”Partier som kan skingra oron för sjukförsäkringen har mycket att vinna i valet” Delar av sjukförsäkringen har havererat, menar fackförbundet Forena. En ny undersökning visar att nästan hälften av svenskarna litar inte på Försäkringskassan, och en av tre ligger sömnlösa av oro för att inte få ersättning vid sjukdom. Foto (t v) Claudio Bresciani/SCANPIX, t h Andy Prhat respektive Forena.
Debatt

”Partier som kan skingra oron för sjukförsäkringen har mycket att vinna i valet”

Debatt Vår nya undersökning visar att nära hälften av svenskarna saknar förtroende för Försäkringskassan och många är oroliga för att inte få ersättning vid sjukdom. Sjukförsäkringssystemet är inte längre vad det var tänkt att vara och de riksdagspartier som kan skingra löntagarnas tvivel har mycket att vinna i höstens val, tror Anders Johansson, ordförande, och Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef, i fackförbundet Forena.
17 feb 2022 | 11:11
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1

Sjukförsäkringssystemet är inte längre vad det var tänkt att vara. Nämligen att garantera löntagare ekonomisk standardtrygghet utifrån begripliga, hållbara och förutsägbara villkor som vilar på försärkringsidéen. I stället har statsmakten, under ledning av regeringar av olika färg och riksdagar med olika majoriteter, sedan 1990-talet bedrivit en politik som i all väsentlighet har gått i motsatt riktning. Det konstaterar Fackförbundet Forena i sin stora sjukförsäkringsrapport, som i sin helhet presenteras i dag.

Förebyggande insatser mot sjukfrånvaro och rehabilitering är centralt för en effektiv sjukförsäkring, men merparten av detta har havererat i Sverige. Detta har skett trots goda forskningsresultat och lagens tydliga skyldigheter för myndigheter och arbetsgivare när det gäller rehabilitering.

Ständiga försämringar och förändringar har sänkt löntagarnas förtroende och tillit

Löntagarna vittnar också om haveriet i den Novus-undersökning som har genomfört på Forenas uppdrag. Hela tre fjärdedelar uppger att de inte har fått någon rehabilitering när de var sjukskrivna och var tredje anser att de hade behövt detta. Många upplever också brister i arbetsgivarnas förebyggande arbete där de bland annat saknar rutiner för snabba rehabiliteringsinsatser ifall en kollega skulle bli långtidssjuk

Ständiga försämringar och förändringar har sänkt löntagarnas förtroende och tillit till sjukförsäkringen i allmänhet och till Försäkringskassan i synnerhet. Nästan varannan löntagare uppger att de har ganska litet eller mycket litet förtroende för myndigheten. På den raka frågan ”Rent allmänt, litar du på Försäkringskassan var det endast 55 procent av löntagarna som svarade ja.

Varannan sjukskriven uppger att de var ängsliga eller oroliga i kontakten med Försäkringskassan. En av tre löntagare har legat sömlösa av oro

Mötet med Försäkringskassan väcker även starka känslor. Varannan sjukskriven uppger att de var ängsliga eller oroliga i kontakten med Försäkringskassan. En av tre löntagare har legat sömlösa av oro över att få sin ersättning. Och närmare två av tio har varit rädda för att kontakta Försäkringskassan och för lika många har kontakten slutat i tårar.

Missnöjet med sjukförsäkringen bör även ses mot löntagarnas förväntningar. Hela nio av tio löntagare tycker det är viktigt att Sverige har en av EU:s bästa sjukförsäkring. För att nå dit kan sex av tio tänka sig att betala mer till sjukförsäkringen om de visste att det gick till en tryggare sjukförsäkring. Varannan vill också se en obligatorisk rehabiliteringsförsäkring.

Endast två av tio tycker att facket tar bristerna på allvar och aktivt hjälper medlemmarna på sin arbetsplats

Även om löntagarna vill se förbättringar av sjukförsäkringen är de inte säkra på om fackföreningar och riksdagspartier har det engagemang som krävs för att åstadkomma förbättringar. Endast två av tio tycker att facket tar bristerna på allvar och aktivt hjälper medlemmarna på sin arbetsplats. Varannan tycker inte heller att politikerna engagerar sig tillräckligt i sjukförsäkringsfrågan och sex av tio tycker inte att politikerna tar bristerna i sjukförsäkringen på tillräckligt stort allvar.

På frågan vilket politiskt parti anser du har den bästa politiken för en tryggare sjukförsäkring svarar hela 35 procent ”vet ej”. Vänsterpartiet är det parti som flest tycker har den bästa sjukförsäkringspolitiken. Särskilt anmärkningsvärt är att endast 21 procent av löntagarna som är medlemmar i något av LO-förbunden anser att Socialdemokraterna har den bästa sjukförsäkringspolitiken. Även på frågan vilket parti som har den sämsta politiken får svarsalternativet ”vet ej” högst andel, 41 procent. Därefter kommer Moderaterna med 20 procent.

Löntagarnas förväntningar på sjukförsäkringen är både möjliga och önskvärda. Vi är övertygade om att de riksdagspartier som kan skingra löntagarnas tvivel har mycket att vinna i höstens val. Vårt budskap till dessa riksdagspartier är att det är hög tid för en reform som stärker likvärdigheten, rättssäkerheten, inkomstbortfallsskyddet i sjukförsäkringen och ger rätt till rehabilitering. Samt säkerställer en försäkringsmässig finansiering av sjukförsäkringen. Ett sätt att åstadkomma detta är att slopa dagens tio övriga ersättningar vid sjukdom och införa en enda ersättningsform: sjukpenning. Samt inför en obligatorisk rehabiliteringsförsäkring för arbetsgivarna. Sjukpenningförsäkringen bör gälla löntagare oavsett ålder, diagnos eller sjukskrivningstid. Sjukpenningen utbetalas till dess att individen återfår sin arbetsförmåga eller går i ålderspension.

Vi är övertygade om att de riksdagspartier som kan skingra löntagarnas tvivel har mycket att vinna i höstens val.

Bedömningen av arbetsförmågan kan i likhet med idag prövas vid fasta tidpunkter, parallellt med att ersättningsnivån succesivt sänks från 80 till 65 procent av nettolönen. Ersättningen bör värdesäkras gentemot inkomsterna istället för mot priserna som sker idag. Med en rehabiliteringsförsäkring garanteras löntagarna tillgång till professionell rehabilitering och snabbare återgång i arbete. Samtidigt minimeras arbetsgivarens risk att drabbas av kostnader för sjukfrånvaron. Arbetsgivaren får dessutom värdefullt stöd i genomförandet av sitt rehabiliteringsansvar. För att kompensera arbetsgivaren för rehabiliteringsförsäkringens kostnad bör sjuklöneperioden halveras. Härigenom får vi ett sjukförsäkringssystem som det var tänkt att vara.

Anders Johansson och Håkan Svärdman
Förbundsordförande respektive samhällspolitisk chef Forena

Relaterad läsning

Visa artikelns 1 kommentar
Kommentera
 1. Av Maria 18 feb 2022:

  Hej
  Vad är Forena för fackförbund? Jag har aldrig hört talas om det!

  Jag håller verkligen med om att den allmänna sjukförsäkringen, betald via skatten/transföreringssystemet, behöver återgå till att ersätta folk som är sjukskrivna av sina läkare, punkt slut. Detaljförslagen här är jag tveksam till i viss mån.
  Artikelförfattarna verkar inte vara riktigt ”up to date”; Enligt företagsläkaren jag träffade, just idag, har arbetsgivarens ansvar ändrats från rehabiliteringsansvar till anpassningsansvar; alltså att anpassa arbetsplatsen och arbetet för att möjliggöra återgång till arbetet, inga krav på rehabiliterande åtgärder.

  Allt som skrivs om krav på rehabilitering kan bli tomma slag i luften. Detta även då det endast gäller om den sjukskrivne bedöms vara FRISK NOG att klara av att PÅBÖRJA rehabilitering FÖR ÅTERGÅNG I ARBETE! Alla som då bedöms vara i ”icke rehabiliterbart skick”, som jag till exempel, får då fortsatt inget stöd för behandlande åtgärder och utredningar som kan hjälpa en att bli i skick för rehabilitering!

  Jag är själv illa behandlad och plötsligt nekad sjukpenning med en mycket dåligt genomförd aktivitetsförmågeutredning som svepskäl, trots fortlöpande läkarintyg om helt nedsatt arbetsförmåga i förhållande till hela arbetsmarknaden.

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev