EU-satsning avslöjar brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Stress Under oktober har Arbetsmiljöverket inspekterat det stressförebyggande arbetet på 1700 arbetsplatser. Sex av tio når inte upp till de nuvarande arbetsmiljökraven.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

– Vi har sett att det finns brister att jobba med. Man kan ju hoppas att kunskapen och medvetenheten har ökat efter inspektionerna, säger Britt-Marie Henriksson, projektledare på Arbetsmiljöverket.

Britt-Marie Henriksson, Arbetsmiljöverket.

Britt-Marie Henriksson, Arbetsmiljöverket.

Krav på förbättringar har riktats till över hälften av de inspekterade arbetsplatserna. Hotell och restaurang, förskolor och tillverkningsindustrin hör till de branscher som fått flest anmärkningar. Allra värst är det för religiösa samfund. Skillnader i vad som brister mellan olika branscher har Arbetsmiljöverket inte sammanställt.

Krav på dokumentation

– När jag inspekterar en arbetsplats undersöker jag vilka faktorer man tittar på, hur man samlar in information och vilka representanter som medverkar i arbetet, säger Britt-Marie Henriksson.

Hon påpekar att även arbetsplatser som försöker värna om personalen fått anmärkningar, eftersom man missat att dokumentera sitt arbete.

–  Man måste kunna visa att man är systematisk och har en struktur kring arbetsmiljöarbetet. I vissa avseenden kan det finnas ett rent praktiskt arbetsmiljöarbete. Men det finns också ett formellt krav på dokumentation.

Problemen uppstår vid planering

En ohälsosamt stressig arbetsmiljö uppstår när förväntningar och krav upplevs som motstridiga eller orealistiska av personalen. Förutom att minska själva arbetsbördan kan arbetsgivare och chefer förebygga stress genom att förtydliga vem som förväntas göra vad på arbetsplatsen.

Enligt Britt-Marie Henriksson är det ofta i planeringen och utvärderingen av det stressförebyggande arbetet som problem kan uppstå.

– Det är lätt att starta, men under mina tolv år som inspektör har jag sett att uppföljningen ibland kan bli bristfällig. Det är viktigt att man gör riskbedömning och  inte glömmer bort att kontrollera effekten av de åtgärder man genomför.

Arbetsmiljöverket kontrollerar regelbundet hur arbetsmiljölagstiftningen tillämpas ute på arbetsplatserna. Inspektionerna denna månad ingår även i en bredare informationskampanj som den Europeiska arbetsmiljöbyrån initierat för att höja medvetenheten om stress i arbetslivet.

– Vi tror att det är i dialog med arbetsgivare och arbetstagare samt skyddsombud på arbetsplatserna som man ökar kunskapen, säger Britt-Marie Henriksson.

Om skribenten
reporter

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar