Viktigt våga värna strejkrätten långsiktigt Fr v Martin Wästfelt, chefsjurist Unionen, och Dan Holke, chefsjurist LO-TCO Rättsskydd, som båda varit med och träffat den överenskommelse som Kjell Nilsson angriper i ett tidigare debattinlägg i Arbetsvärlden. Nu replikerar de. Foto: Press

Debatt Viktigt våga värna strejkrätten långsiktigt

Replik Kjell Nilsson skriver i ett debattinlägg i Arbetsvärlden den 5 mars att ett fackligt självskadebeteende ligger bakom parternas överenskommelse i konfliktfrågan. Den bild av överenskommelsen som Kjell Nilsson målar upp stämmer dock inte med verkligheten, skriver Dan Holke, chefsjurist LO-TCO Rättsskydd, och Martin Wästfelt, chefsjurist Unionen.
13 mar 2019

Den överenskommelse mellan parterna som återges i Ds 2018:40 utgör en kompromiss mellan LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv. Det är mycket värdefullt att parterna kunnat bli överens om spelreglerna på arbetsmarknaden då reglerna sannolikt kommer att gälla under lång tid.

I parternas överenskommelse slås det fast att det även i fortsättningen kommer att vara fullt tillåtet att vidta stridsåtgärder i syfte att träffa kollektivavtal med en arbetsgivare som redan har kollektivavtal för arbetet med en annan facklig organisation. Kravet är dock att facket på sedvanligt sätt har förhandlat om sina krav först. Utredningens förslag utgick från motsatsen, det vill säga att det som huvudregel skulle bli förbjudet att vidta stridsåtgärder mot en arbetsgivare som redan har kollektivavtal. Från den huvudregeln gjordes sedan några undantag. Med parternas överenskommelse behövs inte dessa undantag eftersom det inte finns något förbud.

Den bärande utgångspunkten är att den praxis och de principer som utvecklats mellan parter i huvudavtal och förhandlingsordningar samt i Arbetsdomstolen kodifieras i lag. En viktig utgångspunkt är att konflikter inte ska användas i rättstvister utan avgöras i domstol. Vidare slår överenskommelsen vakt om den etablerade ordningen med riksavtal för hela branscher som skapar konkurrensneutralitet mellan företagen. Det är avgörande för att långsiktigt skapa goda anställningsvillkor i hela landet och särskilt viktigt för svagare grupper på arbetsmarknaden.

Påståendet att IF Metalls motparter skulle kunna byta till IF Metalls avtal ensidigt eller genom överenskommelse med IF Metall är helt utan grund

En annan viktig princip handlar om vad som gäller när det finns flera överlappande kollektivavtal, till exempel för tjänstemän. Överenskommelsen utgår ifrån att arbetsgivaren och en av två de arbetstagarorganisationerna inte kan disponera över den andra arbetstagarorganisations rätt att kräva avtal. En mycket viktig fråga för framförallt TCO och Saco.

Påståendet att IF Metalls motparter skulle kunna byta till IF Metalls avtal ensidigt eller genom överenskommelse med IF Metall är helt utan grund. Överenskommelsen bekräftar att arbetsgivarsidan respekterar den fackliga gränsdragningen som för LO-förbundens del framgår av LO:s organisationsplan vilken tolkas av LO:s styrelse.

Utgångspunkterna för LO, TCO och Saco har varit att fortsätta att ta ansvar för en fungerande konfliktreglering. Det är av avgörande betydelse för den fackliga styrkan att det även fortsättningsvis finns stora möjligheter att vidta stridsåtgärder. För att reglerna ska få legitimitet och ett brett stöd i samhället är det viktigt att stridsåtgärder inte används i tvister som ska avgöras i domstol eller för att tvinga en arbetsgivare att inte tillämpa ett redan träffat avtal. Att regelverket är tydligt i dessa delar är avgörande för att konflikträtten ska kunna värnas och bestå!

Dan Holke, Martin Wästfelt
chefsjurist LO-TCO Rättsskydd, chefsjurist Unionen
13 mar 2019
Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Nyheter
De viktigaste nyheterna två gånger i veckan