Försvaret startar ”curlingakut” för föräldrar Försvarsmakten startar en "curlingjour" för oroliga föräldrar som har frågor om vad det innebär att delta i väpnad konflikt. Personerna i bild har inte någon koppling till artikeln. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Försvaret startar ”curlingakut” för föräldrar

Satir. Försvarsmakten kommer starta en telefonjour för att informera oroliga curlingföräldrar om vilka utmaningar och möjligheter deras tonåringar har att vänta när värnplikten återinförs.
En Jobbig Värld av Lars Berge
17 mar 2017

På grund av det förändrade säkerhetsläget i Sveriges närområde har regeringen beslutat att återinföra värnplikten. Under en pressträff på Försvarsdepartementet meddelar försvarsminister Peter Hultqvist att Försvarsmakten nu inrättar ett callcenter bemannat dygnet runt för att möta informationsbehovet för oroliga svenska curlingföräldrar.

– Vi är medvetna om att många engagerade mammor och pappor kan ha frågor om vad det egentligen innebär att låta sina tonårsbarn delta i en väpnad konflikt med främmande makt. Just tonåren är ju en känslig tid, säger försvarsministern till En Jobbig Värld.

”En fullskalig invasion kommer naturligtvis innebära stora svenska förluster vilket förmodligen kommer utplåna stora delar av den ungdomsgeneration som nu växer upp.”

Enligt ÖB Micael Bydén innebär återinförande av värnplikten en återgång till det totalförsvar som under det kalla kriget försvarade landets gränser. På 1980-talet hade Sverige bland annat världens fjärde största flygvapen och kunde vid högsta beredskap kalla in 700 000 soldater.

– Det är en slagstyrka vi inte är i närheten av idag. Så en fullskalig invasion kommer naturligtvis innebära stora svenska förluster vilket förmodligen kommer utplåna stora delar av den ungdomsgeneration som nu växer upp, säger ÖB Micael Bydén.

”Som tonåring är det ju mycket som händer i livet och massiva flygbombningar kan göra att känslan av utsatthet ökar.”

Försvarsmakten vill med sitt nyupprättade callcenter visa att man tar behovet av dialog med svenska curlingföräldrar på allvar.

– Den som varit lite extra engagerad i sitt barns framtid och exempelvis gått på babyrytmik och förskola med Montessori-inriktning kanske har frågor kring vad det innebär att som tonåring skickas till fronten, dåligt utrustad, för att möta en förkrossande överlägsen fiende, säger Peter Hultqvist.

Försvaret håller bara en vecka

Enligt ÖB har inte mycket förändrats rent militärtaktiskt när det kommer till försvaret av Sveriges gränser. Det handlar om att tillfoga fienden så stora skador som möjligt så att främmande makt tänker sig för innan man går till anfall.

Svenska styrkor beräknas kunna försvara landets territorium i drygt en vecka.

Eldstrid skiljer sig från konfliktlösningen som går att läsa om i barnpsykologen Jesper Juuls läsvärda bok ”Ditt kompetenta barn”, säger försvarsministern.

– Därefter väntar ett gerillaliknande utmattningskrig i skogslandskapen, förklarar Micael Bydén.

Peter Hultqvist vill påminna svenska curlingföräldrar om att eldstrid är en delvis annorlunda typ av konfliktlösning än den som går att läsa om i barnpsykologen Jesper Juuls läsvärda bok ”Ditt kompetenta barn”.

”Vi förstår att det finns frågor kring plus och minus med att låta sitt tonårsbarn delta i krig.”

– De värnpliktiga kommer ju brytas ner både fysiskt och psykiskt för att sedan kunna möta döden utan att tveka på slagfältet. Vissa kanske blir krigsfångar och kommer föras till fångläger långt hemifrån där man kommer utsättas för bland annat skenavrättningar. Klart det kan finnas funderingar kring hur det påverkar tonåringens självkänsla.

Callcentret kommer upprättas i Karlskrona och sysselsätta ett trettiotal operatörer.

– Som tonåring är det ju mycket som händer i livet och massiva flygbombningar kan göra att känslan av utsatthet ökar, säger ÖB Micael Bydén vidare.

Tanken på att ens tonårsbarn ligger sönderskjuten på ett lerigt slagfält eller förvandlats till ett förkolnat lik för att försvara den svenska nationalstaten och kungahuset kan, enligt försvarsministern Peter Hultqvist, upplevas som ”lite abstrakt”.

– Många soldater som överlever krig drabbas ju även av posttraumatiskt stressyndrom och en djup, ofta livslång depression. Självmordsfrekvensen är hög. Vi förstår att det finns frågor kring plus och minus med att låta sitt tonårsbarn delta i krig, säger Peter Hultqvist.

Försvarsmaktens callcenter för oroliga curlingföräldrar kommer att tas i bruk den 1 juli i år, samtidigt som mönstringsplikten införs.

En Jobbig Värld av Lars Berge
17 mar 2017
Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Nyheter
De viktigaste nyheterna två gånger i veckan