”Försök med kurser kan bli drivkraft för högskolan” Nu ska Vinnova tillsammans med lärosäten och näringsliv ta fram avancerade kurser för yrkesverksamma. Arkivbild: Microsofts före detta vd Steve Ballmer håller föreläsning på KTH i Stockholm. Foto: Anders Wiklund / SCANPIX

”Försök med kurser kan bli drivkraft för högskolan”

Kompetensutveckling Nu startar regeringen pilotförsök med avancerade kurser för yrkesverksamma, långt innan den breda utredningen om högskolans resurstilldelningssystem ska vara klar. För TCO är försöket välkommet – det här kan bli en positiv drivkraft för högskolan, hoppas utredaren Åsa Odin Ekman.
16 feb 2018 | 18:15
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Globaliseringen och den tekniska utvecklingen går snabbt i arbetslivet. För att stärka Sveriges konkurrenskraft och ligga långt fram i den tekniska utvecklingen behöver yrkesverksamma hela tiden kunna uppdatera sina kunskaper.

Det är också bakgrunden till att Vinnova nu får 20 miljoner av regeringen för att under 2018 och 2019 ta fram pilotförsök med korta högskolekurser på avancerad nivå för specialister. Kurserna ska utvecklas i samverkan mellan lärosäten, näringsliv och offentlig verksamhet, och kan till viss del komma att medfinansieras av de som deltar i piloten. Fokus ska vara att fylla kompetensbehov som identifieras bland annat i regeringens samverkansprogram, och svara mot kompetensbehov som finns i såväl små som medelstora och stora företag.

Åsa Odin Ekman, TCO.

Koppling till konkurrenskraften

Åsa Odin Ekman, utbildningspolitisk utredare på TCO, välkomnar försöket.

– Det här är positivt, inte minst för att det görs en väldigt tydlig koppling mellan vidareutbildning och konkurrenskraft. Rent principiellt kan högskolorna kanske göra det här redan nu, men resurssystemet skapar hinder. Vi tror att man behöver skjuta till särskilda medel för att utveckla ett sådant här kursutbud.

Sedan nästan ett år tillbaka pågår den stora utredningen om lärosätenas resurstilldelningssystem – Strut. Först i december i år kommer slutbetänkandet.

Inväntar inte utredningen

I samband med att den utredningen tillsattes sade högskoleminister Helene Hellmark Knutsson att universitet och högskolor behöver spela en mer aktiv roll för att bidra med lösningar på olika samhällsutmaningar, ett av dem är den snabba tekniska utvecklingen i omvärlden. Nu kommer alltså regeringen med beslutet att långt innan utredningen är färdig låta Vinnova med särskild finansiering testa nya kurser för yrkesverksamma.

Vi ska följa det här jättenoga, bland annat för att vi har sett just resurstilldelning som en nyckel till att få till ett bättre kursutbud

– Det här piloten kan förstås inte möta hela behovet av vidareutbildning för yrkesverksamma, men det är ett sätt att redan nu utveckla sådana här kurser och det blir ytterligare en drivkraft i högskolans utveckling, tror Åsa Odin Ekman.

– Vi ska följa det här jättenoga, bland annat för att vi har sett just resurstilldelning som en nyckel till att få till ett bättre kursutbud.

Vinnova ska redovisa resultatet senast mars 2020.

16 feb 2018 | 18:15
Om skribenten
Tf chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev