinkomsten med 75 procent.

Sineva Ribeiros fastställda förvärvsinkomst för inkomståret 2018 lyfts genom löneförmånerna och skattekompensation från arbetsgivaren till 2 131 500 kronor, motsvarande 177 625 kronor i månaden.

177 625 kr/mån

+ Expandera

Eva Nordmark är också ordförande i universitetsstyrelsen för Luleå tekniska universitet med ett årsarvode på 66 000 kronor.

Arvodet för ordförandeskapet i TCO ligger på 137 000 kronor i månaden.

Eva Nordmarks förvärvsinkomst 2018 fastställdes till 2 044 900 kronor, vilket per månad blir 170 408 kronor.

170 408 kr/mån

 

Så gjorde vi

Vi har gjort en avgränsning till fackordföranden där ordförandeskapet i förbundet eller centralorganisationen är den huvudsakliga sysselsättningen.

Det kan noteras att det finns andra fackordföranden i mindre förbund som kommer upp i högre ersättningar än personerna på vår topplista genom att de har en anställning som kan ses som deras huvudsyssla och där ordförandeuppdraget är på deltid.

Vi har begärt in uppgifter om sidouppdrag och löneförmåner för fackordföranden från förbunden själva och kontrollerat mot inkomstuppgifter från Skatteverket, samt hämtat specifika uppgifter från uppdragsgivarnas årsredovisningar. Alla uppgifter gäller inkomståret 2018.

+ Expandera
22 aug 2019 | 05:00

Relaterad läsning

Visa artikelns 2 kommentarer
Kommentera
 1. Av Tobias 22 aug 2019:

  Bra att förtroendevalda har bra inkomst, men dåligt att dem har så många sidouppdrag som tar tid och energi från kärnan, för det som medlemmarna tror sig att få. Och en annan parentes som jag vill flika in här..När man själv får 110 000 kronor om året känns det lite hånfullt när dessa potentater erhåller denna summa eller mer i månadslön.

  Medlemmarna vill ju att deras förbund och ordföranden jobbar med frågor inom området för försäkringar och bättre villkor för alla som arbetar hårt för att trygga sin och familjens bröd på bordet och få en trygg framtid med pensioner som ger tillvaron som pensionär lite guldkant om inte så silverkant i vart fall.

  • Av Björn-Olav Kvidal 21 dec 2019:

   Man kan lägga till Hyresgästföreningen där ordförande enligt Hem & Hyra tjänar 113.775 kr/månad och 1 365300 kr om året före skatt. (Är inte säker på om semesterersättningen är inräknat.)

   Facktopparna med en liten armé av välbetalda direktörer, chefer, ledare och konsulter tar ut höga inkomster från medlemmarnas kassa för att dom båda vill berika sig och gör så på medlemmarnas bekostnad. Att tro dom innerst inne inte vill ta ut den höga inkomsten är inte sant.

   Etablissemangets politiker och samhällsdebattörer har inge förståelse av att fackföreningsledare så väl som politiker och andra så-kallade valda representanter ska återspegla inkomsterna till medlemmarna. Dom ser på sina uppdrag som en chans att ta ut så mycket dom kan och det sker på medlemmarnas bekostnad som får stå för notan.

   Dom försvarar sina höga löner och maktinflytande med att det är marknadsmässigt, samt att dom påstår sig bli så mycket bättre att leda alla andra som inte anses kunna leda sig gemensamt och kollektivt. Det går igen i alla andra länder utan undantag. Det är fel då den ekonomiska egoismen och de sociala privilegierna betyder att eliternas sätt att se på samhället är genom att garantera klass-skillnadernas maktstrukturer som finns överallt i samhället. Det är alltså en logik i att också ledarskapet i fackföreningarna och den politiska eliten är mycket välbetald så de inte ska ifråga sätta själva klass-samhällets alla orättvisor.

   När dessa politiska eliter har gjort sitt och pratat sig trötta framför mikrofonerna har dom en gräddfil till toppjobb i staten, kommunerna och det privata näringslivet, alternativt till en eller annan institution internationellt som lockar med än mera privilegier.

   *

   De riktig rika utgör färre än en promille av den vuxna befolkningen, men har enorma resurser privat som kapital, men också enorma resurser i de stora företagen. I USA ligger deras skattesats runt 10% enligt en översikt som skiljer på formell skatt och den skatt man betalar när alla kryphål har utnyttjats. I Sverige är skatten på kapital faktiskt som skatt på arbete, vilket är ohörd med hänsyn till inkomsterna. Stora företag har också enorma dolda resurser i skatteparadis. De stora företagen är de verkliga makthavarna som de parlamentariska institutionerna inte klarar av att kontrollera – än mindre nu när kapitalismen har avreglerat marknaden sedan början på 1970-talet.

   Det är en utveckling där arbetande människor i varje land ställs mot varandra i tron man ska offra sig för den ”egna” överklassen. Det splittrar massorna och bäddar helt klart för mera nationalism, rasism och diskriminering och till slut krig.

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev