Han ska göra EMU socialt hållbart Foto: Etienne Ansotte/EU
EU-kommissionens ordförande Jean-Claude juncker tillsammans med Allan Larsson.

Han ska göra EMU socialt hållbart

EU:s framtid Ett svart hål hotar löntagarnas trygghet i EU. Det menar Allan Larsson, kommissionens specielle rådgivare för en social pelare. Just nu åker han Europa runt för att skapa en vitbok om EMU.
Gert Lundstedt
28 sep 2016 | 11:02
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

I januari i år utsågs Allan Larsson som speciell rådgivare för en EU-pelare för sociala rättigheter.  Han åker nu runt i unionens 28 medlemsländer och håller samråd med representanter för regeringar och arbetsmarknadens parter. I januari 2017 ska han presentera sina slutsatser från samråden, vilka sedan fogas in i den vitbok om EMU som kommer senare under 2017.

Nyligen var han i Stockholm.

Bryggor för omställning

En av de idéerna är att en social pelare behöver resurser för omställning och kompetensutveckling, vilket blir alltmer akut på en digitaliserad arbetsmarknad i snabb förändring.

”Bryggor in i arbetslivet är ett svar på det som jag kallar ”det svarta hålet” i medlemsländernas sociala system – bristen på aktiva åtgärder för att ge en nystart till dem som förlorat jobbet.”

Arbetstagaren förväntas också byta karriär flera gånger under sitt yrkesliv – en ökad flexibilitet som Larsson menar måste följas av sociala rättigheter som garanterar löntagarna trygghet och välfärd. Som till exempel hans förslag om bryggor in i arbetslivet.

– Bryggor in i arbetslivet är ett svar på det som jag kallar ”det svarta hålet” i medlemsländernas sociala system – bristen på aktiva åtgärder för att ge en nystart till dem som förlorat jobbet. Bara en av tio av dem i EU som står utan arbete får någon form av nystart. Nio av tio ska hitta ett nytt jobb i den digitala ekonomin med gamla yrkeskunskaper eller inga yrkeskunskaper alls. Det är inte hållbart.

Det här, menar Larsson, är Europas parter och regeringar medvetna om. Liksom att det finns en vilja att också lösa utmaningarna kring de sociala trygghetsfrågorna. Frågan är hur.

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson. Foto:

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson. Foto:

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson framhöll vid samrådet i Stockholm arbetsmarknadsutbildning och omskolning.

– Här är Sverige unikt. Tack vare dessa har vi haft chans till ett nytt arbete. Det vore intressant om EU kunde ha en rättighetslagstiftning på det området.

Vill att parterna bildar frontlinje

I stället för att diskutera enskilda förslag framförde Larsson att han vill se arbetsmarknadens parter som en frontlinje i utvecklingen för att få en social pelare på plats.

– Det är en lång väg att gå. Men inte desto mindre viktigt att pröva hur EU kan bidra till en starkare roll för arbetsmarknadens parter i utformningen av arbetsmarknads- och socialpolitik, nationellt och på EU-nivå. Ett synsätt som jag vet att Jean-Claude Juncker står bakom.

En roll som arbetsmarknadens parter visade öppenhet inför vid samrådet i Stockholm. Även om Svenskt Näringslivs Carola Lemne sade sig vara försiktigt positiv:

– Man kan ha världens finaste skyddssystem, men om ingen anställer så funkar det ändå inte. Sociala frågor måste gå hand i hand med tillväxtreformer.

Oro hos Svenskt näringsliv

Att Storbritannien nu lämnar EU och inte längre är den bromskloss mot att EU lagstiftar och reglerar oroar henne, och hon varnar för att risken därmed ökar för att en social pelare mals ned i en modell som definitivt inte passar den svenska modellen.

Allan Larsson kommenterade inte detta, men instämde med TCO-ordförande Eva Nordmark när hon listade TCO:s tre hjärtefrågor för ett mer sammanhållet EU genom en social pelare: kompetensutveckling, jämställdhet, och respekt för partsmodellen.

– Det finns ett stort intresse för att hitta bra lösningar och Världsfacket har ägnat dessa frågor stor uppmärksamhet. Det behövs nya institutionella reformer för att hitta en balans mellan individens behov av trygghet och den flexibilitet som den digitala ekonomin driver fram.

Varför vänder sig arbetet med pelaren i så fall främst till euroländerna?

– För EMU-länderna är det särskilt viktigt att ta sig an den höga arbetslösheten, den sociala utslagningen och den växande divergensen. Där är dessutom viljan till integration starkare, förklarar Allan Larsson.

Men han understryker att Juncker markerat att alla medlemsländer är välkomna att vara med.

Gert Lundstedt

/ Kontakta skribenten

28 sep 2016 | 11:02

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev