Unga tjänstemän tror på flera karriärbyten Fyra av tio unga privatanställda tjänstemän tror att de kommer byta yrke åtminstone tre gånger under arbetslivet, enligt en ny Novus-undersökning genomförd på uppdrag av Unionen. Foto: Anders Wiklund / SCANPIX

Unga tjänstemän tror på flera karriärbyten

Omställning Fyra av tio privatanställda tjänstemän under 36 år tror att de kommer byta yrke minst tre gånger under sitt yrkesliv. Det visar en ny Novus-undersökning från tjänstemannafacket Unionen.
23 feb 2018 | 12:56
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Föränderligheten på arbetsmarknaden gör att många unga tjänstemän förbereder sig på flera karriärbyten under yrkeslivet.

Novus-undersökningen från Unionen som tar tempen på de privatanställda tjänstemännens framtidstro visar att fyra av tio under 36 år ser åtminstone tre yrkesbyten framför sig. Framför allt unga i storstäderna tror på fler karriärbyten.

Mer om Novus-undersökningen

Undersökningen om tjänstemännens karriärplaner har genomförts i Novus webbpanel, Sverigepanelen, under perioden 24 maj – 12 juni 2017 med ett slumpmässigt rekryterat, riksrepresentativt urval. Antal intervjuer: 1024. Svarsfrekvens: 53 procent.

Källa: Unionen

+ Expandera

Undersökningen är den första i sitt slag som Unionen låtit genomföra, därför finns det inga tidigare siffror att jämföra med. Men inom tjänstemannarörelsen ses digitaliseringen och de snabba teknikframstegen som någonting som bara kommer öka behovet av omställning och flexibilitet.

För Unionen understryker också den nya Novus-undersökningen behovet av kortare utbildningar, liksom att arbetsgivare måste bli bättre på att erbjuda arbetsplatser med kompetensutveckling och möjlighet att byta yrkesroll.

Utbildningssystemet behöver i mycket större utsträckning än idag riggas för att möta yrkesverksammas behov

– Vi ser att universitet och högskolor måste sätta fart och se till att erbjuda kortare utbildningar som lämpar sig för yrkesverksamma, som fristående kurser och distansutbildningar. Lärosätena måste tänka på att erbjuda spetsutbildningar som bygger vidare på det du kan, säger Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef på Unionen, till Arbetsvärlden.

Frågan är prioriterad inom tjänstemannarörelsen och TCO har länge varit pådrivande för att ge högskolorna ett omställningsuppdrag och ett utbildningsutbud bättre avpassat för yrkesverksamma.

I en SCB-undersökning som TCO lät genomföra bland sina grupper redan under 2015 uppgav hela 44 procent av tjänstemännen mellan 30-55 år att de snart kommer behöver kompetensutveckling eller vidareutbildning som de inte kan räkna med att få via arbetsgivaren inom ramen för arbetet.

Och politiken följer efter. Under Socialdemokraternas partikongress 2017 antogs politiska riktlinjer för partiet med formuleringar om att partiet vill att utbudet av fristående kurser och påbyggnadsutbildningar vid högskolor och universitet ska öka så att fler yrkesverksamma kan omskola sig och kompetensutvecklas. Enligt Henrik Ehrenberg ökar insikten om behovet av en fungerande omställning dramatiskt hos alla aktörer som har att göra med arbetsmarknaden, och inte bara bland facken.

Det är jättebra att man tar ett litet steg även om det inte rör sig om mycket pengar

– Det här handlar om svensk ekonomi och att svenska företag ska kunna konkurrera på en global marknad, säger Henrik Ehrenberg.

Nyligen kom så också beskedet att regeringen ger Vinnova 20 miljoner kronor för att genomföra pilotprojekt med kortare högskoleutbildningar på avancerad nivå under 2018 och 2019. Resultatet från det pilotprojektet kommer slutredovisas senast mars 2020.

– Det är jättebra att man tar ett litet steg även om det inte rör sig om mycket pengar och renderar få platser. Det är viktigt att regeringen inte bara inväntar resultatet på det här pilotprojektet därför det här är ett behov som finns här och nu och arbetet behöver bedrivas i flera spår, säger Henrik Ehrenberg.

23 feb 2018 | 12:56

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev