Forskaren: ”Polisens rutin kränker föreningsrätten” Arbetsrättsforskaren Niklas Selberg är mycket kritisk till domen i AD som slog fast att det inte var föreningsrättskränkande att neka fackligt ombud vid säkerhetsprövningsintervjun. Foto: Fredrik Sandberg/TT, Axel Green, Kennet Ruona

Forskaren: ”Polisens rutin kränker föreningsrätten”

Säkerhetsklassning Arbetsdomstolen anser det belagt att en kvinnlig polis nekats ta med sig facket till säkerhetsprövningsintervjun. Men Polismyndigheten frias ändå för föreningsrättskränkning. Domen är ”fel” och ”problematisk” på flera sätt anser arbetsrättsforskaren Niklas Selberg. Enligt honom kan Polisens agerande inte haft något annat syfte än att hindra facket.
13 sep 2023 | 12:04
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Den kvinnliga polisen nekades att ta med sig ett fackligt ombud på säkerhetsprövningsintervjun. Arbetsdomstolen slår också fast att det var en föreningsrättskränkande åtgärd.

Men syftet var inte att kränka hennes eller fackets föreningsrätt. Syftet var att följa Polisens rutiner om att ingen ”utomstående” får följa med. Det blev därför ingen fällande dom, något som Arbetsvärlden berättat om.

Men Niklas Selberg, docent och arbetsrättsforskare vid Lunds Universitet är djupt kritisk till domen. 

– Det vore dåligt om det får vidare genomslag. Domen är problematisk för den accepterar arbetsgivarens uppfattning att kvalitén på verksamheten blir sämre när facket är med. Dessutom gör domstolen ett felslut när man accepterar arbetsgivarens tankegång att det inte kan vara föreningsrättskränkning om förbudet är generellt. 

Jag tycker att rutinen är föreningsrättskränkande

Han beskriver domens resonemang som både ”fel”, ”dåligt underbyggt” och ”problematisk”. Att det skulle räcka med att hänvisa till att polismyndigheten har en egen regel som förbjuder ”utomstående” finner han förvånande.

– Hade hon tagit med frimärkesklubbsordföranden hade man ju kunnat invända. Men facket är inte vilken organisation som helst och har särskild ställning.

– Jag tycker att rutinen är föreningsrättskränkande. Ett angrepp på facket blir inte mindre för att det är en generell policy som omfattar också andra organisationer.

Det är fel att både domstolen och Arbetsgivarverket beskriver facket som ”utomstående”, anser Selberg.

– Synen i Medbestämmandelagen är att facket ska vara en integrerad del av arbetsgivarens verksamhet. Alla kontakter mellan arbetsgivare och arbetstagare ska vara en naturlig del för facket att verka på. Så bör det nog vara i den svenska modellen, säger han. 

Sämre kvalitet med facket

Men synsättet om facket som ”utomstående” är inte det enda Niklas Selberg vänder sig emot. Att domstolen också köper argumentet att syftet med förbudet är att säkra intervjuns kvalitet sänder också oroväckande signaler. 

– Domstolen accepterar arbetsgivarens uppfattning att verksamheten blir sämre av att facket är med. Arbetsgivaren kan ju tycka det, men det ska inte spela någon roll. Det argumentet är ett hugskott mot den fackliga verksamheten. 

”Välskriven och bra dom”

Arbetsvärlden har sökt polismyndigheten för en kommentar på kritiken, men de har inte återkommit med svar. ”Arbetsvärlden har sökt Polismyndigheten för en kommentar på kritiken, men de har inte återkommit med svar. 

Lars Åström är arbetsrättsjurist på Arbetsgivarverket. Foto: Elisabeth Sandin

Men Arbetsgivarverket anser sig kunna svara å myndighetens vägnar. De och Niklas Selberg har diametralt motsatta uppfattningar. Myndigheten förväntar sig att domen nu blir vägledande för framtiden.

– Vi tycker att det var en välskriven och bra dom, säger Lars Åström arbetsrättsjurist på myndigheten och ombud i målet.

Niklas Selberg är kritisk till att domstolen inte ifrågasatt rutinen i sig och ställt den i relation till och grundlagen och Medbestämmandelagen, MBL. Men det hade inte varit nödvändigt, anser Lars Åström.

– Just vad gäller säkerhetskyddsverksamhet är facket utomstående. Bedömningen om hon klarar säkerhetsprövningen är inte en arbetsrättslig fråga utan en säkerhetskyddsrättslig fråga. Då är inte facket en naturlig part. MBL är inte tillämplig i den situationen. Det konstaterade också domstolen, säger Lars Åström.

”Man ska ha ett otvunget samtal”

Niklas Selberg anser att alla mellanhavanden som kan få följder för anställningen per definition blir arbetsrättsliga, en inställning han delar med facket. En kuggad säkerhetsprövning resulterar inte sällan i att man mister anställningen. Men Arbetsgivarverket håller inte med.

– Det är väl i så fall en kollision mellan olika rättigheter. Det vi och Polismyndigheten värnar om är säkerhetsfrågan. Man ska ha ett så otvunget samtal som möjligt när man diskuterar säkerhetsaspekten, säger Lars Åström.

Arbetsgivarverket håller inte heller med om att Polisens rutin skulle vara föreningsrättskränkande.

– Vi tycker det inte och Arbetsdomstolen tyckte det inte. Frågan har prövats. Om Niklas Selberg tycker det är fel får han tycka det, säger Lars Åström.

13 sep 2023 | 12:04

Relaterad läsning

Visa artikelns 1 kommentar
Kommentera
  1. Länkad till från fackjuridik.se - "Nyhetsbrev nr 3/2023 - LO-TCO Rättsskydd AB" 28 sep 2023:
    […] Att facket i både Arbetsgivarverkets talan och i domslutet är att betrakta som vilken utomstående som helst är något som får skarp kritik av arbetsrättsforskaren Niklas Selberg. Läs mer om kritiken här. […] - Läs hela texten här

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev