Fack slopar höjning av medlemsavgifter snålåret 2023 Flera av TCO:s förbund avstår från att höja avgiften för medlemmarna i år på grund av det ekonomiska läget. Foto: Jessica Gow / TT

Fack slopar höjning av medlemsavgifter snålåret 2023

Fackens ekonomi Flera av TCO:s förbund slopar planerade höjningar av medlemsavgiften på grund av det tuffa ekonomiska läget. Vi måste naturligtvis ta ställning, säger Tull och Kusts ordförande Johan Lindgren. Men några höjer också avgiften.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Det börjar bli ett mantra: inflation, lågkonjunktur, sviter av pandemin och ett närliggande krig. Ett mantra och en omvärld som påverkar fackförbundens ekonomi, och som för några krävt ett omtänk i hur man ska hantera medlemsavgifterna.

I ena vågskålen – medlemmarna har med stor sannolikhet mindre pengar att röra sig med just nu.

I den andra – medlemsavgifter är den största inkomstkällan för förbunden.

Av TCO:s tolv förbund har såväl Tull-Kust och Vårdförbundet beslutat att avstå från att höja medlemsavgifterna för i år. Trots att det finns kongressbeslut på att de skulle ha höjts.

Vårdförbundet avvaktar höjning i ett halvår

Vårdförbundet höll ett extra kongressmöte under hösten där man beslutade att slopa den höjning på 20 kronor som skulle ha skett från och med årsskiftet.

Efter sex månader ska beslutet utvärderas, bland annat utifrån hur det påverkar förbundets ekonomi.

Och på ett enigt förbundsråd hos Tull-Kust i december slog man fast att förbundet avstår att höja avgiften för i år, trots kongressbeslut på att höja i takt med prisbasbeloppet.

För medlemmarna där skull en höjning ha inneburit 27 eller 20 kronor mer varje månad, beroende vilken avgiftsklass man ligger i.

Johan Lindgren

– Vi måste naturligtvis ta ställning till den stora höjningen som blir när basbeloppet höjs ganska kraftigt 2023. Givet läget med ökade livsmedel, el, räntor för våra medlemmar avstår vi från att höja det här året, säger förbundsordförande Johan Lindgren.

”Hade vi tappat medlemmar hade det varit svårare”

Samtidigt drabbas ju även förbunden av ökade kostnader. Och medlemsavgifterna är den stora intäkten för ett fackförbund.

Men enligt Johan Lindgren har Tull-Kust ett gott ekonomiskt läget som gör det här möjligt.

Finns det något ni gör avkall på?

– Vi vet inte exakt vad som händer med ökade omkostnader. Men vi har ju kalkylerat med att allt blir dyrare. Och vi har kongress i år, då gör vi naturligtvis en översyn av medlemsavgifterna. Men jag tror inte att vi kommer att höja.

Johan Lindgren säger också att antalet medlemmar just nu ökar, vilket underlättar beslutet om att slopa en höjning av medlemsavgiften.

– Hade det varit tvärtom, en nedåtgående spiral där vi tappar medlemmar hade det här varit en svårare övning.

Endast två TCO-fack höjer avgiften

De två TCO-fack som höjer avgiften i år är Symf och Scen och film. Utöver det höjer ST avgiften för pensionärer och låginkomsttagare. I övriga förbund är avgiften oförändrad eller till och med sänkt.

Så ser det ut i ditt förbund

 • Finansförbundet: Sänker för några. Ändrar i de tre avgiftsnivåerna så att medlemmar som tjänar 25 001-33 000 kronor i månaden nu hamnar på nivå två i stället för tre. Därmed betalar de 255 kronor/månad i stället för 312 kronor.
 • Forena: Oförändrad avgift.
 • Försvarsförbundet: Oförändrad avgift.
 • Polisförbundet: Oförändrad avgift.
 • Scen och Film: Höjer för att möta ökade kostnader. Höjningen ligger på 5-10 kronor, för den med lägst inkomst är höjningen lägre.
 • SJF: Oförändrad avgift.
 • ST: Höjer för pensionärer med 40 kronor per år. Och 16 kronor för aktiva medlemmar med inkomst under 14 000 kronor. För övriga är den oförändrad. Pensionärernas avgift höjs för att motsvara prisutvecklingen, och den har inte höjts på tio år. För övriga medlemmar är avgiften oförändrad.
 • SYMF: Höjer med 20 kronor, för att stärka förbundets ekonomi. Har inte höjt på tre år.
 • Tull och Kust: Oförändrad avgift.
 • Unionen: Oförändrad avgift, på kongressen i oktober tas avgiften upp.
 • Vision: Medlemmar med en låg inkomst får en minskning med upp till 60 kronor per månad. Medlemmar med en lön över 25 000 kronor per månad får en höjning på 3 kronor i månaden. Ändringen sker den första april, och blir intäktsneutral för förbundet.
 • Vårdförbundet har beslut att höja, men avvaktar i minst ett halvår på grund av det ekonomiska läget.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar