”Övertidsberget måste minska” Trots att OSA har funnits i två år är det i dag endast vart tredje företag som tillämpar dem i praktiken. Det är inte hållbart, skriver Maria Nilsson och Karin Skånberg på Unionen. Foto: Bertil Ericson

Debatt ”Övertidsberget måste minska”

Stress De privata tjänstemännen i Stockholm samlade tillsammans ihop 516 000 övertidstimmar per vecka förra året. För de som arbetade övertid innebar det nästan en extra arbetsdag i veckan, visar nya siffror från Unionen. Det är ohållbart. Vi måste komma tillrätta med övertidsberget, skriver Maria Nilsson och Karin Skånberg på Unionen.
2 maj 2018
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Presentationen ska vara klar på måndag, mailkorgen växer och chefen förväntar sig att du trollar med knäna.

Kraven i arbetslivet är tuffa. Vi förväntas göra mer på jobbet men får sällan mer resurser. Ekvationen går inte ihop.

Unionen är landets största fackförbund. Våra 650 000 medlemmar ser med egna ögon hur organisationerna blir allt mer slimmade och arbetsbördan tyngre.

Vi kan nu presentera nya siffror över de privata tjänstemännens övertidsarbete i Stockholm. Tillsammans samlade de ihop nästan 516 000 timmar i övertid per vecka förra året. För de som arbetade övertid innebar det nästan en extra arbetsdag – i veckan.

Arbetsmiljön måste förbättras. Vi behöver alla vila hjärnan och koppla av från jobbet emellanåt.

­Övertiden är ett tydligt tecken på att arbetsbördan är för stor. Vi hinner helt enkelt inte med det vi ska inom ordinarie arbetstid. Det är orimligt.

Samtidigt är psykisk ohälsa ett stort problem inom samtliga branscher på den privata arbetsmarknaden. Den enskilt största faktorn är hög stress i kombination med bristande återhämtning.

Vi känner nog alla någon som har drabbats. Kusinen som en dag inte orkade komma upp ur sängen, kollegan som en morgon glömde bort var hon jobbade eller sambon som plötsligt bröt ihop vid köksbordet.

Situationen är allvarlig. Men det är viktigt att komma ihåg att mycket går att förbättra.

Sedan två år tillbaka finns ett kraftfullt regelverk på plats som förkortas OSA. Regelverket består av en rad olika krav som ställs på arbetsgivarna för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Arbetsgivarna ska exempelvis se till att resurserna i arbetet är anpassade efter kraven, att chefer har kunskap om hur man hanterar och förebygger ohälsosam arbetsbelastning och att det är tydligt för de anställda vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tiden inte räcker till.

Trots att OSA har funnits i två år är det i dag endast vart tredje företag som tillämpar dem i praktiken.

Regelverket har tagits fram i samråd med arbetsmarknadens parter och vi på Unionen har varit en drivande kraft för att det skulle bli verklighet.

Men regler gör ingen nytta om de inte används i praktiken. Och där finns det skäl till oro.

För trots att OSA har funnits i två år är det i dag endast vart tredje företag som tillämpar dem i praktiken. Det är inte hållbart.

Arbetsmiljön måste förbättras. Vi behöver alla vila hjärnan och koppla av från jobbet emellanåt.

För att det ska bli möjligt krävs att:

  • Fler företag arbetar systematiskt med arbetsmiljön och inkluderar reglerna om den organisatoriska och sociala miljön. Vi har ett bra regelverk på plats, nu måste fler tillämpa det.
  • Arbetsgivarna inför riktlinjer för tillgängligheten. Många tjänstemän är i dag tillgängliga utanför arbetstid trots att de inte behöver det. Tydligheten kring vad som gäller måste öka.
  • Resurserna måste anpassas till arbetsuppgifternas omfattning. Sveriges tjänstemän är experter på sina yrken. De måste få tid och utrymme för att kunna utföra arbetet på bästa sätt. Fler chefer får utbildning i arbetsmiljö. Chefen ansvarar för arbetsmiljö och måste ges rätt förutsättningar att kunna utveckla verksamheten.

Många tjänstemän älskar sitt jobb och skulle inte drömma om att göra något annat. Det är bra. Det ska vara kul att jobba. Men det måste finnas tid för återhämtning i vardagen. Så är det alltför sällan i dag.

Det är 2018. Ingen ska behöva jobba sex dagar i veckan för att hinna med sitt jobb.

Maria Nilsson, Karin Skånberg
Ordförande region Stockholm (Systembolaget) respektive regionchef Unionen Stockholm.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar