A-kassa, poliser och sjuksköterskor – här är partiernas vallöften om jobben Bilder från när Magdalena Andersson (s) och Ulf Kristersson (m) presenterar sina partiers valprogram. Bilden är ett montage. Foto:Jonas Ekströmer/TT/ Fredrik Sandberg/TT

A-kassa, poliser och sjuksköterskor – här är partiernas vallöften om jobben

Val 2022 Efter valet kan vi förvänta oss fler anställda poliser, bättre arbetsvillkor inom sjukvården samt mer pengar till pensionärerna – åtminstone om vi ser till vad partierna “lovar” i sina valmanifest och valplattformar. En fråga som dock kommer vara svårt komma överens om är A-kassan, oavsett vilket regeringsalternativ som får majoritet efter valet.
2 sep 2022 | 14:16
+1
5
+1
2
+1
1
+1
0
+1
0
+1
2

I måndags presenterade Moderaterna sitt valmanifest inför riksdagsvalet den 11 september. I och med det har alla riksdagspartier presenterat sina valmanifest och valplattformar. Gemensamt för de flesta partiernas manifest är att de innehåller få konkreta förslag. Troligtvis beror det på att de inte vill låsa fast sig innan eventuella regerings- och budgetförhandlingar efter valet.

Fler poliser, sjuksköterskor och högre pensioner

Alla partier vill i sina manifest ge mer resurser åt rättsväsendet och då framförallt till polisen. Många partier har förslag på att göra det mer attraktivt att söka till polisutbildningen. Till exempel föreslår Moderaterna att skriva av studielånen för den som studerar och börjar arbeta som polis. De flesta partierna tar även upp att de vill satsa på brottsförebyggande åtgärder, framförallt genom satsa på och ge socialtjänsten fler verktyg.

Partierna vill även förbättra arbetsmiljön och höja lönerna inom sjukvården. Centerpartiet vill rekrytera fler sjuksköterskor genom att införa en examenspremie och ge lön under studietiden till den som utbildar sig till specialistsjuksköterska. Liberalerna vill göra det möjligt att anställa läkare inom den kommunala äldreomsorgen, vilket inte är möjligt idag. Sverigedemokraterna vill att staten ska ha ett större ansvar för vården och Kristdemokraterna vill förstatliga hela sjukvården.

Att förbättra de ekonomiska villkoren för pensionärerna är något alla partier vill. Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna vill sänka skatten för pensionärerna. Moderaterna, Liberalerna och Socialdemokraterna skriver att de vill införa en “gas” i pensionssystemet.  “Det innebär att pensionen blir högre när det uppstår överskott i pensionssystemet” som Socialdemokraterna skriver i sitt manifest.

A-kassan kan bli en tuff nöt att knäcka

En av de arbetsmarknadspolitiska frågorna som verkar bli svår att komma överens om inom de olika blocken är nivån i A-kassan. Där är Centerpartiet och Sverigedemokraterna oense med övriga partier i respektive block.

På högersidan vill Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna sänka taket i A-kassan till den nivå som rådde före coronapandemin, medan Sverigedemokraterna vill behålla den rådande nivån. I en intervju i Dagens Nyheter sa Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson att han kommer ha svårt att släppa fram Ulf Kristersson som statsminister om de går fram med att sänka nivån i A-kassan. I Agendas ekonomidebatt  sa Sverigedemokraternas ekonomiskpolitiska talesperson Oscar Sjöstedt att A-kassan blir “en förhandlingsfråga”.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill likt Sverigedemokraterna behålla den nuvarande nivån på taket i A-kassan, medan Centerpartiet vill att den ska tillbaka till den nivå som gällde innan pandemin. I sitt valmanifest nämner inte Centerpartiet något om A-kassan. När Arbetsvärlden intervjuade Centerpartiets ekonomiskpolitiska talesperson Alireza Akhondi i våras menade han att nivåerna inte är det viktigaste för Centerpartiet i utformningen av A-kassan.

– Nivåerna är sekundära, det viktiga är att avtrappningen utformas korrekt så att människor inte passiviseras. Vi kommer inte driva något specifikt om sänkning, det viktigaste är att man får bra funktionalitet på arbetslöshetsförsäkringen med avtrappningen.

Stopp för kompetensutvisningar och högre lönegolv

Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet är partierna som vill behålla de regler som gäller för att arbetskraftsinvandra till Sverige idag, och vissa fall till och med göra det lättare. Miljöpartiet skriver i sitt vill valmanifest att de vill “korta handläggningstiderna för arbetstillstånd och asylbeslut så att det går fortare att komma in i samhället.” Centerpartiet vill att arbetskraftsinvandrare räkna in studietiden i Sverige vid ansökan om permanent uppehållstillstånd. Liberalerna vill att tillfälliga arbetstillstånd ska kunna ges under en längre tid.

Liberalerna skriver även i sitt manifest att de så kallade kompetensutvisningarna “måste få ett slut”. Med kompetensutvisningar syftar man oftast till utvisningsärenden där högproduktiv arbetskraft utvisas på grund av byråkratiska misstag i arbetstillståndsprocessen. Även Moderaterna lyfter frågan i sitt valmanifest.

Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill genomföra reformer som ställer högre krav på den som vill arbetskraftsinvandra till Sverige eller anställa utländsk arbetskraft. Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna vill se ett höjt försörjningskrav för att få arbetskraftsinvandra.

I dag ligger den lägsta gränsen på inkomst för arbetsuppehållstillstånd på 13 000 kronor i månaden. Socialdemokraterna anser att lägsta gränsen ska vara 90% av medianlönen, vilket 2022 motsvarar 29 880 kronor. Moderaterna föreslår att det ska vara 85% av medianlönen och Kristdemokraterna vill vi se ett lönegolv på 35 000/mån för arbetskraftsinvandring, med undantag för bristyrken.

Vänsterpartiet anser att arbetstillstånd endast ska ges till de branscher där det råder arbetskraftsbrist. De vill också att heltidsanställning ska vara krav för att få arbetstillstånd.

Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna vill införa en arbetsmarknadsprövning. Sverigedemokraterna har dock öppnat för att släppa det kravet i eventuella regeringsförhandlingar och enbart gå med på höjt inkomstkrav för att få arbetstillstånd i Sverige.

Sammantaget vill Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att det i första hand är arbetslösa i Sverige som ska komma i arbete.

Generösare studiemedel och mer yrkesutbildning

Alla partier vill i princip att utbildningssystemet ska vara mer anpassat efter arbetsmarknadens behov och stimulera människor till att söka till dessa utbildningar. Till exempel vill Sverigedemokraterna ge studenter högre studiebidrag om de läser utbildningar där det finns ett stort behov på arbetsmarknaden. För den som studerat och tagit studielån vill Liberalerna införa en femårig CSN-paus, så att man ska kunna ta ett uppehåll från att återbetala. Vänsterpartiet vill höja studiestödet så att fler kan välja att vidareutbilda sig.

Centerpartiet och Moderaterna har förslag om yrkesutbildningar och utbyggnad av praktikplatser. Centerpartiet vill göra det enklare att anställa elever i yrkesprogram som lärlingar genom att stärka ersättningen för företagens kostnader förknippade med utbildningen Moderaterna vill bygga ut antalet praktikplatser med 30 000.

Public service – en tydlig skillnad mellan blocken

Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tar upp mediernas roll och då framförallt public service roll i samhället.

Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet skriver att de vill att public service-bolagen ska ha ökat skydd i lagen för sitt oberoende från politisk styrning. Alla dessa partier har stött förslag för att grundlagsskydda public service.

Moderaterna säger sig vilja värna och utveckla public service. Det vill de göra genom att “stärka public services kärnuppdrag och kravet på saklighet och opartiskhet”. Moderaterna har länge pratat om att man vill att ett “smalare men vassare” public service. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna skriver inget om mediepolitik i sina valmanifest, men vill likt Moderaterna att public service ska ha ett smalare och tydligare uppdrag.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev