Inflytande i ekonomin viktigast för kommande EFS-toppen Foto: Ylva Rehnberg
Luca Visentini, blivande generalsekreterare för EFS.

Inflytande i ekonomin viktigast för kommande EFS-toppen

Europafacket Luca Visentini vill som ny generalsekreterare för Europafacket EFS göra organisationen mer offensiv och se till att den är närvarande när viktiga ekonomiska beslut fattas.
4 jun 2015 | 11:55
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

I september väljs italienaren Luca Visentini till ny generalsekreterare för Europafacket EFS. Han har flera frågor han vill ta itu med för att göra federationen mer relevant.
– EFS måste delta och påverka den ekonomiska politiken. Det behövs tillväxt och ett slut på åtstramningspolitiken. Vi måste vara med där frågorna diskuteras, berättar han för Arbetsvärlden.

Dessutom måste partsrelationerna stärkas i alla Europas länder, i synnerhet i de med svaga fackliga organisationer.
– Min tredje huvudfråga är att försvara arbetstagares rättigheter och den sociala modellen. Den borde ses som en tillgång och inte ett hinder. Men fixar vi inte de två första utmaningarna är det omöjligt att nå det tredje målet.

Luca Visentini är 46 år och har arbetat fackligt i hela sitt vuxna liv. Han inledde sin bana i studentkåren och arbetade sedan i regional facklig verksamhet inom privat tjänstesektor innan han började på EFS, där han för tillfället är en av fyra konfederalsekreterare. EFS-styrelsen förordar att han väljs till generalsekreterare av kongressen i september och han efterträder då franska Bernadette Ségol, som innehaft posten sedan senaste kongressen 2011.

Bland hans ansvarsområden finns migration.
– Det är två frågor, dels att vi jobbar för att flyktingar ska få hjälp och mot trafficking, dels likabehandling. Det får inte förekomma diskriminering eller oschyst konkurrens mellan arbetstagare. Vi har ett nätverk av 100 kontaktpunkter där migrantarbetare kan få information och juridisk rådgivning.

”Nordiska fack är så försiktiga och vill bevara sin modell, men de måste även hjälpa till.”

EFS medlemmar är 90 centralorganisationer från 39 länder, som har vitt skilda förutsättningar. Luca Visentini understryker vikten av att starka fack, som de svenska, måste ställa upp för kollegorna som har en svårare situation och svagare ställning.
– De nordiska facken kan visa på goda exempel och hur socialt partnerskap fungerar. De borde stå vid exempelvis de grekiska fackens sida och visa att det går att vinna. Nordiska fack är så försiktiga och vill bevara sin modell, men de måste även hjälpa till, annars kommer de själva också att drabbas. Men det är bättre nu, det har hänt mycket de senaste fyra åren.

Luca Visentini återkommer till vikten av att den fackliga rörelsen i Europa, bland annat i form av EFS, ses som en viktig part som bjuds in till diskussioner.
– Vi måste återuppbygga vår roll i Europa och förstärka vår position i den sociala dialogen. I högre grad leva upp till vårt slagord ”On the Offensive” – vilket inte behöver betyda mer av strejker och demonstrationer.

4 jun 2015 | 11:55

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar