”Nej Johan Pehrson, det är inte fett att vara arbetslös” Nej, Johan Pehrson, det är inte fett att vara arbetslös, skriver arbetsförmedlaren Daniel Thörner, Karlskrona. Foto: Privat, Johan Nilsson / TT och Kristina Sahlén

Debatt ”Nej Johan Pehrson, det är inte fett att vara arbetslös”

Debatt Arbetsmarknadsminister Johan Pehrson (L) twittrar om att det är fett att vara arbetslös. Det stämmer inte. Därför måste vi satsa på rätt insatser, skriver Daniel Thörner, Arbetsförmedlare Karlskrona, i ett debattinlägg.
18 apr 2023
+1
2
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1

I en av sina tweets skriver Arbetsmarknadsmarknadsminstern Johan Pehrson ”Med regeringens politik kommer det inte vara lika fett att vara arbetslös.” Detta citeras även i tidningen Arbetsvärlden i en intervju med Johan Pehrson.

Att det skulle vara fett att vara arbetslös är förstås inget som stämmer med verkligheten. Tvärtom visar forskningen att långvarig arbetslöshet utöver utanförskap kan leda till allvarlig ohälsa. 

Därav är det av yttersta vikt när vi står inför en ekonomisk kris och en stundande lågkonjunktur att satsa just på de som står längst ifrån arbetsmarknaden med riktade insatser både till utbildning, matchning och arbetslivsinriktade rehabilitering. 

Avgörande är att arbetsmarknadens parter hittar dessa personer inom rimlig tid

Daniel Thörner, Arbetsförmedlare Karlskrona

Många är i behov av insatser som särskild stödperson för introduktions och uppföljningsstöd, Sius, samt lönebidrag. Dessa insatser finns hos Arbetsförmedlingen. 

Avgörande är att arbetsmarknadens parter hittar dessa personer inom rimlig tid och att det finns fungerande samverkan i praktiken mellan kommun och stat samt övriga nödvändiga aktörer. Viktigt med riktade medel till arbetslivsinriktade rehabilitering då behovet där är särskild stort.

De senaste åren har vi haft tydliga neddragningar. Inte minst år 2019 då omkring 3000 medarbetare lämnade Arbetsförmedlingen och då även specialistkompetenser som psykologer och arbetsterapeuter lämnade. 

För att på sikt kunna vända trenden med den ökade arbetslösheten och lågkonjunkturen krävs en satsning just på dessa nyckelkompetenser på arbetsmarknaden med riktade medel och insatser. Men detta kräver samverkan mellan stat, kommun och kompletterande aktörer.

Avgörande är också utbildning samt övriga matchningsinsatser men då statistiken visar på att omkring 70 procent står långt från arbetsmarknaden krävs här en tydlig prioritering.

Utöver detta ser vi exempel från vara grannländer att de som kommer från Ukraina i ett tidigare skede fått undervisning liknande det som vi Sverige kallar för SFI-undervisning utöver det har det krävts ett personnummer på den svenska arbetsmarknaden för att få tillgång till arbetsmarknadspolitiska insatser. 

Detta har lett till att tiden till arbete försenats. Forskningen visar på att få uppnå bästa möjliga resultat krävs kombination med insatser, det vill säga undervisning i Svenska samt matchningsinsatser som exempelvis arbetspraktik.

Daniel Thörner, Arbetsförmedlare Karlskrona

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar