Facklig kontroll av upphandlingar tillåtet

Upphandling Facket får lov att vara kontrollanter av schysta villkor i offentliga upphandlingar. Det fastslår Konkurrensverket, som prövat frågan om Vita jobb-modellen i Malmö.
Karin Bromander
22 jan 2016 | 14:36
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

– Vi har haft en stor tilltro till att den här modellen skulle hålla juridiskt, men vi välkomnar ändå en granskning som ger klarhet i rättsläget. Så beslutet tar vi med både glädje och lättnad, det är skönt att veta att modellen håller, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd i Malmö med ansvar för arbetsmarknadsfrågor.

För ett år sedan införde Malmö stad den så kallade Vita jobb-modellen. Den reglerar bland annat att krav på kollektivavtalsliknande villkor ska ingå i stadens upphandlingar. I uppföljningen av att villkoren efterföljs är det fackförbund inom den aktuella branschen som verkar som kontrollanter.

Svenskt näringsliv ser beslutet som delseger

Svenskt Näringsliv har tidigare varit mycket skeptiskt till att fackförbund ansvarar för uppföljningen. Det är också de som har velat att Konkurrensverket skulle utreda frågan. Men organisationen ser verkets beslut som en delseger i frågan.

Ellen Hausel Heldahl, Svenskt näringsliv.

– Med de regler som Malmö stad har nu ska facket kunna göra platsbesök på företaget och kunna få ut alla dokument som de efterfrågar. Men Konkurrensverket säger nu att en facklig kontrollant endast får ta del av ett begränsat antal dokument och då inte sådant som rör andra delar av affärsverksamheten, säger Ellen Hausel Heldahl, upphandlingsexpert på Svenskt Näringsliv.

Hon framhåller att organisationen är mycket positiv till uppföljning av upphandlingskrav och att det också är någonting som företag efterfrågar. Men det ska göras i dialog mellan företaget och beställarfunktionen.

– Det du ska kontrollera är ju måluppfyllelsen. Facket sitter inte på särskilda kunskaper om vad det är politikerna vill ha.

Har erbjudit näringslivet rollen som kontrollant

De fackförbund som i dag fungerar som kontrollanter är Byggnads, Elektrikerna, Målareförbundet, Transport, Fastighets och SEKO. Det är också upphandlingarna i motsvarande branscher som just nu omfattas av Vita jobb-modellen.

Andreas Schönström säger att ingenting kommer att förändras i hur uppföljningen görs av fackliga organisationer i dag. De är mycket nöjda med modellen, och hoppas kunna vidareutveckla den framöver.

– Kontrollerna kan göras av en person som har kännedom om arbetsmarknaden, vilket det är just parterna som har. Vi har erbjudit Svenskt Näringsliv att delta på samma sätt, men de har tackat nej.

Arbetsgivarorganisationen svarar med att de inte alls kan se sig ha en roll som kontrollanter.

– Det vore helt befängt. Vi är en medlemsorganisation som ger service till de organisationer som ingår i Svenskt Näringsliv. Vi kan inte ta på oss uppgifter som till exempel Skatteverket borde ha, säger Ellen Hausel Heldahl.

Karin Bromander

/ Kontakta skribenten

22 jan 2016 | 14:36

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar