”Förmågan att strejka ger få strejkdagar i Sverige”

Strejkrätt I dag är det en global aktionsdag för att försvara strejkrätten i världen. I Sverige är rätten och fackens förmåga att strejka stor, trots det har antalet förlorade arbetsdagar på grund av konflikt länge varit lågt.
18 feb 2015
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Världsfacket IFS har utsett den 18 februari 2015 till en global aktionsdag för att försvara strejkrätten. Orsaken är en långvarig konflikt i FN-organet ILO där arbetsgivarna anser att den 87:e konventionen om föreningsrätt och skydd för organisationsrätten inte omfattar strejkrätten, något som Arbetsvärlden skrivit om tidigare vid flera tillfällen.

På Aftonbladets debattsida uppmanar i dag de tre svenska centralorganisationernas ordförande tillsammans med världsfackets generalsekreterare Sharan Burrow den svenska regeringen att stödja världens arbetstagare, och påverka arbetsgivare och andra stater att försvara de mänskliga rättigheterna i arbetslivet.

”Sverige utomordentligt fredligt”

I Sverige har antalet strejkdagar varit lågt under en längre period. 2014 var ett lugnt år på arbetsmarknaden, och det totala antalet förlorade arbetsdagar på grund av tvister blev få – 3 450 dagar.

–Vi är ett utomordentligt fredligt land, som Medlingsinstitutets generaldirektör Claes Stråth konstaterade när institutets årsrapport där statistiken finns presenterades på tisdagen.

Nivån är lägst i Norden om man jämför med Norge, Danmark och Finland. Detta trots att Sverige har den största arbetsmarknaden av de fyra länderna.

”Vidsträckt strejkrätt ger få strejkdagar”

Det saknas motsvarande jämförelser med länder utanför Norden, men professor Anders Kjellberg vid sociologiska institutionen vid Lunds universitet bekräftar att Sverige har få strejkdagar och att en av orsakerna är just förmågan att strejka – ju starkare desto färre strejker.

–Facken i Sverige har stora konfliktfonder, och en vidsträckt konflikträtt. Till skillnad från i Frankrike till exempel kan svenska fack hålla på länge – man kan sätta kraft bakom orden och behöver inte gå ut på gatorna och demonstrera som i Frankrike.

Med den vetskapen anstränger sig parterna för att komma överens, och Anders Kjellberg säger att det också är en viktig orsak till att vi har få strejker i Sverige.

Om skribenten
Tf chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar