ILO-konflikten fortfarande utan lösning

ILO På ILO:s styrelsemöte i november lyckades man inte komma närmare en lösning kring hur konventionen om strejkrätt ska tolkas. Beslut skjuts fram till våren.
Gert Lundstedt
18 nov 2014 | 11:42
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

När ILO, FN:s internationella arbetsorganisation, avslutade sitt två veckor långa styrelsemöte var fortfarande inte mötets stötesten löst: strejkrätten. I trepartssamtalen som förs med arbetstagarorganisationer (bland dem TCO) och regeringar gör arbetsgivarparten invändningar mot strejkrätten; en praxis ILO:s medlemsländer – idag 185 stycken – varit överens om sedan 1950-talet. Men vid den årliga ILO-konferensen i juni saknades fortsatt en samsyn om strejkrätten, vilken arbetsgivareparten ifrågasatt sedan 2012. I juni sköts frågan fram för att lösas vid det nyss avslutade styrelsemötet. Nu skjuts beslutet fram ytterligare till styrelsemötet i mars nästa år.

”Det saknas goda förutsättningar för att lösa ärendet.”

Samtidigt vidtar ILO åtgärder för att vända sig till Internationella domstolen i Haag för hjälp med att tolka den ILO-konvention på vilken strejkrätten vilat under mer än sextio år.
– Det måste tyvärr sägas vara en motgång för den fackliga sidan att tvisten inte kunde föras direkt till den Internationella domstolen. För det är trots allt inte uteslutet att strejkfrågan till slut hamnar där. Och därför fortsätter ILO att förbereda sig för det, kommenterar TCO-juristen Lise Donovan förhandlingsresultatet.
Hon var på plats vid ILO-mötet och följer utvecklingen.
– Det är en kompromiss vi står bakom, och det bästa beslut som kunde fattas just nu. Det saknas goda förutsättningar för att lösa ärendet. Det är ett svårt läge.

Lise Donovan, TCO

Lise Donovan, TCO

Hon beskriver hur ILO-ledningen vid mötet lade fram ett paket med flera delar för att förhandla fram en lösning.
– I sann kompromissanda försökte ledningen nå en överenskommelse där alla blev lagom nöjda. Men det gick inte. Positionerna flyttades närmare arbetsgivaresidan.
Vad händer nu?
– Vi måste följa utvecklingen och vara aktiva.

En arbetsgrupp inom ILO förbereder frågan inför marsmötet, med representanter från 32 regeringar och vardera 16 representanter från arbetstagar- och arbetsgivareorganisationerna.
– Strategin är att se till att få en så bra gruppsammansättning som möjligt utifrån vårt perspektiv. Sammansättningen är extremt viktig.
Kommer du att sitta med?
– Nej. Vi får vara glada om vi får in en nordisk representant. Idag har vi bara en nordisk suppleant i styrelsen.
Norska regeringen sitter också som suppleant i styrelsen. Vilken roll spelar det?
– Det gäller att ha ett bra urval av länder både på arbetstagarsidan och bland regeringarna.
Hur ställer sig den svenska regeringen i frågan?
– Vi har hittills varit nöjda med den position den svenska regeringen tagit i frågan. Vi uppfattar att den står nära den fackliga sidans ståndpunkt i tvistefrågan.
En process påbörjas nu också för att ta ärendet till Internationella domstolen i Haag.
– Vi ser det som en förberedande åtgärd. Men det bästa vore om vi kunde komma överens på vägen men då krävs det något helt annat än fredagens beslut, avslutar Lise Donovan.

Gert Lundstedt

/ Kontakta skribenten

18 nov 2014 | 11:42

Relaterad läsning

ILO

ILO, Internationella arbetsorganisationen, är ett trepartssammansatt FN-organ av regeringar och arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer. Organet driver arbetslivsfrågor inom sysselsättning och arbetsvillkor, och värnar föreningsfrihet och kollektiv förhandlingsrätt. Grundades 1919 efter första världskriget. ILO har idag 185 medlemsländer, Sverige är medlem sedan 1920.

Kommentera
Kommentera

ILO

ILO, Internationella arbetsorganisationen, är ett trepartssammansatt FN-organ av regeringar och arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer. Organet driver arbetslivsfrågor inom sysselsättning och arbetsvillkor, och värnar föreningsfrihet och kollektiv förhandlingsrätt. Grundades 1919 efter första världskriget. ILO har idag 185 medlemsländer, Sverige är medlem sedan 1920.

Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev