”Bristen på tillväxt påverkar människan” Stödet till företag behöver ökas, inte minst i mindre företag och utsatta sektorer, skriver Muf. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix / TT
Debatt

”Bristen på tillväxt påverkar människan”

Debatt Sänk arbetsgivaravgiften under längre tid, sänk bolagsskatten, förändra i 3:12 reglerna och ta bort pensionsavgiften för egenföretagare. Det behövs ytterligare stöd till behövande företag för att de ska kunna behålla personal, skriver Moderata ungdomsförbundet.
27 mar 2020 | 08:40
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Arbetslösheten stiger sekund för sekund och experter varnar för kraftigt ökad arbetslöshet – så lyder bara några exempel av verklighetsbeskrivningarna just nu. Färska siffror från Svenskt Näringsliv visar att 7 av 10 export- och importbolag upplever försvårad handel och att drygt 40 procent upplever likviditets- och finansieringsproblem. Restaurang- och besöksnäringen vittnade redan för två veckor sedan om avbokningar som motsvarar flera månaders intäkter och i den ekonomiska kedjan förflyttas nu bristen på efterfrågan från bransch till bransch – för företagare, medarbetare och samhället som helhet riskerar detta att utvecklas till nivåer få av oss kunnat ana.

Men mitt i det vakuum som lagts över världen menar vi att det finns framgångsrika exempel att både inspireras och ta lärdom av. Ekonomin behöver stimulering, en slagkraftig sådan, där vi behöver väga in komponenter som det kortsiktigt behövande och långsiktigt främjande i beslutsfattandet.

En studie som genomfördes redan år 2009 visar tydliga samband mellan arbetslöshet och psykiska besvär.

Först ska sägas att det ekonomiska perspektivet inte handlar om att sätta tillväxt mot folkhälsan, utan det handlar om hur bristen på tillväxt påverkar ett samhälle och därmed påverkan människan. Magnus Henrekson, VD på Institutet för Näringslivsforskning, fruktar att över 600 000 jobb kan försvinna inom det närmaste kvartalet. Sveriges redan höga arbetslöshet riskerar att växa ytterligare och förutom de uppenbara ekonomiska konsekvenserna går det inte att förringa även ekonomins betydelse för folkhälsan.
En studie som genomfördes redan år 2009 visar tydliga samband mellan arbetslöshet och psykiska besvär som stress, ångest, depression och psykosomatiska symptom. En annan studie från 2015 visar att vart femte självmord bär kopplingar till arbetslöshet.

I det pressade läge som små och medelstora företag befinner sig i, där behovet av varor och tjänster tryter, är lån och framflyttade kostnader inte tillräckligt. Slopade kostnadsbördor och tillförsel av kapital är det som behövs.

Det behöver vara ett stödpaket som lyfter av tunga kostnadsbördor för företagen och som i utsträckningen räddar svenska jobb.

Moderata Ungdomsförbundet ser positivt på de paket som regeringen har lagt fram – däremot behövs det mer. Det behövs ett resolut stödpaket som riktar sig till spektrumet av behövande företag, där regeringen vågar gå hela vägen. Det bör röra sig om borttagna och därefter sänkta arbetsgivaravgifter som gör att företag kan ha råd att ha kvar sina anställda även i tuffa tider, sänkt bolagsskatt och förändringar i 3:12 reglerna. Reducerade kostnader stärker lönsamheten, bidrar till ökad konkurrenskraft och främjar investeringar.

Inget samhälle kan skydda folkhälsan under särskilt lång tid om det sker på bekostnad av landets ekonomiska hälsa.

Det behövs även åtgärder som stöttar de drygt 1 miljon enmansföretag som inte omfattas av reglerna kring korttidspermittering. Moderaternas förslag om att ta bort pensions- och egenavgifter är viktiga steg som borde hörsammas i ett ytterligare paket tillsammans med en lösning likt vårt grannland Danmark, där direkt stöd utgår i vid uteblivna intäkter.

Slutligen är det viktigt att helikopterperspektivet är stående. Kommande åtgärder ska ha som mål att inte öka belastningen på sjukvården samt att konsekvensanalyserna för ekonomin samtidigt ska stå högt i kurs. Inget samhälle kan skydda folkhälsan under särskilt lång tid om det sker på bekostnad av landets ekonomiska hälsa. I slutändan handlar det inte om ekonomi – det handlar om människors liv, hälsa och framtid.

Oskar Brusell, Florencia Aroca López, John Granqvist, Martina Karlsson, Teodor Johansson, Nicole Nyström
Moderata ungdomsförbundets arbetsgrupp för jobb och integration

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev