Trelleborg vill ta över ansvar efter AF Kommunerna i Skåne vill få möjlighet att genomföra arbetsmarknadsinsatser mot statlig ersättning. På bild: AF-kontoret i Malmö. Foto: Peter Kroon/AF

Trelleborg vill ta över ansvar efter AF

Arbetsförmedlingen Trelleborg är därmed en av många kommuner som vill ta på sig ansvar för alla arbetssökande när AF-kontoren stänger eller minskar tillgängligheten. Men privata aktörer och Almega stretar emot och menar att konkurrensen riskerar att snedvridas.
20 sep 2019

– Man behöver sätta ned foten när det gäller arbetsmarknadspolitiken, anser Zara Göransson Tosic, chef för arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborg till Arbetsvärlden.

I juli skrev kommunen brev till regeringen och bad att få ta över ansvaret för alla arbetssökande i kommunen. Bakgrunden var omvälvningarna inom arbetsmarknadspolitiken och att personalminskningarna på Arbetsförmedlingen, AF, skapat sämre tillgänglighet för arbetslösa i Trelleborgsområdet.

Det är också vi som får ta konsekvenserna av arbetslöshet

– I och med att kommunerna har ett ansvar för sina medborgare så vill vi kunna hjälpa alla, och det är också vi som får ta konsekvenserna av arbetslöshet, säger Zara Göransson Tosic.

Hon pekar på ryckigheten i arbetsmarknadspolitiken, och att många privata aktörer växlat upp och sedan tvingats växla ned för att växla upp igen. Enligt januariavtalet ska AF framöver bara syssla med myndighetsutövning, medan företag och ideella organisationer sköta jobbmatchandet.

Men kvar i Trelleborg i dag är några få matchningsaktörer, enligt Zara Göransson Tosic.

Vill ge jobbservice åt alla

Trelleborg vill därför – liksom exempelvis Mariestad, Töreboda och Gullspång som alla tre samverkar – få rätt att utföra fler statliga arbetsmarknadsinsatser än i dag.

Som det ser ut nu får kommunerna, efter anvisning från AF, hjälpa personer som av olika anledningar står långt ifrån arbetsmarknaden till utbildningar och jobb. De lägger i dag ut cirka fem miljarder kronor om året för arbetsmarknadsenheter och jobb- och utbildningsstöd till enskilda. 2017 fanns över 100 000 personer inskrivna i olika kommunala arbetsmarknadsinsatser. Av dem hade 60 procent inte gått ut gymnasiet.

De andra, de som klarar att hantera datorer och kontakter, har redan jobb

Enligt Sveriges kommuner och landsting, SKL, är en majoritet av kommunerna missnöjda med Arbetsförmedlingens närvaro.

– Vi menar att den grupp som är arbetslös nu är människor som behöver en nära kontakt och stöd. De andra, de som klarar att hantera datorer och kontakter, har redan jobb, säger Leif Klingensjö, chef för avdelningen för arbetsmarknad och utbildning på SKL.

Därför förespråkar man att arbetslösa också ska kunna välja att få jobbmatchning via kommunerna, som ska kunna bli så kallade aktörer enligt lagen om valfrihet, LOV. Detta utreds nu av såväl AF som arbetsmarknadsdepartementet.

– I dag anses tre av fyra arbetssökande i Skåne enligt AF befinna sig i ”en utsatt ställning”, långt från jobben, säger Jan Nilsson, processledare på Kommunförbundet Skåne, där Trelleborg och 32 kommuner till ingår.

Han påpekar att det finns flera skäl till varför kommunerna vill bli LOV-aktörer.

– Å ena sidan vill man sina medborgares bästa. Å andra sidan handlar det om att se till att dessa blir resurser i det lokala kompetensförsörjningsarbetet. Kommunerna har intresse av att näringslivet utvecklas.

Alphaces grundare Maria Mattsson-Mähl och vd Erik Gustafsson är kritiska till att kommuner ska få förmedla fler jobb. Foto: Monica Kleja

De ska inte jobba med stöd och matchning, det skulle slå hårt mot branschen

Men Maria Mattsson-Mähl på matchningsföretaget Alphace är kritisk till att ge kommunerna större roll, inte minst då bolaget det senaste året tvingats gå från att finnas på 57 orter till 24.

– De ska inte jobba med stöd och matchning, det skulle slå hårt mot branschen.

Även Almega, tjänsteföretagens centralorganisation är uttalat skeptisk. Andreas Åström är näringspolitisk chef där:

– Nej, vi tycker inte att kommunerna ska ingå i LOV-systemet, det skulle riskera skapa en kommunaliserad arbetsmarknadspolitik, och det skulle vara att frångå en princip vi haft under lång, lång tid. Och dessutom skulle det finnas en påtaglig risk för att konkurrensen snedvrids, att man dumpar priser eller annat, säger han.

Men hur man än vänder och vrider på det vore det inte bra att smygkommunalisera arbetsmarknadspolitiken.

Åström säger sig dock ha förståelse för att små kommuner kan möta utmaningar när AF:s verksamhet nu stöps om.

– Men hur man än vänder och vrider på det vore det inte bra att smygkommunalisera arbetsmarknadspolitiken. Det bedömer vi skulle skapa problem. Däremot är vi för ökad samverkan, säger han.

Ett av kommunernas argument är att fristående aktörer inte kommer att vilja etablera sig på alla orter. Det finns redan vita fläckar på Sverigekartan, där de saknas.

Hur ser du på risken att matchningsbolag inte kommer att vilja vara i de små kommunerna?

–  Redan i dag har de etablering i alla län. Och inte heller AF har egen etablering på alla orter utan jobbar med digitalisering och mobila enheter. Det kan också bolagen kan göra.

Zara Göransson Tosic uppger att man jobbar efter en uppbyggd modell, Trelleborgsmodellen, som ger goda resultat och att kommunen håller öppet 40 timmar i veckan.

Hon tror tvärtemot en majoritet av riksdagspolitikerna att det blir svårt för arbetsgivarna och det lokala näringslivet att förhålla sig till alla nya bolag som vill in på marknaden.

– Företag som behöver arbetskraft har inte tid att ringa runt till en massa olika aktörer, utan behöver en tydlig väg till kompetensen.

Något svar på sitt brev till regeringen har Trelleborgs kommun hittills inte fått.

20 sep 2019
Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Nyheter
De viktigaste nyheterna två gånger i veckan