EU-parlamentariker ska gå kurs mot sexuella trakasserier Hélene Fritzon (S) och Abir Al-Sahlani (C).

EU-parlamentariker ska gå kurs mot sexuella trakasserier

Internationellt Svenska EU-parlamentariker ställer sig positiva till den nya resolution som kräver att alla ledamöter ska genomgå en kurs om hur de uppför sig gentemot sina kollegor och anställda. "Det är ett strikt minimum i det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier", säger Abir Al-Sahlani (C).
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
4

Under metoo-hösten 2017 vittnade hundratals anställda på EU-parlamentet om de blivit utsatta för sexuella trakasserier.

Mot bakgrund av detta har parlamentet lovat att agera mot sexuella trakasserier – som i huvudsak riskerar att drabba de unga människor som utgör parlamentets assistentkår och som befinner sig i ett sårbart förhållande till de åtalsimmuna EU-politikerna.

Senfärdighet föder frustration

Men det har länge funnits en frustration inom parlamentet över att inget händer i frågan, vilket bland annat föranledde ett tjugotal anställda att 2018 starta en hemsida där offer för sexuella övergrepp kunde publicera sina vittnesmål anonymt.

Hela 55 procent av alla kvinnor inom EU-institutionerna anser att de har blivit sexuellt trakasserade

Som ett led i allt detta har nu en resolution röstats igenom i EU-parlamentet, enligt vilken EU och dess institutioner har varit senfärdiga i sin hantering av de rapporter om sexuella trakasserier som förekommer i parlamentet.

En klar majoritet av de röstande ställda sig bakom resolutionen, och en av de av åtgärder som däri föreslås är att alla parlamentsledamöter ska genomgå en utbildning om hur man som sådan ska bete sig gentemot sina kollegor och anställda.

Det minsta man kan begära

Den centerpartistiska ledamoten Abir Al-Sahlani var en av de som röstade för resolutionen. Hon anser att de aviserade utbildningsåtgärderna är att betrakta som ett ”strikt minimum i det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier”.

– Hela 55 procent av alla kvinnor inom EU-institutionerna anser att de har blivit sexuellt trakasserade. Det är en hiskelig siffra. Vi har en lång väg att gå innan sexuella trakasserier på arbetsplatsen är ett minne blott. Men genom att alla måste genomgå en utbildning kan vi försäkra oss om att trakasserier minskar för våra anställda på deras arbetsplats, säger hon.

Vi har en lång väg att gå innan sexuella trakasserier på arbetsplatsen är ett minne blott

Också S-ledamoten Hélene Fritzon ställer sig bakom resolutionen. Och hon uppger att alla ledamöter i hennes delegation redan genomgått den aktuella utbildningen.

– En obligatorisk utbildning är en viktig åtgärd för att förebygga trakasserier. Likaså måste vi säkerställa att det finns stöd till de som utsatts för trakasserier och även fortsatt stärka jämställdhetsarbetet eftersom vi vet att kvinnor drabbas i större utsträckning, säger Hélene Fritzon.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar