Ny forskning: Män blir sjukare av jämställda relationer Även pappor som tar ansvar för hem och barn löper större risk att blir sjukskrivna, visar nya studier. Något som visar på vikten av arbetsgivare som underlättar balansen mellan arbetsliv och privatliv, menar forskare. Arkivbild: Isabell Höjman / TT

Ny forskning: Män blir sjukare av jämställda relationer

Jämställdhet Resultatet från en ny studie från Karolinska som ligger och väntar på publicering i vår visar att män i jämställda relationer har mer ohälsa än andra män. Forskaren Emma Hagqvist ser flera förklaringar till de nya rönen.
8 mar 2022 | 14:28
+1
5
+1
15
+1
4
+1
3
+1
5
+1
4

Emma Hagqvist, är forskare i arbets- och miljömedicin, och professor vid Karolinska Institutet. Hon leder flera forskningsprojekt om jämställdhet, ohälsa och balans mellan arbete och familjeliv.

Varför har vi så svårt att få till ett jämställt arbetsliv och privatliv?

– Grundproblemet är ju att arbete fortfarande är väldigt könat, i grund och botten. Fortfarande ser man att det betalda arbetet är bra för män, hushållsarbetet är fortfarande förknippat med något som kvinnor ska ansvara för.

Emma Hagqvist, docent vid Karolinska institutet.

Vi återskapar normen genom att vi gör de här uppdelningarna när vi kvinnor tar huvudparten av föräldraledigheten, och när männen inte gör det.

Emma Hagqvist konstaterar att vi själva hela tiden bekräftar och återskapar normerna som om och om igen sätter krokben för oss när vi försöker få ihop livspusslet.

 Vi återskapar normen genom att vi gör de här uppdelningarna när vi kvinnor tar huvudparten av föräldraledigheten, och när männen inte gör det. Och normen att männen ska stå för den inkomstbärande delen är fortfarande ganska stark.

Sedan, fortsätter hon, har vi i samhället fokus på arbetslinjen, som går ut på att alla ska bidra till välfärden. Vi ska arbeta och tjäna samhället och sedan får vi tillbaka det i form av exempelvis pensioner.

– Normen är att alla ska arbeta – och att alla ska arbeta heltid. De normerna etablerades under en tid när kvinnorna var hemma och skötte hushållsarbetet, och det var männen som var inkomstbärande.

Brist på jämställdhet redan före familjebildning

Emma Hagqvist forskar om vad de här normerna betyder för balansen mellan arbete och familjeliv, utifrån ett jämställhets- och hälsoperspektiv. På senare år lyfts ofta familjebildningen fram som den punkt när kvinnor och män återvänder till de gamla normerna – det är här som bristen på jämställdhet dyker upp igen. Unga i karriären lever jämställt i dag.

Många lever ojämställt redan innan barnen kommer.

Men Emma Hagqvist menar att ojämställdheten gör entré före barnen.

– Familjebildningen brer på ojämställdheten. Men Sverige har en av de mest könssegregerade arbetsmarknader och många lever ojämställt redan innan barnen kommer. Det finns ofta samma typ av konflikter även för par som inte har barn, men konflikten ökar betydligt när barnen kommer.

Även männen får problem med balans

Den senaste forskningen om jämställdhet och ohälsa bekräftar att kvinnor mår sämre än männen i en ojämställd relation. Men den visar också något annat intressant.

– Kvinnors välbefinnande ökar om man fördelar det betalda och obetalda arbetet jämnare. En ojämställd relation leder till sämre relationer och oftare till skilsmässa. Men män i jämställda relationer har mer ohälsa än andra män.

Resultatet från en ny studie från Karolinska som ligger och väntar på publicering i vår visar just den kopplingen i förhållande till risken för sjukskrivning.

– Vi har tittat på risken att sjukskrivas i mer än 14 dagar. För både män och kvinnor är risken högre för längre sjukskrivningar om man har svårt att kombinera arbetsliv och privatliv. När de reserverade föräldraledighetsdagarna har införts har det hänt mycket.

Obetalt arbete tynger

Emma Hagqvist säger att det finns flera orsaker bakom. En är att männen i de relationerna de facto delar bördan av betalt och obetalt arbete med kvinnorna.

– Men också för att det är jobbigare för män att leva i ett jämställt förhållande, där man tar hälften av föräldraledighet och vabb – det går mot normen.

Alltså ett lager till av normer som saktar ner oss när vi försöker lösa problemet med bristen på jämställdhet: arbetslivets normer. Annan forskning har visat att män som tar ut föräldraledighet får en sämre löneutveckling. De får alltså samma problem som många kvinnor haft länge.

Vad är viktigast att göra ur ett samhällsperspektiv om man ser på vad forskningen säger?

– När de reserverade föräldraledighetsdagarna har införts har det hänt mycket. Kommer papporna in i föräldraledighet brukar det också innebära att man delar mer på hemarbetet, man knyter an mer till barnen och tar mer vabb.

Arbetsgivare gynnas av när det minskar riskerna för sjukskrivning.

Men hon ser också att det finns behov att från samhällets perspektiv se vikten av att båda föräldrarna är närvarande.

– Där har inte arbetslivet förändrats tillräckligt, så det blir svårare att kombinera arbetsliv och familjeliv i dag. Utifrån ett arbetsgivarperspektiv är det viktigt att möjliggöra för föräldrar att kombinera arbetsliv med privatliv, och det är viktigt att vi gynnar arbetsplatser som gör så. Arbetsgivare gynnas av när det minskar riskerna för sjukskrivning.

8 mar 2022 | 14:28
Om skribenten
Tf chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev