Finansministern mer optimistisk än vad siffrorna visar Finansminister Magdalena Andersson presenterade på Harpsund en förhållandevis ljus syn på arbetsmarknaden det kommande året. Foto Henrik Montgomery / TT

Finansministern mer optimistisk än vad siffrorna visar

Arbetslöshet Regeringens prognos är att arbetsmarknaden är oförändrad både 2019 och 2020. Men färska siffror visar såväl ökad arbetslöshet som minskad arbetskraftsbrist i näringslivet och färre nya jobb.
23 aug 2019 | 16:01
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Riskerna i ekonomin finns främst på nedåtsidan, förklarade finansminister Magdalena Andersson när hon från Harpsund presenterade regeringens ekonomiska prognos på torsdagen. Trots det gör regeringen bara små revideringar av arbetslösheten och sysselsättningen jämfört med i våras. Arbetslösheten väntas i år fortfarande hamna på samma nivå som förra året: 6,3 procent, och 2020 endast en tiondels procentenhet: 6,4 procent.

Den bilden stämmer inte med färska siffror från SCB eller från Arbetsförmedlingen, som ser en tydlig ökning av arbetslösheten och en minskning av antalet nya jobb.

Enligt SCB ökade arbetslösheten i juli månad med nästan en hel procentenhet jämfört med för ett år sedan, till 6,9 procent (6,8 procent säsongsrensat). I Arbetsförmedlingens prognos som presenterades före sommaren beräknas arbetslösheten stiga från 6,4 procent 2018 till 6,5 procent 2019, och under 2020 bedöms arbetslösheten öka till 6,7 procent.

Färre nya jobb och lägre brist

Enligt Magdalena Andersson är också arbetskraftsbristen fortsatt hög, inte minst i offentlig sektor. Men hon tillade strax efter att bristen på arbetskraft i näringslivet nu sjunker ganska snabbt enligt Konjunkturinstitutet, ”och det kan vara en konjunkturindikator som är intressant att hålla ögonen på”.

I själva verket visar flera siffror på samma utveckling: antalet jobb som har anmälts till Arbetsförmedlingen har legat under 2018 års nivåer under hela första halvåret. Under de senaste veckorna är fallet stort: för några veckor sedan fick Arbetsförmedlingen in nära en tredjedel färre nya jobb (exklusive feriejobb) än samma tid förra året, i vecka 33 var skillnaden lika stor. Störst är skillnaden när det gäller tillfälliga jobb – den vägen från arbetslöshet till arbete. Där har antalet halverats jämfört med förra året.

 

I SCB:s flödesstatistik kan man för ett kvartal i taget se hur individer som ingår i arbetsmarknadsundersökningen förflyttar sig mellan arbetslöshet, anställning och företagande, och om man lämnar arbetskraften helt. Vid en jämförelse av de första kvartalen 2019 med kvartal 1 och 2 2018, blir det tydligt hur flödet har blivit trögare i år jämfört med för ett år sedan.

Vi såg att det skulle komma en vändning under sommaren.

Anders Ljungberg, analyschef på Arbetsförmedlingen. Foto: Lina Siksjö

Arbetsförmedlingen har inte tittat närmare på utvecklingen av nyanmälda jobb under de senaste veckorna, men enligt Anders Ljungberg, chef för arbetsmarknadsenheten på Arbetsförmedlingen, är vändningen av arbetslösheten helt i linje med AF:s prognos från juni månad.

– Vi har ju noterat under 2019 att arbetslösheten från januari månad har minskat i allt långsammare takt – i juni månad är det ingen förändring alls, och i juli är det en ökning, säger han till Arbetsvärlden. Vi såg att det skulle komma en vändning under sommaren.

Den främsta orsaken är enligt honom avmattningen efter en god konjunktur, men här kan också finnas marginella effekter på grund av mindre resurser till Arbetsförmedlingen och till subventionerade anställningar.

– Vi har inte följt upp effekterna än, det är för tidigt.

– Just nu följer vi utvecklingen väldigt noggrant, avslutar han.

 

23 aug 2019 | 16:01
Om skribenten
Tf chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev