Facket vill se rättvis klimatomställning som säkrar jobb Foto: EFS
Under Europafackets kongress togs bilder för klimatkampanjen. I högerkant på bilden syns Eva Nordmark, TCO, Karl-Petter Thorwaldsson, LO och Martin Jefflén, Eurocadres.

Facket vill se rättvis klimatomställning som säkrar jobb

Klimatkonferens Klimattoppmötet i Paris ska minska utsläppen och rädda vår framtid. Men hur påverkas arbetstillfällena? Världs- och Europafacken vill se en klimatomställning som är rättvis, med värdiga jobb och social rättvisa.
Gert Lundstedt
22 okt 2015
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Det kommande klimattoppmötet – COP21 – är avgörande för världens klimatpolitik. Toppmötet äger rum i Paris den 30 november till den 11 december. Fast redan den här veckan hålls ett sista förmöte i Bonn med viktiga förberedelser för att få saker på plats till Parismötet, dit över tvåhundra stats- och regeringsledare ska komma för att skriva under slutdokumentet.
Men inte bara politiska ledare bestämmer innehållet i klimatavtalet, vid förhandlingarna finns också observatörer från civilsamhället och frivilligorganisationer, inte minst de fackliga organisationerna som bland andra Världsfacket (IFS) och Europafacket (EFS).

Benjamin Denis, EFS.

Benjamin Denis, EFS.

– Vi kommer att vara väl representerade i Paris för att påverka och lobba för de skrivningar vi vill se i slutdokumentet, säger EFS:s klimatansvarige Benjamin Denis på telefon från förmötet i Bonn.
Världsfackets roll vid klimatkonferensen är att leda den fackliga delegationen som enligt IFS kommer att ha över hundra ackrediterade.
– EFS:s roll blir att ligga på och påverka EU:s delegater, säger Benjamin Denis.
Han understryker att ett stort arbete ligger bakom att få en så stor facklig delegation att agera samordnat och effektivt, i alltifrån att ta informella kontakter till att skriva officiella brev om vad den fackliga rörelsen förväntar sig.
– Och det fungerar, konstaterar han med ett förvånat skratt.
Även om han menar att det finns mer att önska av transparens och öppenhet vid själva förhandlingarna.
– Här i Bonn har vi till exempel blivit utsparkade från vissa möten.

Långsiktighet centralt

I somras presenterade EFS ett positionspapper med krav på vad de förväntar sig av toppmötet: internationellt bindande löften om utsläppsminskningar fram till 2030, en plan för vad som är långsiktiga åtaganden och vad som ska åstadkommas på kort sikt…

Men viktigast av allt från ett fackligt perspektiv är att det i avtalet skrivs in att klimatomställningen ska bli rättvis, och där värdiga jobb och social schysthet är ledstjärnor.
– Och just nu, understryker Benjamin Denis entusiastiskt, finns det på två ställen i det som ska bli slutdokumentet föreslagna skrivningar om rättvis omställning och värdiga och kvalificerade arbeten.
Varför är det så viktigt?
– Eftersom ett klimatavtal kommer gälla för lång tid framöver.

Världsfacket kommer å sin sida under de närmaste dagarna att publicera vad de förväntar sig av Parismötet. Men tre krav är redan officiella:

  • att klimatomställning leder till jobb
  • att rika länder tar sitt ansvar för att finansiera omställningen
  • att jobb och försörjning säkras för dem som drabbas av omställningen

– Utöver våra över hundra officiella delegater kommer många fler fackligt aktiva att finnas utanför konferensbyggnaden för att demonstrera och ordna andra arrangemang där de syns och hörs, säger IFS:s klimatansvarige Anabella Rosemberg.

Oro för att jobb försvinner

Även om få förnekar nödvändigheten av en klimatomställning finns samtidigt en oro för vad den innebär för jobben.
– Jobb kommer att försvinna, det är riktigt. Fast det är svårt att säga något säkert eftersom många parametrar måste vägas in, säger Benjamin Denis.
För som vid strukturomvandlingar försvinner vissa jobb – i det här fallet de som skadar miljön – medan nya jobb tillkommer, bland annat tack vare ny teknik.
– Därför behövs en social agenda och fungerande trygghetssystem. Annars kommer det att bli ett häftigt motstånd från dem som ser sina arbeten hotade.
En omställning som förstås kommer att kosta mycket pengar.
– Och här krävs både offentliga och privata pengar.
Benjamin Denis pekar på förslag EFS fört fram, som möjligheten att använda välgörenhets- och pensionspengar, eller att beskatta finansiella transaktioner.
– Men tyvärr, inga sådana förslag finns på bordet för diskussion vid Paristoppmötet i december.

Gert Lundstedt

/ Kontakta skribenten

22 okt 2015

Relaterad läsning

Facken och klimatet

Tre användbara länkar för dig som vill veta mer.

Europafackets krav

Världsfackets krav

Information om FN:s klimatkonferenser

Kommentera
Kommentera

Facken och klimatet

Tre användbara länkar för dig som vill veta mer.

Europafackets krav

Världsfackets krav

Information om FN:s klimatkonferenser

Hämtar fler artiklar