Regeringen behåller reformtakten av Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen i Boden är ett av de kontor som föreslås läggas ner. Arbetsförmedlingen planerar att stänga omkring 130 kontor landet runt. Foto: Petra Älvstrand / TT

Regeringen behåller reformtakten av Arbetsförmedlingen

Höstbudgeten Slakten på antalet arbetsförmedlare och kontor fortsätter. Däremot ska nya varsel undvikas nästa år, enligt regeringen. Samtidigt kan matchningsföretagen räkna med fler uppdrag 2020. – Arbetsförmedlingen kommer få en annan roll än den haft tidigare, säger finansminister Magdalena Andersson (S).
17 sep 2019 | 16:23
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Regeringen föreslår i höstbudgeten att en dryg miljard extra nästa år ska gå till arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Lika mycket, 1 037 miljoner kronor satsas 2021, och lite mindre 997 miljoner kronor 2022.

Det meddelade finansminister Magdalena Andersson (s) och arbetsmarknadsministern Eva Nordmark (S) på en pressträff angående arbetsmarknadsnyheterna i höstbudgeten, i Rosenbad på tisdagen.

En ansvarslös slakt på resurser inom arbetsmarknadspolitiken

Syftet är bland annat att göra en ”kursändring” i förhållande till den i riksdagen framröstade M/KD-budgeten som, enligt Eva Nordmark, inneburit ”en ansvarslös slakt på resurser inom arbetsmarknadspolitiken”.

Trots att det blir en dryg miljard extra under 2020 blir det inga nya pengar till den krisande Arbetsförmedlingen, AF:s kontor och personal. Därmed kommer myndigheten sannolikt att behöva fortsätta minska och göra sig av med personal och kontor.

Över 3 000 har lämnat AF

Hittills i år har 3 200 anställda slutat, varav 1 600 har blivit uppsagda, enligt färska siffror från myndighetens presstjänst. Innan årets slut väntas den stiga till 4 000. Men sammanlagt omfattar varslet 4 500 personer.

Tydligt är att S/MP-regeringen inte tänker slå av på takten i AF:s omgörning, som man slog fast i Januariavtalet tillsammans med C och L.

– Det är ju så att Arbetsförmedlingen kommer att få en annan roll än den haft tidigare och mer av det som Arbetsförmedlingen gör i dag kommer att göras av privata aktörer. Då kommer ju naturligtvis Arbetsförmedlingen ha en mindre förvaltning än de haft tidigare. Det är ju en del av omvandlingen, säger Magdalena Andersson.

Vi vill undvika nya varsel och nedskärningar under nästa år

Först 2021 får AF mer pengar (350 miljoner kr) för att kunna växa igen, medan 150 extra miljoner skjuts till 2022.

– Vi vill undvika nya varsel och nedskärningar under nästa år, förklarar Eva Nordmark, som vill se att omställningen av AF ”går till på ett ordnat sätt”.

Enligt ministrarna hade en fortsättning på M/KD-budgeten inneburit en betydligt snabbare minskning av Arbetsförmedlingen genom en nedtrappning av medlen 2021–2022.

Nya uppdrag till jobbföretagen

Däremot föreslås de blödande utbildnings- och matchningsaktörerna få ett tillskott nästa år genom att nära 200 miljoner kronor nästa år planeras gå till stöd och matchning av arbetslösa som arrangeras av bolag och andra fristående aktörer. Potten ökar till 348 miljoner kr 2021, och 427 miljoner kr 2022.

I budgetpropositionen för 2020 vill regeringen också att satsa dryga 400 miljoner på extratjänster och introduktionsjobb och mer pengar till unga jobbsökande.

Arbetsmarknadsutbildningen och kunskapslyftet byggs ut och fler platser tillkommer på universitet och högskolor.

– Vi föreslår en omfattande utbyggnad av högskolorna i landet och en satsning på samhällsviktiga utbildningar till lärare, förskollärare och ingenjörer, och vård- och läkarutbildningar, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Totalt, inklusive närings- och integrationspolitiska åtgärder, vill S/MP-regeringen avsätta nära 1,3 miljarder under nästa år för att få fler i arbete, förbättra integrationen av nyanlända och arbetslösa utrikesfödda och främja export och näringsliv.

Räcker pengarna för att möta den växande arbetslösheten?

– Det är ett tillskott på en miljard mer än vad det hade varit annars. Men slakten var större än så, säger Magdalena Andersson.

17 sep 2019 | 16:23

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar