Digitaliserad arbetsmarknad en utmaning för upphovsrätten

Immaterialrätt Upphovsrätt och patent är en het fråga inom EU. Forskare, journalister, lärare och IT-specialister måste få både ekonomisk kompensation och ges inflytande över hur materialet sedan används, menar Eurocadres, facklig samorganisation för chefer och specialister.
Digitaliserad arbetsmarknad en utmaning för upphovsrätten
Martin Jefflén, Eurocadres.
Gert Lundstedt
28 apr 2016

Den digitala arbetsmarknaden i Europa växer starkt och mycket pekar mot en drastisk ökning av arbetstillfällen framöver, framför allt för yngre generationer. Även om många av jobben finns inom den så kallade delningsekonomin och ofta är okvalificerade datorjobb, så märks nu även en ökning av arbetstillfällena bland yrkesverksamma chefer och specialister. Det berättar Martin Jefflén, ordförande för det Brysselbaserade Eurocadres (Rådet för europeiska chefer och specialister) som organiserar närmare sex miljoner befattningshavare.

Arbetstagaren ska ges inflytande och kompensation

Gemensamt för arbetena på den digitala arbetsmarknaden, vare sig de utförs av hög- eller lågkvalificerade yrkesgrupper, är att de ofta är kopplade till immaterialrätt och har med patent och upphovsrätt att göra.

– Många av våra medlemmar deltar i framställningen av upphovsrättsskyddat material. Särskilt specialister är i högsta grad utförare av arbete på de digitala plattformar som nu växer fram, säger Martin Jefflén.

Han nämner till exempel lärare, forskare och journalister som producerar skrivet material, och ingenjörer som tar fram uppfinningar.

Om materialet de tar fram är upphovsrättsskyddat bör det, understryker Martin Jefflén, berättiga till dels ekonomisk kompensation, dels ge arbetstagaren inflytande över vad som faktiskt händer med det utförda arbetet.

– Till exempel att inte material som medarbetare har tagit fram plötsligt dyker upp i sammanhang som man absolut inte kan tänka sig att associeras med.

En svårorganiserad grupp

För anställda kan fackföreningarna förhandla och ingå avtal om detta med arbetsgivaren. Men på den växande digitala arbetsmarknaden finns alltså många av arbetstillfällena inom delningsekonomin, och utförs av egenföretagare och arbetstagare med osäkra anställningar. För dem är ofta villkoren vad gäller immaterialrätten dåliga och möjligheten att hävda den gentemot arbetsgivaren svag.

– Att organisera de här grupperna och ge dem schyssta villkor är en facklig utmaning. I många fall kan det till och med vara oklart vem som är arbetsgivare, eller om de ens har en anställning. En del är egenföretagare i juridisk mening samtidigt som en del har en så stark koppling att de kanske snarare borde vara att betrakta som anställda.

Om de inte organiseras så minskar fackens organisationsgrad när nämnda grupper ökar på arbetsmarknaden. Men att rekrytera dem är en svår uppgift.

– Det försvåras av att det oftast inte finns en geografisk närvaro. Vi kan inte besöka en arbetsplats och få dem att skriva på en medlemskapsansökan, säger Martin Jefflén.

Därför gäller det i stället för facket att synas i digitala miljöer för att den vägen nå de här grupperna och rekrytera dem.

Avtalstäckning för egenföretagare het fråga

Vad kan då fackföreningarna erbjuda?

– Vi kan förhandla fram avtal. Och går det inte att få fram avtal så kan vi erbjuda rådgivning om prisnivåer, avtalsutformning, juridikhjälp med mera. Det finns många beståndsdelar i ett fackligt medlemskap som kan vara till hjälp.

Nu har den europeiska fackföreningsrörelsen vaknat upp, menar Martin Jefflen, och har förstått att det här är en i högsta grad angelägen fråga. Som ett exempel pekar han på Europafackets (EFS) arbete för att få fart på rekrytering och organisering, ett arbete TCO varit pådrivande i.

– Här finns nu en gemensam arbetsgrupp som ska börja träffas och utbyta erfarenheter, lära av varandra och få till en ändring.

Viktigt med inflytande i hur materialet används

Eurocadres försöker också lyfta frågan genom att påverka EU-kommissionens pågående arbete med att modernisera immaterialrätten. Till exempel svarade Eurocadres nyligen på kommissionens samråd för att få in synpunkter på hur immaterialrätten i EU kan förbättras. Eurocadres pekade i sitt svar på behovet av åtgärder för att säkerställa en rimlig ersättning för de som skapar innehåll på den digitala arbetsmarknaden. Martin Jefflén menar att sammantaget talar kommissionen hellre om att skydda företag än enskilda upphovsrättshavare.

– Det betyder inte att våra frågor är oviktiga för kommissionen, men de har i sammanhanget inte fått stort utrymme. Det antas ofta att arbetet ägs av arbetsgivaren, vilket kan vara sant när det gäller det omedelbara arbetet. Problemet uppstår särskilt är när materialet kan användas vidare. Då måste det också finnas rätt till inflytande och ersättning för arbetstagaren.

Gert Lundstedt
28 apr 2016
Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Nyheter
De viktigaste nyheterna två gånger i veckan