Fyra förslag om lönestöd – här är skillnaderna Regeringen slår ihop fem former av anställningsstöd till ett, "Introduktionsjobb". Tidigare i år har Alliansen föreslagit "Inträdesjobb" och LO "Utbildningsjobb". Foto: Jessica Gow / TT

Fyra förslag om lönestöd – här är skillnaderna

Lönestöd Förslagen på subventionerade anställningar eller lägre löner för att hjälpa personer som står långt från arbetsmarknaden duggar tätt. Regeringen har nu beslutat att slå ihop fem olika lönestöd till ett introduktionsjobb.
22 sep 2017 | 16:43
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Regeringen har i budgeten beslutat att fem av sex former av särskilda anställningsstöd ska slås ihop till ett under våren 2018. De fem är ”Särskilt anställningsstöd”, ”förstärkt särskilt anställningsstöd”, ”instegsjobb”, ”traineejobb brist” och ”traineejobb välfärd”.

Förslagen på subventionerade anställningar

Regeringens förslag: Introduktionsjobb ersätter fem av sex former med särskilt anställningsstöd. Introduktionsjobb kan kombineras med utbildning som ska utgå från individens behov. Utbildning är dock inget absolut krav. Introduktionsjobben blir tillgängliga för nyanlända och långtidsarbetslösa. Staten betalar 80 procent av lönen upp till ett tak på 20 000 i bruttolön. Introduktionsjobb införs våren 2018.

Alliansens förslag: Anställningsformen ska vara aktuell för nyanlända under de första åren i Sverige och för ungdomar upp till 23 år som saknar gymnasieutbildning. Lönen uppgår till 70 procent av rådande ingångslön i branschen, men med ett tak på 21 000 kronor i bruttolön per månad. Anställningsformen gäller i max tre år även om man byter arbetsgivare. Arbetsgivaravgiften slopas under hela denna tid. 30 procent av arbetstiden går till inlärning men inga krav ställs på arbetsgivaren att ordna utbildning eller att redovisa den. Anställningen inleds med två års provanställningstid och övergår därefter i tillsvidareanställning. Anställningen ska gå att kombinera med nystartsjobb.

LO:s förslag: Utbildningsjobb har som målgrupp arbetslösa i åldern 25–45 år, där nyanlända utgör en växande grupp. Den anställda har ett reguljärt arbete men går en utbildning vid sidan av jobbet. Lönen är lägre än avtal men "generöst" studiestöd ska komplettera inkomsten. För att LO ska ställa upp på utbildningsjobb ställer den fackliga centralorganisationen flera krav på staten, däribland att obligatorisk grundskola säkerställs för alla yngre nyanlända som saknar fullgjord grundskoleutbildning. Parterna ska också få ett ökat inflytande över subventioner inom arbetsmarknadspolitiken.

Teknikföretagens förslag: Etableringsanställning för nyanlända ger netto 16 000 kronor i lön, med slopade sociala avgifter och inkomstskatt. Arbetsgivaren betalar 8 000 kronor och staten står för 8 000 i form av ett bidrag till den anställde. Anställningen gäller max tre år.

+ Expandera

Det nya, enhetliga stödet blir ”introduktionsjobb” för nyanlända och långtidsarbetslösa, och ska gå att kombinera med utbildning – dock utan något absolut krav om detta, ett krav som funnits i dagens instegsjobb eller traineejobb.

I introduktionsjobben betalar staten 80 procent av lönen upp till 20 000 kronor, vilket också innebär en höjning från de särskilda anställningsstöd som ersätts.

De som berörs är arbetssökande som deltar i garantiprogrammen, nyanlända och personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

De så kallade extratjänsterna blir kvar, en form av särskilt anställningsstöd för anställning inom välfärden, offentlig, kulturell eller ideell sektor där personen blir en extra resurs för arbetsgivaren. Extratjänsterna har kollektivavtalsenlig lön där arbetsgivaren får 100 procent av lönekostnaden i ersättning – med ett tak som nu sänks till samma nivå som introduktionsjobben. Arbetsgivaren får dessutom ersättning för handledning på arbetsplatsen. Extratjänsterna riktar sig till nyanlända och långtidsarbetslösa och anställningen sträcker sig tolv månader med möjlighet till förlängning på tolv månader.

Näringslivet välkomnar introduktionsjobb

Svenskt Näringsliv välkomnar reformen med introduktionsjobb, som också innebär att nystartsjobben blir kvar.

– Det här är positivt och något som vi har krävt länge. För företagen har det varit väldigt svårt att förstå snårskogen, och det har inneburit att man struntat i stödet, säger Carina Lindfeldt, ansvarig för arbetsmarknad hos Svenskt Näringsliv, till DN.

Ersättningsnivån i nystartsjobben, som är den form av lönestöd som använts flitigast av arbetsgivare, sänks dock för att harmonisera med introduktionsjobben. Reglerna för nystartsjobb skärptes redan i februari och sedan dess har de snabbt blivit mindre populära.

Nystartsjobb har kritiserats hårt från facken och det har förekommit medierapporter om fusk och missbruk av insatsen, bland annat i SVT:s uppdrag granskning. Insatsen är inte ett arbetsmarknadspolitiskt program – det är en rättighet för de som uppfyller villkoren när de anställs av en arbetsgivare och har kritiserats för att det tränger undan vanliga jobb i hög utsträckning.

Alliansen vill ha inträdesjobb

Alliansen kom i augusti med ett eget förslag om en ny subventionerad anställningsform för personer som står långt från arbetsmarknaden: Inträdesjobb.

En anställningsform som ska vara i max tre år, med slopad arbetsgivaravgift och lön på 70 procent av ingångslön i aktuell bransch. Inträdesjobben riktar sig till personer upp till 23 år som saknar gymnasieutbildning, och nyanlända.

I inträdesjobben ska 30 procent av arbetstiden gå till inlärning utan att några krav ställs på arbetsgivaren att redovisa eller ordna med undervisning.

Förslaget mötte hård kritik från fackföreningsrörelsen som anser att en sådan lagstiftning skulle kunna bryta mot Europakonventionen, artikel 11.

LO föreslår utbildningsjobb

LO förvånade också många när man i mars kom med ett eget förslag om utbildningsjobb.

Förslaget från LO går ut på att den anställda ska få lägre lön än avtal i ett reguljärt arbete under tiden på jobbet, men får studiestöd för att utbilda sig vid sidan av. När fullgod kompetens uppnåtts är tanken att anställningen ska övergå till en vanlig anställning med kollektivavtalsenlig lön.

LO har haft svårt att få till stånd förhandlingar om sitt förslag. Den fackliga centralorganisationen efterfrågat centrala förhandlingar med Svenskt Näringsliv, som hellre velat ha branschvisa förhandlingar. Men nu verkar det låsta läget ha lossnat. Teknikföretagen, industrins arbetsgivarorganisation, sätter ihop en förhandlingsdelegation där samtliga sektorer inom Svenskt Näringsliv finns representerade, rapporterar Arbetet.

– Min ambition är att vi ska lösa det här nu inom någon eller några månader. Vi är så långt fram att vi håller på att titta på tider för när vi ska kunna sätta oss ner, säger Veli-Pekka Säikkälä, IF Metalls avtalssekreterare som leder LO:s förhandlingsgrupp om utbildningsjobb, till Arbetet.

Teknikföretagens lösning kallas etableringsanställning

Teknikföretagen kom i somras med ett eget förslag på en subventionerad anställning för nyanlända: Etableringsanställning. Det innehåller slopad arbetsgivaravgift och en inkomst för den anställde på 16 000 kronor i månaden netto genom att arbetsgivaren betalar 8 000 kronor och staten i sin tur ger ett bidrag till den anställde på 8 000 kronor.

22 sep 2017 | 16:43

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev