Det livslånga lärandet splittrar partierna Vem ska få komma in på Göteborgs universitet? Foto: Björn Larsson Rosvall / TT

Det livslånga lärandet splittrar partierna

Omställning De rödgröna anser att kunskaper från arbetslivet ska ge behörighet till högskolan. Högersidan är enig i sitt motstånd, i fackförbundet Unionens enkät. Annars är SD mest negativt till Unionens olika förslag om omställning mitt i livet, följda av KD.
Mats Wingborg
7 sep 2022
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0

Ska kunskap från arbetslivet ska ge behörighet till kurser på högskolan, undrar Unionen i sin enkät till partierna. Ja till förslaget säger S, V, MP och C.  Av partierna till höger har M, KD och L ingen bestämd uppfattning, medan SD säger nej.

Unionens partienkät handlar om det livslånga lärandet. Frågan om huruvida arbetslivserfarenhet ska ge behörighet till högskolan skiljer blocken åt, men på andra områden råder större enighet. Samtliga riksdagspartier står bakom omställningsstudiestödet och en majoritet tycker att det behövs fler utbildningar för yrkesverksamma.

Det är svårt att veta varför några avvisar nya regler för behörighet. Kanske beror det på okunskap eller på att vi inte lyckas förklara sambanden, säger Martin Linder, ordförande för Unionen. Foto: Camilla Svensk

– Det är väldigt positivt med den uppslutningen. Men nu krävs att universitet och högskolor börjar förbereda utbildningar som är anpassade till yrkesverksamma. Alla branscher skriker efter rätt kompetens. Då behövs satsningar för att nå full effekt, säger Martin Linder, ordförande i Unionen.

En stor majoritet av partierna är också beredda att skjuta till eller öronmärka pengar för att initiera anpassade kurser för yrkesverksamma inom högskolan. Av riksdagspartierna är det bara KD som avfärdar förslaget, medan SD och C inte tagit ställning. Samtliga övriga partier är positiva till förslaget. Samtidigt är det notabelt att inget parti hittills fattat beslut om att pengar faktiskt ska öronmärkas.

– Nu måste politikerna gå från ord till handling och avsätta pengar för att styra lärosätena i rätt riktning.

”Kanske beror motstånd på okunskap”

Mest negativa till Unionens förslag är SD. Enkäten visar att partiet inte bara säger nej till att arbetslivserfarenhet ska kunna ge behörighet till högskolan, utan också till att högskolorna ska få i uppdrag att stärka kompetensen hos yrkesverksamma och till ett gemensamt system för utvärdering av yrkeskompetens. Näst mest negativa är KD som enbart säger ja till förslaget om att ge högskolorna ett tydligare uppdrag.

– Det är ändå glädjande att det råder bred enighet om det positiva med omställningsstudiestödet, men för att det ska fungera krävs nya initiativ på universitet och högskolor och nya regler för behörighet. Det är svårt att veta varför några avvisar detta. Kanske beror det på okunskap eller på att vi inte lyckas förklara sambanden.

Resursbrist hinder för kurser

I en tidigare undersökning som Unionen genomfört pekar universitet och högskolor på resursbrist som ett hinder för att utveckla kurser för yrkesverksamma. Just därför, menar Martin Linder, är det viktigt att pengar öronmärks.

– Yrkesverksamma behöver fler korta kurser, fler distansutbildningar och möjligheter att tillgodoräkna sig arbetslivserfarenhet. Det behövs även ett ökat samarbete med näringslivet för att kunna ta fram de utbildningar som arbetsmarknaden kräver, säger Martin Linder.

Mats Wingborg
7 sep 2022

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar