Facket på CSN: ”Vi måste få mer resurser” Ulrica Fagerberg, vice ordförande för ST på CSN, säger att det inte går att omfördela personal utan att det får konsekvenser för verksamheten.

Facket på CSN: ”Vi måste få mer resurser”

Omställningsstudiestödet Regeringen vill att CSN-personalen ökar tempot i arbetet med omställningsstudiestödet. Men några nya pengar blir det inte. Det kan leda till sämre service och svårare att nå myndigheten, hävdar ST inom CSN.
Rickard Jakbo
28 apr 2023
+1
0
+1
1
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0

Det var i mitten av april som CSN larmade om att de inte hinner med att handlägga och betala ut omställningsstudiestödet till mer än drygt häften av de tilltänkta mottagarna. Detta efter att det stod klart att myndigheten inte fick det tillskott på 50 miljoner kronor som man begärt av regeringen.

ST-avdelningen på CSN reagerar nu mot regeringens hållning.

– Vi hoppas att departementet ska inse att det är en underfinansierad reform. Den kommer inte att lyfta om inte CSN får mer pengar. Vi måste få resurser som är i paritet med det ansökningstryck som uppstått, säger Ulrica Fagerberg som är vice ordförande för ST på Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Fick i uppdrag att effektivisera

I stället för att bevilja mer pengar gav regeringen myndigheten i uppdrag att korta handläggningstiderna genom effektiviseringar eller omprioriteringar. 

I ett e-postsvar till Arbetsvärlden säger utbildningsdepartementets statssekreterare Erik Scheller ( L) att regeringen bedömer att omprioriteringarna inte kommer leda till försämringar av andra delar av studiestödsarbetet.

”Utgångspunkten för uppdraget är att åtgärderna inte ska få någon större påverkan på övriga studiestödstagare”, skriver han.

Har redan flyttat personal

Men myndigheten har redan flyttat om bland personalen, påpekar ST:s Ulrica Fagerberg.

Att det inte ska påverka övriga studiestödstagare är helt omöjligt

Ulrica Fagerberg, ST, CSN

– Att det inte ska påverka övriga studiestödstagare är helt omöjligt om vi ska flytta resurser. Vi har ju arbetat med detta sedan ett halvår tillbaka, och vi skulle behöva 80 -90 personer till som arbetar med detta. Vi kan föra över resurser, men det kommer i så fall att slå mot andra delar av studiemedelssystemen.

Vad anser ni från fackets sida bör hända nu?

– Vi ser inte vad vi kan göra mer. Det måste till mer resurser. Annars kommer det få konsekvenser inom våra andra områden. Någonstans måste vi dra ned.

Vi kanske inte kan vara tillgängliga för allmänheten på samma sätt.

Vad skulle sådana neddragningar betyda konkret?

– Vi kanske inte kan vara tillgängliga för allmänheten på samma sätt. Möjligheten att nå oss kan bli sämre. 

Vad har omställningsstödet inneburit för era medlemmar vad gäller arbetsmiljö och arbetsbördan?

– De ser inget ljus i tunneln just nu. Detta är ju ett helt manuellt arbete. CSN har inte haft möjlighet att skapa ett systemstöd på grund av den korta tiden myndigheten fått på sig. Det arbetet pågår nu, men det är bland annat svårt att få tag på IT-personal.

Låter bli att driva in krav från utlandet

Det generösa omställningsstudiestödet bygger på ett komplicerat regelverk där flera myndigheter och organisationer ska samverka när en ansökan kommer in. Ansökningarna behandlas än så länge utan några automatiserade IT-processer, och enskilda ärenden kan ta väldig lång tid.

– Eftersom pengarna dessutom är begränsade måste vi ta ansökningarna i turordning. Utredarna kan inte hoppa vidare till andra ärenden hursomhelst utifrån vad som går snabbast.

Redan under pandemin uppstod balanser, alltså högar av ärenden som myndigheten inte hann med, berättar hon. Myndigheten har alltså redan prioriterat ned vissa saker, till exempel indrivandet av studieskulder från låntagare i utlandet. 

– Marginalerna är redan mycket små, säger Ulrica Fagerberg.

ST på myndigheten har en tät dialog med myndighetsledningen om situationen som uppstått. 

– Ledningen arbetar nu med den risk- och konsekvensanalys som de tog fram utifall pengarna skulle utebli. Man vrider och vänder på allt.

Rickard Jakbo
28 apr 2023

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar