Facktidningar blir av med miljoner när Sida skär ned Effekterna på civilsamhället av Rysslands invasion av Ukraina, tillverkningen av VM-bollen till VM i Qatar och morden av fackliga i jakt på kol är granskningar som gjorts med hjälp av Infokom-anslaget. Foto: Martin Meissner /AP /TT och Magnus Hjalmarson Neideman /TT

Facktidningar blir av med miljoner när Sida skär ned

Journalistik Arbetet, Arbetsvärlden och tolv andra redaktioner och organisationer blir av med sitt anslag för global bevakning när Sida ska skära ner sin budget. ”Det innebär att spridningen av Global Rights Index och andra redaktioner och organisationer nu blir utan det stöd som skulle ha möjliggjort bevakning av globala utvecklingsfrågor, säger Anna Kakuli, pressekreterare för Union to Union.
12 jan 2023 | 13:48
+1
1
+1
1
+1
0
+1
1
+1
3
+1
0

Sida ska spara 87 procent av den budget på 155 miljoner kronor som går till journalistik och informationsarbete om globala frågor.

Union to Union fördelade förra året nära tio miljoner kronor ur anslaget.

– Utan infoanslaget minskar nu vår möjlighet att sprida kunskap i Sverige om den årliga mätningen Global Rights Index, som kartlägger kränkningar av arbetsrätten globalt. En granskning som är viktig för alla aktörer som arbetar med arbetstagares rättigheter globalt, inklusive företag och ambassader, säger Anna Kakuli, kommunikationschef för Union to Union.

De som sökt anslag via Union to Union för 2023

-– Vi har med vårt anslag finansierat projekt som Arbetet Global, Pressfrihetspodden, reportage i fackförbundspressen samt bevakning av insatser kopplade till kriget i Ukraina och skulle också ha finansierat Arbetsvärlden Global, säger Anna Kakuli. 

De sökte medel från Union to Union för 2023

 • Fairtrade
 • Arbetet
 • Global Utmaning
 • Arbetsvärlden
 • Sveriges Arkitekter
 • Reportrar utan gränser
 • Unionen (2024)
 • ST
 • Dagens Arbete
 • GS
 • Universitetsläraren
 • Lärarförbundet i Sundsvall
 • Kollega
 • Fysioterapi
+ Expandera

Bevakade hur VM-bollarna tillverkades i Pakistan

Ivar Andersen är redaktör för Arbetet Global och berättar om några av granskningarna som kunnat göras med hjälp av anslaget.

– Nu i höstas var vi i Pakistan och granskade tillverkningen av VM-bollarna som användes i Qatar. Det var ett ganska krångligt jobb att genomföra. Adidas, som är leverantör, la locket på om allt så enda sättet att få reda på hur det låg till med arbetsvillkoren var att resa dit och prata med de anställda, säger han.

Enligt honom hade ett sådant arbete varit omöjligt att göra från ett skrivbord i Stockholm.

Hur reagerar de ni träffar på arbetsplatserna?

– Först lite nervöst och avvaktande. Det krävs en viss pedagogisk förklaring för att lägga fram varför det här är en angelägenhet för en svensk tidning och varför vi tycker att deras berättelser är viktiga för världen.

Vi kan ge dem en känsla av upprättelse genom att ta de här historierna på allvar

Ivar Andersen, redaktör Arbetet Global

– Men när du har tagit dig tid att förklara upplever jag att människor verkligen uppskattar att någon bryr sig om deras livssituation. Deras liv är inte så annorlunda, de har samma drömmar som oss, men har bara väldigt små möjligheter att förverkliga dem. 

– På något sätt upplever jag att vi kan ge dem en känsla av upprättelse eller värde genom att ta de här historierna på allvar.

Förra året gjorde Arbetet Global också en uppmärksammad granskning av AP-fonderna.

– Vi avslöjade att AP-fonderna köper statsobligationer i ett tiotal diktaturer. Det är lite kontroversiellt, eftersom argumentet man nästan alltid använder att man kan påverka inte gäller för obligationer, säger Ivar Andersen.

Granskningen ledde bland annat till debatt i riksdagen.

– Vi har också under fjolåret kunnat ha en bred och gedigen bevakning av Rysslands invasion av Ukraina, säger Ivar Andersen. 

– Bland annat har vi varit på plats i två omgångar och dels bevakat vad det ukrainska civilsamhället gör mot invasionen, dels vad som händer med en ukrainska arbetsrätten, där den totala krisen tas som intäkt för att skära ned sociala rättigheter.

Budget på 155 miljoner

Också Omvärlden, Sidas tidning som görs på entreprenad av Springtime-Intellecta, har finansierats av anslaget och Naturskyddsföreningens tidning Sveriges Natur, som bland gjort flera uppmärksammade granskningar av hur svensk utrikespolitik och svenska intressen påverkar människor i berörda länder. Ett av många exempel är hur fackliga företrädare mördas i spåren av Vattenfalls jakt på billigt stenkol från Colombia.

Arbetsvärldens planerade satsning som nu också riskerar att utebli, har enligt Mikael Feldbaum inspirerats av både Arbetet Global och Sveriges Natur för de granskningar och reportage av arbetsförhållanden och fackliga rättigheter redaktionerna gjort de senaste åren.

Totalt har budgeten för Infokom-anslaget varit 155 miljoner kronor. Under 2021 omfördelades 50 miljoner kronor till flyktingmottagandet av Ukrainska flyktingar.

Nedan finns hela listan över hur Infokom-anslaget fördelades förra året.

Anslaget fördelas genom olika organisationer och inte direkt till redaktionerna, för att inte Sida ska vara direkt inblandat i den redaktionella produktionen eller hur redaktionerna arbetar.

Sida ska under den här veckan återkomma till respektive organisation med hur besparingarna ska ske. (Uppdatering 2023-01-13: Sidas besked: Stödet till redaktionerna försvinner.)

Fördelning av implementerande parter inom INFOKOM-strategin under 2022. I summeringen ingår också en del av Sidas egna kostnader för konsulter för kommunikationsinsatser.

Så fördelades pengarna 2022

Organisationer Utbetalt 2022
  
ForumCiv (f d Forum Syd) 28 025 373
Union to Union (f d LO-TCO Biståndsnämnd) 9 814 656
SMR/Svenska Missionsrådet 7 080 988
UNDP/United Nations Development Programme 5 550 000
Olof Palme International Center 5 386 835
UHR/Universitets- och högskolerådet 5 297 885
Springtime-Intellecta AB (Tidningen Omvärlden) 3 549 280
Naturskyddsföreningen (en del av anslaget går till Sveriges Natur) 3 468 680
RFSU/Riksförbundet för sexuell upplysning 3 468 602
Diakonia 3 356 629
Kvinna till Kvinna 3 045 343
Misc 2 987 182
WWF/World Wide Fund for Nature, Sweden 2 855 341
Gullers Grupp AB 2 653 474
Save the Children, Sweden 2 410 390
Afrikagrupperna 2 300 000
Strandberg & Haage AB 2 095 109
CRD/Civil Rights Defenders 2 000 000
We Effect 1 511 279
Svenska Afghanistankommittén 1 336 509
Act Svenska Kyrkan 1 334 939
Individuell Människohjälp 829 608
FUF/Föreningen för Utvecklingsfrågor 648 230
OECD Development Centre 544 500
Svenska Röda Korset 408 000
Plan International Sverige 374 960
Not applicable 292 756
Sida administrative activity implemented by procured partner 155 800
Blackbox Videoproduktion AB 141 631
ICLD/Internationellt Centrum för Lokal Demokrati -532 198
Hiertanämnden -1 382 469
Totalt 101 009 313
Utbetalade medel 2022. Minusposter är ej utnyttjade medel som ska betalas tillbaka.
12 jan 2023 | 13:48

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar