”Chefer måste underlätta för medarbetare vid återgång till kontorsarbete”

”Chefer måste underlätta för medarbetare vid återgång till kontorsarbete”

Arbetsmarknad Enligt en ny rapport från Unionen är det många som oroar sig för att balansen mellan arbete och fritid kommer att rubbas när de återvänder till sina fysiska arbetsplatser.
13 sep 2021 | 16:06
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

När regeringen nyligen aviserade att i stort sett samtliga kvarvarande restriktioner kommer att lyftas den 29 september var det många som drog en lättnadens suck.

Men för andra utgör de förestående förändringarna ett orosmoment, inte minst vad beträffar hur våra arbetsplatser kommer att påverkas när distansarbetet läggs på is.

I en studie om vilka faktorer som oroar arbetsmiljöombud inför distansarbetets upphörande framgår det är ungefär lika vanligt att folk bekymrar sig för ökad smittspridning som för eventuella svårigheter att hitta tillbaka till gemensamma arbetssätt och rutiner.

En oviss framtid på kontoret

Det är Unionen som ligger bakom studien, för vilken 835 arbetsmiljöombud har tillfrågats. Fackförbundets ordförande Martin Linder säger att rapporten tydligt visar att det blivit lättare för många att balansera arbete och fritid tack vare hemarbetet, och att det måste föras en dialog på arbetsplatserna om hur denna balans ska upprätthållas för medarbetarna.

De största orosmomenten

På frågan om vad som oroar de 835 tillfrågade arbetsmiljöombuden svarar dessa följande:

– En ökad smittspridning 33% (140 st)
– Svårt att få arbetsro med många kollegor på liten yta 31% (129)
– Svårt att hitta tillbaka till gemensamma arbetssätt och rutiner 29% (124)
– Konflikter på arbetsplatsen 11% (45)
– Svårigheter för medarbetare att få balans genom restid till och från arbete 30%(127)
– Det är inget som oroar mig 31% (130)
– Vet ej 13% (13)

+ Expandera

– Man ska inte se oron som arbetsmiljöombuden pekar på som att folk inte vill tillbaka till sina arbetsplatser, utan snarare som att folk känner en ovisshet inför hur de kommer att påverkas av omställningen.

Han pekar på att en del av oron kommer sig av en medvetenhet bland folk om att deras arbetsplatser sannolikt kommer att se annorlunda ut när de återvänder till kontoret, och att distansarbete även i fortsättningen kommer att vara vanligt inom många organisationer och företag.

Om man till exempel känner att det är för trångt i lunchrummet så är det viktigt att det kommer fram

– Av det skälet är det viktigt att det förs en dialog kring dessa förändringar på arbetsplatserna, och att man som arbetsledare lyssnar till sina medarbetares synpunkter. Jag tror att det blivit tydligare under pandemin att samma lösningar inte passar alla, att människor har olika förutsättningar och behov, och arbetsgivaren är skyldig att anpassa arbetsmiljön efter det.

Utöver riskerna med ökad smittspridning och svårigheter med att hitta en balans med arbete och fritid lyfts faktorer som konflikter på arbetsplatsen och bristande arbetsro till följd av trängsel på kontoret fram som tydliga orosmoment i studien.

Kan synliggöra vita fläckar

Annica Hedbrant jobbar som arbetsmiljöexpert på Unionen och har varit med och tagit fram den aktuella rapporten. Hon säger att även om en del av den oro som medarbetare känner inför att komma tillbaka till den fysiska arbetsplatsen kan vara subtil och diffus så är det angeläget att arbetsgivaren tar den på allvar.

– Även om oron inte alltid är så konkret kan den rymma viktig information, som visar arbetsgivaren att man måste fokusera i högre grad på vissa frågor. Det kan synliggöra vita fläckar och att förebygga möjliga risker gör arbetsmiljön bättre, säger hon.

Hon säger att om man som medarbetare inte känner att ens arbetsgivare adresserar de frågor som bekymrar en så är det viktigt att man initierar samtal med sin chef.

Jag tror att det blivit tydligare under pandemin att samma lösningar inte passar alla

– Om man påtalar den oro man känner och kommer med konkreta förslag på vad som kan minska den så bör man lyfta det. För det kan förbättra situationen för många. Om man till exempel känner att det är för trångt i lunchrummet så är det viktigt att det kommer fram, säger hon och fortsätter:

– Sedan hoppas jag absolut att man från arbetsgivarhåll jobbar med transparensen och kommunicerar sin plan för en återgång till de fysiska arbetsplatserna på ett tydligt sätt. Man ska inte underskatta vikten av att ha en bra process för förändringar och att arbetstagarnas viktiga perspektiv involveras, säger hon.

13 sep 2021 | 16:06
Om skribenten
reporter

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev