Minimilön och jämställdhet tunga frågor på Europafackets kongress Per Hilmersson (tvåa från höger), Loa Brynjulfsdottir (i rött) och Johan Danielsson, båda LO, gick till sekretariatet och protesterade mot den otydliga omröstningen. Veronica Nilsson och Bernadette Ségol (i vitt) lyssnade.

Minimilön och jämställdhet tunga frågor på Europafackets kongress

Europafacket EFS-kongressen i Paris är över. Italienarna fick inget gehör för sitt förslag att verka för europeisk minimilön, flyktingsituationen har varit i fokus och kongressen diskuterade jämställdheten, också i själva kongressalen.
Ylva Rehnberg
2 okt 2015 | 16:45
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

I dag fredag avslutas Europafackets 13:e kongress i Paris. Sedan i tisdags har delegaterna röstat igenom handlingsprogrammet och manifestet för nästa kongressperiod, varvat med olika panelsamtal och inbjudna talare. Dessutom har en ny ledning valts, med italienaren Luca Visentini i spetsen som ny generalsekreterare.

Per Hilmersson, TCO:s nya internationella chef, är nöjd med kongressen.
– Det finns en framtidstro efter att vi gått igenom vad som antagligen var de fyra svåraste åren i EFS historia. Nu blickar vi framåt och har fått ett nytt åtagande från medlemsorganisationerna att engagera sig mer.

Diskussion på EU-nivå om minimilön

Några återkommande teman under kongressen har varit flyktingsituationen (se annan artikel), att få fart på den sociala dialogen i EU igen och att motverka social dumpning. Att grundläggande fackliga rättigheter, som strejkrätten, har inskränkts eller hotats också i Europa nämndes också av många.

Att de nordiska facken inte vill ha en europeisk minimilön är inget nytt, men frågan väcktes ännu en gång i och med ett italienskt förslag till ändring av handlingsplanen. Där styrelsens förslag var att EFS ska vara redo att delta i en diskussion på EU-nivå om minimilöner, ville italienska facket inkludera en möjlighet att inrätta en europeisk minimilön.

Förvirring vid omröstning om minimilöner

Såväl TCO:s ordförande Eva Nordmark som LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson gick upp i talarstolen och förklarade vikten av att fack i olika länder ska få välja den modell som passar dem bäst: lagstadgad eller kollektivavtalad minimilön. Men när omröstningen väl skulle genomföras uppstod förvirring kring vilka alternativen egentligen var.
Per Hilmersson berättar:
– Jag såg att danskarna som tycker som vi röstade annorlunda än vi, så då gick jag fram till sekretariatet och sa att det var för oklart.

Efter en stund valde det italienska facket att dra tillbaka sitt ändringsförslag, så styrelsens förslag fastslogs. Men detta betyder inte att frågan inte kommer att fortsätta dyka upp under kongressperioden.

Bad om ursäkt för dålig könsbalans

Ett annat tema som lyftes ofta var jämställdhet, eller bristen på det. I början av andra dagen lyfte Eva Nordmark den dåliga könsbalansen i kongressens panelsamtal. Under resten av kongressen tog flera delegater upp den tråden och Europafackets avgående ordförande Ignacio Fernández Toxo bad i sitt avslutningsanförande om ursäkt för detta och sa att organisationen skulle bättra sig i framtiden.

Ylva Rehnberg
2 okt 2015 | 16:45

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar