Arbetsmiljöverket tvingas granska skola för andra gången Foto: Fredrik Sandberg / SCANPIX
Dålig luft och buller är inte ovanligt i skolmiljöer. (Bilden är från en annan skola än Hägerstenshamnen.)

Arbetsmiljöverket tvingas granska skola för andra gången

Arbetsmiljö När huvudskyddsombudet på en skola i Stockholm anmälde sin arbetsgivare för andra gången tyckte Arbetsmiljöverket att frågan redan var avgjord. Men förvaltningsrätten har nu dömt verket att besluta om föreläggande eller förbud.
Hans Olof Wiklund
15 dec 2014
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Arbetsmiljöverket beslöt i juni 2012 att förelägga Stockholms kommun att göra en fullständig undersökning av inomhusmiljön på Hägerstenshamnens skola och därefter vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga ohälsa. Föreläggandet var förenat med vite på 800 000 kronor. Beslutet kom efter en begäran från ett huvudskyddsombud vid Lärarförbundet.

Efter en uppföljande inspektion i februari 2013 avslutade Arbetsmiljöverket ärendet. Utifrån de uppgifter Stockholms kommun och Stockholms Skolfastigheter AB (SISAB) lämnade vid inspektionen bedömde Arbetsmiljöverket att kraven i föreläggandet uppfyllts, och med det lät man sig nöja.

Arbetsmiljöverket konstaterade att de omständigheter huvudskyddsombudet åberopade var i huvudsak desamma som i det avslutade ärendet.

Det gjorde inte huvudskyddsombudet. Efter bara någon månad återkom han med en ny begäran om att Arbetsmiljöverket skulle besluta om föreläggande eller förbud på grund av arbetsmiljöproblemen vid skolan. Arbetsmiljöverket konstaterade att de omständigheter huvudskyddsombudet åberopade var i huvudsak desamma som i det avslutade ärendet, och därför avslogs hans begäran.

Huvudskyddsombudet överklagade Arbetsmiljöverkets beslut. Verket har inte följt upp problemen vid skolan hävdade han. Sjuka-husproblemen kvarstår och har blivit mer omfattande. Så fort Arbetsmiljöverket avslutat sitt ärende upphörde arbetsgivarens åtgärder.

Förvaltningsrätten i Stockholm konstaterar att i en personalenkät från februari 2013 ses ”en klar överfrekvens av klagomål på drag, låg rumstemperatur, instängd, dålig och torr luft samt buller. En överfrekvens av såväl allmänsymtom som slemhinnesymtom rapporteras och symtomen relateras i hög grad till arbetsmiljön”.

”Förvaltningsrätten anser att det finns anledning för Arbetsmiljöverket att ställa krav gällande en förbättrad arbetsmiljö.”

Förvaltningsrättens bedömning är därför att det trots de insatser som gjorts av Arbetsmiljöverket alltjämt finns missnöje och problem med arbetsmiljön vid skolan och skriver: ”Med hänsyn till detta anser förvaltningsrätten att det finns anledning för Arbetsmiljöverket att ställa krav gällande en förbättrad arbetsmiljö vid Hägerstenshamnens skola”.

Förvaltningsrätten upphäver därför det överklagade beslutet (att avslå skyddsombudets begäran om föreläggande eller förbud), och återförvisar målet till Arbetsmiljöverket. ”Verket ska fatta ett beslut om föreläggande eller förbud riktat mot Stockholms stad gällande åtgärder för att komma till rätta med inomhusklimatet på arbetsstället Hägerstenshamnens skola. Det ankommer på Arbetsmiljöverket att närmare utforma föreläggandet eller förbudet.”.

– Vi har accepterat domen och kommer att skriva ett föreläggande till arbetsgivaren, men har inte funderat klart på hur föreläggandet ska formuleras, förklarar Lennart Adérn, jurist vid Arbetsmiljöverkets Region Öst.

Domen är ovanlig, men inte unik. Motsvarande domar har förekommit tidigare enligt Lennart Adérn.

Hans Olof Wiklund

/ Kontakta skribenten

15 dec 2014

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar