Finansministern ställs till svars efter Arbetsvärldens granskning Finansminister Elisabeth Svantesson fick en fråga med anledning av Arbetsvärldens granskning av Tillväxtverket. Foto: TT och Emmaboda kommun.

Finansministern ställs till svars efter Arbetsvärldens granskning

Hur ska finansministern se till att felaktigt utbetalda korttidsstöd betalas tillbaka? Det undrar den socialdemokratiska riksdagsledamoten Björn Wiechel med anledning av Arbetsvärldens granskning.
10 nov 2022 | 11:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Arbetsvärlden har avslöjat bristande kontroller hos Tillväxtverket när myndigheten inledningsvis betalade ut korttidsstöd under coronapandemin. Samma ansökan som 2020 bedömdes berättiga till stöd, fick år 2021 avslag. Men pengarna för 2020 krävdes inte tillbaka. Det gällde den moderata kommunpolitikern Günther Villmans bolag Villman Communication som vid tillfället för stödet inte hade haft några tidigare lönekostnader på dryga tre år. Ändå beviljades företaget dryga 100 000 kronor i stöd.

Kritik inifrån Tillväxtverket gjorde då gällande att myndigheten inte prioriterar att utreda mindre summor.

Arbetsvärldens granskning har föranlett den socialdemokratiska riksdagsledamoten Björn Wiechel att ställa en skriftlig fråga till finansminister Elisabeth Svantesson.

”På vilket sätt avser ministern att tillse att de pengar som felaktigt har betalats ut i stöd återbetalas till statskassan?”, frågar Björn Wiechel (S).

Kommitté tittar på frågan

Finansministern svarar att

”En arbetsgivare som har ansökt om eller fått stöd ska ge Skatteverket tillfälle att granska verksamheten med avseende på arbetsgivarens rätt till stöd och lämna de uppgifter som behövs för granskningen. Skatteverket får göra oanmälda besök hos arbetsgivaren. ”

Hon hänvisar också till ett pågående arbete i Kommittén om stöd vid korttidsarbete (dir 2021:79) som ska se över såväl bestämmelserna om återkrav som analysera behovet av stärkt reglering för att förhindra att stöd felaktigt betalas ut. Kommittén ska slutredovisa sitt arbete senast den 30 november 2022.

10 nov 2022 | 11:00
Om skribenten
Chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar