Barn påverkas mer om mamma blir av med jobbet Barn påverkas endast negativt om mamman blir av med sitt jobb. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix / TT

Barn påverkas mer om mamma blir av med jobbet

Barn påverkas endast negativt om mamman blir av med jobbet. Svenska samhällsnormer gör att Sverige sticker ut från andra länder.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

I rapporten som gjorts av nationalekonomerna Eva Mörk, Helena Svaleryd och Anna Sjögren har man studerat hur barn och familjen i helhet påverkas när en förälder förlorar jobbet.

Beroende på om det är mamma eller pappa som förlorar jobbet kan påverka vad det får för effekter för familjen.

– Överlag ser vi begränsade effekter för barnen. Om de alls påverkas negativt, så är det endast när deras mammor förlorar sina jobb. Föräldrarna och det omgivande samhället verkar lyckas skydda barnen från de svårigheter som kan följa av arbetslöshet, säger Eva Mörk i ett pressmeddelande från SNS.

Enligt studien påverkas barn endast negativt om mamman förlorat jobbet vilket skiljer sig från liknande studier som gjorts i andra länder där barn har påverkats negativt om pappan förlorat jobbet och positivt om mamman blivit av med sitt jobb.

Att barn i andra länder har påverkats positivt av att mamman förlorat sitt jobb beror på att hon haft mer tid för läxläsning och omvårdnad.

I det svenska resultatet visar det sig att risken för skilsmässa ökar om mamman förlorar jobbet vilket kan påverka barnets uppväxt negativt. Samhällsnormer och uppmuntran till att båda föräldrarna ska bidra till hushållet anses vara en anledning till att det svenska resultatet sticker ut.

Överlag har påverkan på svenska barn varit väldigt begränsad och det svenska skyddsnätet ses som en förklaring till varför barn har påverkats i liten grad.

Stark ställning på arbetsmarknaden

Gruppen som har studerats har en stark ställning på arbetsmarknaden och hade sannolikt en inkomstrelaterad a-kassa vilket gjorde att deras inkomst inte påverkades i synnerhet. Det anses vara en viktig del för att mildra konsekvenserna för familjen som helhet. De flesta kunde hitta ett nytt jobb snabbt.

Personer som tidigare varit arbetslösa eller haft korta anställningar hade ett svagare skyddsnät och tog familjen emot bistånd blev barns psykiska hälsa sämre.

– Det en är en viktig framtida uppgift att utvärdera de långsiktiga effekterna av den här strategin. Socialförsäkringssystemet måste utformas så att det finns en rimlig balans mellan familjernas skydd mot dramatiskt minskade inkomster och drivkrafterna att aktivt söka nytt jobb vid arbetslöshet, säger Helena Svaleryd i ett pressmeddelande från SNS.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar